top of page
    ISOM CẤP 9 - Giá Trị Của Người Phụ Nữ
    (The Value Of A Woman)

Hung Tran

May 26, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry (Mục sư Bobbie Houston)Bobbie Houston chia sẻ cách Hillsong đặt giá trị lên phụ nữ. Cô vạch ra cách phụ nữ có thể nắm lấy tiềm năng của họ trong Chúa.

Roberta Lee (Bobbie) Houston là một tác giả và mục sư. Cô và chồng, Brian, thành lập và là Mục sư Cấp cao của Nhà thờ HillsongSydney, Úc. Sau khi chuyển đến Úc vào năm 1978 và phục vụ dưới quyền của cha Brian Houston, Frank Houston, tại Sydney Christian Life Center, Darlinghurst. Brian và Bobbie thành lập Nhà thờ Hillsong vào năm 1983, và ngày nay nó nằm ở các thành phố lớn trên thế giới, nổi tiếng với âm nhạc thờ cúng, sản xuất hơn 40 album, đã bán được hơn 11 triệu bản trên toàn thế giới. Bobbie vẫn điều hành mục vụ phụ nữ hàng tuần, có tên là Sisterhood và tham gia vào các vấn đề như HIV, bạo lực gia đình và buôn bán người. Năm 1997, cô bắt đầu Hội nghị Phụ nữ Thế giới Màu sắc hàng năm ở Sydney, London, Hoa Kỳ, Cape TownKyiv.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW1.1 Giá Trị Của Một Người Nữ.

WW1.2 Giá Trị Của Một Người Nữ.

WW1.3 Giá Trị Của Một Người Nữ.
BÀI 1: GIẤC MƠ NỮ GIỚI


Chúng tôi, hội thánh và cũng là một gia đình, tìm cách thừa nhận giá trị trên phụ nữ. Chúng tôi tìm cách thừa nhận giá trị trên những người con gái. Tôi tin rằng điều nầy làm vui lòng Chúa và được Chúa ban phước. Như một tập thể tại Sydney, Úc Châu, chúng tôi tin cậy nơi chị em phụ nữ.

Chúng tôi tin vào tiềm năng của các chị em.

Chúng tôi tin vào sự đóng góp mạnh mẽ và tuyệt vời của các chị em vào cuộc sống.

Chúng tôi cũng đeo đuổi xây dựng một thế giới nơi mà tât cả phụ nữ trên trái đất nầy sẽ kinh nghiệm được lòng thương xót của Chúa, lẽ thật, ân diển, công bình, tự do, tôn trọng, và giá trị mà Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể mang đến cho chúng ta.


I. NGƯỜI NỮ BIẾT NGUÔN GỐC CỦA MÌNH VÀ BƯỚC ĐI VỚI ĐẤNG TẠO HÓA.


A. Nếu như bạn không biết nguồn gốc của mình, mình đến từ đâu, và mình đi đâu (Genesis 1:26-31), thì:

1. Bạn sẽ sống theo cuộc đời dung rủi thay vì chọn lựa.

2. Bạn sẽ đi dong dài trong cuộc đời

3. Bạn sẽ bỏ qua điều là Đức Chúa Trời đã có một chương trình tốt đẹp

B. Người lãnh đạo cần phải biết nguồn gốc, ý nghĩa cuộc sống và bạn phải làm gì.

a. Phải biết những người đang theo mình.

b. Lãnh đạo là thi hành lẽ thật với những người theo mình.

c. Lãnh đạo là đem lẽ thật vào đời sống người khác (Châm-ngôn 31:8-9)

d. Để đối đầu với kẻ thù và những tình huống trong cuộc sống:


II. NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI CON GÁI ĐÍCH THỰC TRONG CHÚA


A. Sự Cứu chuộc là điểm khởi đầu.

1. Cuộc hành trình tuyệt vời trong sự biết Chúa khởi từ sự cứu rỗi.

2. Được tiếp tục trong sự khám phá Lời Chúa và Đức Thánh Linh

3. Bạn bắt đầu trở nên người con gái nầy (Thi Thiên 45)

B. Mỗi người nữ đáng phải biết lẽ thật về Cha Thiên Thượng.

1. Cha Thiên Thượng nhân từ, nhu mì, và yêu thương.

2. Ngài không làm tổn thương bạn.

C. Sự kêu gọi cao trọng cho người lãnh đạo là dẫn dắt người khác trong tình yêu của Chúa.

1. Chính bạn phải là người con gái đó

2. Hướng dẫn người khác trong gương mẫu đó.

3. Trở thành người nữ nhạy bén trong nhân cách, uy quyền và tôn trọng.

a. Nhân cách: Biết mình là ai trong Chúa Cứu Thế, mình đang hướng tới đâu, và đang làm gì.

b. Có uy quyền của con Vua: Công dân Thiên Quốc. (1)

c. Có danh dự vì Chúa Giê-xu đã nâng bạn lên và cho bạn giá trị trong sự hiện hữu của bạn.


III. NGƯỜI NỮ TỪ CHỐI KHÔNG LÀM THỎA MÃN KẺ THÙ.


A. Chúa đặt sự thù nghịch giữa người nữ và ma quỷ (Sáng 3:15).

1. Tình trạng chiến tranh giữa người nữ và ma quỉ2. Ma quỉ biết rằng dòng dõi người nữ sẽ hủy diệt chúng3. Từ người nữ có tiềm năng tiêu diệt kẻ thù.

B. Kẻ thù hiểu rõ tiềm năng của chúng ta.

1. Khi chúng ta được dấy lên như một người nữ đứng đúng vị trí bên cạnh người nam, chúng ta sẽ nắm được uy quyền trên đất.

a. Quản trị muôn loài

b. Quản trị trên bệnh tật, nghèo nàn, bất công, giá trị bị tước đoạt.

2. Chúa Giê-xu đến để ban cho chúng ta sự sống (Giăng 10:10).

3. Kế hoạch của kẻ thù là cướp giết và hủy diệt.

4. Kẻ thù muốn hủy diệt bạn, gia đình bạn, giá trị của bạn, danh dự và cả quốc gia bạn.

C. Học để từ chối không làm vừa lòng kẻ thù nghịch.

1. Đứng lên trong sự cầu nguyện

2. Thông biết Lời Chúa

3. Có thái độ đúng đắn và giống như Chúa Cứu Thế

D. Là một người nữ và những bà mẹ, chúng ta có khả năng đứng lên cho con cái chúng ta, gia đình chúng ta, cộng đồng và quốc gia của chúng ta.


IV. NGƯỜI NỮ TRỞ THÀNH MỘT LỰC LƯỢNG TRÊN ĐẤT CHO VIỆC LÀNH


A. Chương 31 của Châm-ngôn định nghĩa người nữ với tiềm năng của Chúa và những gì nàng có thể làm được trong cả cuộc đời của nàng.

1. Có khả năng, thông minh, và đức hạnh (một sức mạnh trên đất; một nguồn tài nguyên)

2. Nàng yên ủi, khích lệ và chỉ làm việc tốt khi còn có sự sống ở trong nàng. Chìa khóa ở đây là sự sống của Chúa ở trong nàng.

3. Nàng mang về những điều tuyệt vời cho gia đình nàng.

4. Nàng chỗi dậy giữa nghịch cảnh (và không khiếp sợ).

• Dùng chính điều xấu mà kẻ thù đem đến để biến chúng thành tốt.

5. Nàng là một nữ thương gia; nàng là người mở mang thương mại.

6. Nàng thắt lưng bằng sức mạnh: linh, hồn, và thân cho những công việc Chúa giao phó.

7. Nàng dang rộng tay cho người nghèo (Những người ở trong hoàn cảnh và tâm trí bị áp bức) và mở đôi tay đầy ấp của nàng để ban phát cho người túng thiếu.

• Nàng chỉ dẫn lối đi và cho họ hy vọng

8. Nàng luôn luôn thưa “Dạ Vâng” với Chúa.

9. Người nữ nầy là một người lãnh đạo và là một nhà hảo tâm.

10. Nàng vui mừng nhìn về tương lai; nàng và gia đình nàng ở trong tư thế sẳn sàng.

11. Nàng mở miệng đầy khéo léo và khôn ngoan thánh thiện.

a. Nơi miệng nàng đầy luật lệ của sự nhân từ, khuyên dạy và chỉ dẫn.

b. Nàng không hề ăn bánh của sự biếng nhác, nói hành, phật ý, hoặc tự ti.

12. Người nữ nào kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi.

13. Người nữ nầy là một mẫu mực đẹp đẽ, hít thở, sống động từ lòng nhân từ của Chúa cho mọi người gặp gỡ nàng.

B. Châm-ngôn 31 là một sự diễn tả về năng lực của bạn.

• Trở thành một năng lực trên đất cho việc tốt lành.


V. NGƯỜI NỮ SẼ CÙNG HỢP TÁC VỚI NHÂN LOẠI ĐỂ HOÀN THÀNH TIỀM NĂNG CỦA CON NGƯỜI


A. Chúa Giê-xu tin tưởng nơi phụ nữ.

1. Ngài cho phép họ đóng một vai trò mạnh mẽ trong đời sống Ngài.

2. Ngài cho phép họ dự phần trong chức vụ của Ngài.

B. Trên toàn thế giới, nơi nào có Thần của Chúa vận hành, người nữ được dấy lên.

1. Họ đóng một vai trò chiến lược trong việc đem ý muốn Chúa trên đất.

2. Đây là những ngày của phụ nữ và của Hội Thánh Chúa.

C. Chúa tạo dựng phụ nữ như là những người giúp đỡ. (Sáng 2:18)

1. Người đi bên cạnh

2. Người giúp đỡ

3. Người đứng trong chỗ nứt nẽ khi có cần

4. Người muốn trở thành một nguồn phước

D. Đức Chúa Trời tạo dựng người nam cùng người nữ 1. Ngài phán với cả hai:

a. Phước cho họ

b. Hãy gia tăng

c. Hãy sinh sản

d. Làm kẻ thù phải phục tùng

e. Cai quản trên đất

2. Ngài phán với họ: “Hãy đem Thiên Đàng trên đất!”


VI. ĐỂ NÀNG SẼ ĐỨNG CAO LÊN, HẢNH DIỆN, TÔN TRỌNG TRÊN ĐẤT VÀ CÕI ĐỜI ĐỜI.


A. Bỡi vì Chúa Giê-xu đã nâng nàng lên và ban cho nàng cuộc đời

B. Bỡi vì nàng được yêu mến và có giá trị

C. Bỡi vì nàng được tin cậy ở đời nầy và cõi đời đời.


KẾT LUẬN


“Lạy Cha, con cảm ơn Cha về Lời của Ngài, và con tạ ơn Cha về lẽ thật. Con cầu xin cho Lời của Cha, lời chân thật, và sự bày tỏ của Ngài sẽ trở thành sự sống cho những người đang lắng nghe. Con cầu xin rằng họ sẽ hiểu họ là những người con gái đáng quí như thế nào, để họ sẽ vâng giữ theo Lời Chúa, để họ được biết rõ Chúa Thánh Linh; và cùng với nhau, họ có thể vươn lên để trở nên những người con gái trưởng thành của Chúa. Xin ban phước cho chị em con, trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.”


THẢO LUẬN NHÓM


1. Thảo luận lúc bạn chưa biết nguồn gốc mình trong Chúa (có thể là hiện giờ) và nó đã ảnh hưởng đến đời sống bạn như thế nào?

2. Sau khi đã học biết về sự lãnh đạo thật là thế nào, có những truyền thuyết hoặc sự dối trá nào nằm giữa sự hiểu biết của bạn về lãnh đạo trước đây không? Hãy chia sẻ những truyền thuyết hay sự dối gạt đó.

3. Kể ra vài cách mà người nữ có thể phá hoại sự ưa thích của thù trong cuộc sống hằng ngày.


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Cá nhân bạn có thể làm những gì để ngăn chặn kẻ thù và từ chối sự vui thích của hắn trong cuộc sống của bạn?

2. Những lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn mà bạn có thể biến điều dữ trở thành điều tốt cho bạn?

3. Bạn có nhận thức về tiềm năng của bạn và chương trình của Chúa cho bạn trên đất từ bài học nầy không?bottom of page