top of page
    ISOM CẤP 9 - Sự Chữa Lành Thiên Thượng
    (Divine Healing)

Hung Tran

May 19, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry (Tiễn sĩ Gloria Copeland)Tiễn sĩ GloriaKenneth Copeland là sáng lập viên của Cơ Quan Kenneth Copeland. Chương trình truyền hình, sự giảng dạy và sự dâng hiến rời rộng của họ đã khích lệ tín hữu khắp thế giới. Gloria giảng dạy về những chìa khóa Chúa ban cho tín hữu trong sự chữa lành thiên thượng.

Gloria Neece Copeland là một tác giả và nhà truyền bá Phúc-âm. Cùng với chồng, Kenneth, cô là người đồng sáng lập Bộ Kenneth Copeland ở Fort Worth, Texas. Trong hơn 50 năm, họ đã tổ chức chương trình truyền hình The Believer’s Voice of Victory. Cô đã viết một số cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York, bao gồm, Từ đức tin đến đức tin, Theo đuổi sự hiện diện của anh ấy, Quy luật của sự thịnh vượngSự kê đơn của Chúa cho sức khỏe thiêng liêng.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW8.1 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

WW8.2 Sự Chữa Lành Thiên Thượng

WW8.3 Sự Chữa Lành Thiên ThượngPHẦN 1: LẼ THẬT VÀ NHỮNG TRUYỀN THỐNG CỦA SỰ CHỮA LÀNH.


LỜI GIỚI THIỆU


Thật là một đặc ân và vinh hạnh để chia sẻ với các bạn Lời Chúa về sự chữa lành hôm nay. Tôi nghĩ những người nữ có bản chất để thi hành chức vụ chữa lành bởi vì chúng ta cầu nguyện cho con cái chúng ta từ khi chúng được sanh ra.

Hãy nhận lấy những lời Kinh thánh hôm nay và xây dựng đức tin của bạn trên Lời của Chúa.


I. CHÚA CÓ THỂ CHO CHÚNG TA


A. Bất cứ điều gì Chúa bảo bạn làm, bạn có thể làm.

1. Ngài không bao giờ có ý định để bạn là nó một mình.

2. Ngài có dự định làm nó qua bạn.

B. Nhiều người trong các bạn là những người mẹ.

1. Bạn có đã thực thi chức vụ chữa lành cho con cái của bạn rồi.

2. Đó là cách bạn thực thi chức vụ chữa lành với bất kỳ ai khác.

C. Nhiều người trong số bạn là những người làm cha.

• Bạn đã cầu nguyện cho con cái của bạn.

D. Chúng ta đã được dạy trong kinh thánh, khi những người tin, đặt tay trên kẻ bệnh.

• Chúa Giê-xu đã nói họ sẽ bình phục lại.


II. NHỮNG DẠY DỖ VỀ SỰ CHỮA LÀNH


A. Ngay cả trong một số hội thánh, có khuynh hướng dạy dỗ theo những câu kinh thánh chữa lành sau đây:

1. Tại sao?

2. Bởi vì có nhiều con người tạo ra những truyền thống trong hội thánh

B. Lẽ thật về sự chữa lành.

1. Chúa luôn cung ứng sự chữa lành cho dân sự Ngài.

2. Từ rất nhiều nguyên nhân của đau ốm bệnh tật.

C. Nguyên nhân của sự đau ốm.

1. Chúa không tạo ra sự đau ốm

2. Khi Đức Chúa Trời tạo nên vườn Ê-đen, Ngài nói rằng thật tốt lành.

a. Mọi thứ đều tốt trong vườn Ê-đen. b. Ở đó không có ốm đau và bệnh tật.

c. Ở đó không có sự rủa sả.

d. Ở đó không có tội lỗi trên Đất.

3. Sự rủa sả vì sự không vâng lời đã đến trên Đất khi A-đam và Ê-va chọn để bước đi nghịch lại lời của Chúa.

a. Đau ốm và bệnh tật là một phần của sự rủa sả về sự không vâng lời.

b. Mọi điều ác trên Đất là dưới sự rủa sả của luật pháp.

D. Sau khi một người được sanh lại, họ không còn ở dưới sự rủa sả của luật pháp nữa.

1. Chúa Giê-xu đã gánh lấy sư đau ốm, bệnh tật và đau đớn của chúng ta ngay thời điểm Ngài gánh lấy tội lỗi chúng ta.

2. Sự chữa lành thuộc về chúng ta.

3. Chúa luôn cung ứng sự chữa lành cho dân sự Ngài.


III. ÂN HUỆ CỦA CHÚA CHO CHÚNG TA (THI-THIÊN 103)


1. Tha thứ mọi tội lỗi chúng ta.

2. Chữa lành mọi bệnh tật chúng ta.

a. Điều này đã thuộc về dân Y-sơ-ra-ên

b. Điều này tiếp tục thuộc về Hội thánh

c. Tất cả những đau ốm và bệnh tật đã đặt trên Chúa Giê-xu trên thập tự giá.

d. Chúa Giê-xu đã trở thành người gánh thay tội lỗi chúng ta và cho sự ốm đau và bệnh tật chúng ta.

3. Cứu chuộc chúng ta khỏi sự hủy diệt.

a. Động đất.

b. Lũ lụt.

c. Tai nạn.

d. Bệnh ung thư.

4. Đội cho chúng ta mão của sự yêu thương nhân từ và sự thương xót.

a. Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành.

b. Bạn có một vương miện của sự yêu thương nhân từ.

c. Sự từ bi của Chúa ở trên bạn.

5. Làm thỏa miệng bạn với những vật ngon để cho tuổi đương thì của bạn trở lại như chim phượng hoàng.

a. Chúng ta nên mong đợi để sống lâu trên đất.

b. Chúng ta nên mong đợi để sống mạnh khỏe trên đất.

c. Chúng ta nên mong đợi những ngày của chúng ta trở nên dài.

i. Sức khỏe của chúng ta được tốt.

ii. Tuổi trẻ của chúng ta được trở lại.

iii. Để sống lành mạnh và sống trọn các ngày của đời sống chúng ta.

d. Bạn không phải bị bệnh để rồi chết.


IV. CHÚA LÀ TỐT LÀNH (THI-THIÊN 145)


A. Đây là một trong nhữung điều quan trọng nhất mà bạn có thể học biết về Chúa: chỉ có Ngài là tốt lành.

1. Điều tốt lành đến từ Chúa.

• Điều xấu xa đến tử kẻ thù (Sa-tan).

2. Chúa Giê-xu đến để cho bạn có sự sống.

3. Kẻ trộm (Sa-tan) đến để cướp, giết và hủy diệt (Giăng 10:10)

• Chỉ có Chúa là Đấng làm cho bạn tốt.

B. Đức Chúa trời là Đấng giàu ơn và đầy sự thương xót (Thi-thiên 145:8)

1. Chậm nóng giận và đầy sự thương xót.

2. Lòng thương xót: thiết tha mong chờ để làm cho bạn tốt.

a. Chúa tha thiết mong chờ để làm cho bạn tốt.

b. Sự chữa lành là tốt.

3. Đó là ý muốn của Chúa cho bạn được thoát ra khỏi điều dữ.

a. Ốm đau.

b. Nghiện ma túy.

c. Nghèo nàn.

C. Đức Chúa Trời là tốt lành cho tất cả (Thi-thiên 145:9)

1. Ngài muốn làm cho bạn tốt.

2. Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh Ngài: Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Trời.

a. Đến và sống trong tấm lòng chúng ta.

b. Dạy chúng ta về lẽ thật của Chúa.

3. Chúa là tất cả sự thật; Ngài không bao giờ nói một lời dối trá.

a. Ma quỷ nói dối về Chúa.

b. Ma quỷ là một kẻ nói dối; nó không bao giờ nói sự thật.

4. Chúa là đấng giúp đỡ của bạn.

a. Sự thương xót Ngài ở trên chúng ta.

b. Sự thương xót Ngài thì mới luôn mỗi ngày.

c. Ngài luôn sẳn sàng giúp bạn.

d. Ngài luôn sẳn sàng tha thứ cho bạn.

5. Chúa luôn luôn tốt lành.


V. VUI HƯỞNG SỰ NHÂN TỪ CỦA CHÚA


A. Tìm thấy sự thật về Chúa.

1. Tìm thấy sự thật về Chúa là cớ để đức tin chúng ta lớn lên.

2. Kinh thánh nói rằng đức tin đến là bởi nghe và nghe Lời của Chúa. (Rô-ma10:17)

B. Lẽ thật sẽ làm cho bạn tự do.

1. Chúa muốn chúng ta khỏe mạnh và sẳn sàng để đi đến lợi ích của chúng ta.

2. Chúa là giàu ơn, đây sự thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ.

3. Chúa là tốt lành với tất cả mọi người.

C. Khi bạn học về sự tốt lành của Chúa thì những điều này bắt đầu trở nên tốt hơn.

D. Nhận biết sự khác biệt giữa lẽ thật và truyền thống.

1. Chúa không để sự đau ốm trên bạn để dạy bạn một số điều.

a. Đó là một truyền thống mà được dạy trong một số hội thánh.

b. Những điều này trong hội thánh không đi đúng lối với Lời Chúa được gọi là “truyền thống

c. Có nhiều truyền thống lên quan đến sự chữa lành mà Satan đã đặt trong vòng chúng ta để kìm hãm trên đời sống chúng ta.

2. Chúa dạy chúng ta học từ Đức Thánh Linh và từ Lời của Ngài.

• Chúa không muốn cho chúng ta đau ốm.

3. Truyền thống đặt bạn trong tình huống không thể kháng cự lại ma quỷ.


VI. SỰ CHỮA LÀNH LÀ TỐT LÀNH


A. Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.”

1. Chúa Giê-xu đã đi làm những điều tốt và chữa lành cho tất cả những người bị ma quỷ áp chế và Đức Chúa Trời đã ở cùng Ngài.

a. Sự chữa lành là tốt.

b. Đau ốm và bệnh tật đến từ ma quỷ.

2. Nếu Chúa là cho những người này đau ốm thì Ngài sẽ không chữa lành họ.

3. Bạn có muốn con bạn đau ốm không?

a. Chúng ta là con cái của Chúa.

b. Dĩ nhiên Ngài không muốn chúng ta đau ốm.

B. Thi-thiên 31:19 Sự nhân từ Chúa, Mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa, Và thi hành trước mặt con cái loài người Cho những kẻ nương náu mình nơi Chúa, thật lớn lao thay!”

1. Bạn sống cho Chúa thì mọi người xung quanh có thể nhìn thấy bạn.

2. Kính sợ Chúa.

a. Kính sợ Chúa chứ không kinh hãi Ngài.

b. Kính sợ Chúa là tôn kính Ngài, tôn trọng Ngài và vâng phục Ngài.

c. Khi bạn kính sợ Chúa, nếu Chúa nói một vài điều là tội lỗi thì bạn không làm nó.


VII. SỰ CHỮA LÀNH ĐẾN TỪ LỜI CỦA CHÚA


A. Châm-ngôn 4:20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.”

1. Sức khỏe là cho xác thịt của bạn.

2. Lời Chúa là sự sống.

B. Đó là lời sự sống.

1. Nếu chúng ta giữ Lời trong mắt và tai chúng ta thì nó sẽ đi xuống tấm lòng chúng ta.

2. Khi Lời Chúa sống trong lòng chúng ta thì có sự chữa lành và khỏe mạnh cho xác thịt chúng ta.


VIII. ĐÓNG CÁNH CỬA CỦA MA QUỶ


A. Ma quỷ là kẻ làm cho bạn đau ốm.

1. Hắn dùng tội lỗi để làm điều đó.

2. Tội lỗi mở cánh cửa cho ma quỷ

3. Sự bất tuân mở cánh cửa cho ma quỷ.

B. Nhiều điều bạn tìm thấy trong kinh thánh nói và nhiều điều bạn làm, nhiều thành công mà đời sống bạn sẽ có.

1. Khi bạn làm theo những gì lời Chúa nói, bạn đã đóng cánh cửa của ma quỷ.

2. Một phần tốt phải làm với những lời mà bạn nói ra.

a. Nói trong đức tin.

b. Lấy lời Chúa và đặt trên môi miệng bạn.

c. Lời cầu nguyện trong đức tin sẽ cứu kẻ bệnh.

C. Đi đến một hội thánh mà tin rằng ý muốn của Chúa cho bạn được chữa lành.

1. Đó là nơi sự chữa lành xảy ra.

2. Chúng ta có những gì chúng ta tin; cả những điều tốt và điều xấu.


KẾT LUẬN


Mặc dầu bạn có những kẻ thù, Chúa sẽ giấu bạn trong sự hiện diện của Ngài. Ngài cho chúng ta sự bảo vệ khỏi kẻ thù: kẻ thù thuộc linh giống như điều ác, những linh ác, và kẻ thù tự nhiên. Ngài cho bạn một nơi ẩn núp. Ngài sẽ bảo vệ bạn. Bạn có thể sống tự do khỏi sợ hãi trong Chúa Giê-xu. Khi bạn nói, “Chúa Giê-xu là Chúa trên đời sống tôi” thì bạn đang nói rằng Chúa Giê-xu là Chúa trên tất cả việc ác của ma quỷ. Và bạn nói rằng, “Con tin cậy Ngài Chúa Giê-xu ơi. Con đặt đời sống con trong tay Ngài. Con cảm ơn Chúa về sự bảo vệ thiên thượng. Con sẽ phục vụ Ngài trọn cả cuộc đời con.”


THẢO LUẬN NHÓM.


1. Sự rủa sả về sự không vâng lời ảnh hưởng một người không tin Chúa là như thế nào và làm sao để thay đổi những ảnh hưởng này khi một người thật sự đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu? (tín hữu đã được tái sanh)

2. Chia sẻ một thí dụ một người chết ngay lập tức mà không bị bệnh. Có kinh nghiệm khác nhau như thế nào dành cho những người thân yêu của bạn so với một người chết vì bệnh một thời gian dài.

3. Câu nói sau đây có nghĩa là gì: “truyền thống đặt bạn trong chổ không thể kháng cự lại ma quỷ”?


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Bạn có nhận biết rằng Chúa có lòng thương xót (một nỗi tha thiết mong chờ để làm cho bạn tốt) trên bạn thay đổi bất kỳ nhận thức quan trọng hay những ý nghĩ bạn đã có về Đức Chúa Trời không?

2. Có phương pháp chính yếu nào chúng ta xây dựng để học sự khác biệt giữa lẽ thật và truyền thống không?

a. Viết xuống một số điều mà bạn có thể chắc chắn, bất kể chúng là lẽ thật hay truyền thống.

b. Cầu nguyện và tìm kiếm Chúa qua lời của Ngài để biểu lộ tính chất của mỗi một điều này.

3. Bạn kính sợ Chúa như thế nào trong đời sống hiện nay? Làm thế nào bạn tăng thêm lòng tôn kinh, kính trọng và vâng phục đến Ngài? (những điều mà bày tỏ cho Chúa và cho người khác biết rằng bạn kính sợ Ngài)bottom of page