top of page
    ISOM CẤP 9 - Trở Nên Một Người Mẹ
    (Becoming A Mother/Mentor)

Hung Tran

May 23, 2023

Giáo Trình I.S.O.M International School of Ministry (Mục sư Lisa Bevere)Mục sư Lisa Bevere, là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy hàng đầu. Lisa và chồng là John Bevere điều hành chương trình “The Messenger” phát hình trong 214 quốc gia. Cả hai đều là diễn giả đầy ơn. Lisa Bevere là một tác giả và bộ trưởng có sách bán chạy nhất. Cùng với chồng của cô, John, họ thành lập Messenger International, một tổ chức được thành lập để giảng dạy, tiếp cận và cứu hộ. Sách của cô đã bán được hàng triệu cuốn trên toàn thế giới, bao gồm Không đối thủ, Chiến đấu như một cô gái, Sư tử phát sinhNhững cô gái với thanh kiếm.

 

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

WW4.1 Trở Nên Một Người Mẹ

WW4.2 Trở Nên Một Người Mẹ

WW4.3 Trở Nên Một Người Mẹ


TRỞ THÀNH NGƯỜI MẸ/NGƯỜI CỐ VẤN


PHẦN 1: TRÁI TIM CỦA MỘT NGƯỜI MẸ


LỜI GIỚI THIỆU


Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một người nữ tên bà là Đê-bô-ra trong sách Các quan xét (4:4-23). Đê-bô-ra là một người nữ trong giai đoạn chuyển tiếp, bà đã đến trong bối cảnh dân Y-sơ-ra-ên đang trong tình trạng hỗn độn: những người nam bị áp bức. Nền văn hóa bị đảo lộn vì tội ác. Không có hy vọng, không có người quan trưởng.

Đê-bô-ra đã tạo sự ôn hào và thương lượng để không có sự tranh chiến trong 20 năm, cho đến ngày Đê-bô-ra thức tỉnh và dấy lên làm một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên. Tôi tin chắc hiện nay Chúa đang thức tỉnh những người nữ cho mục đích thánh trong đúng thời điểm. Tôi muốn nói với các chị em về động lực để trở nên một người mẹ trong thân thể của Đấng Christ.


I. CHÚA ĐANG ĐÁNH THỨC TẤM LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI MẸ

A. Chúa đang khuấy động người nữ để nói rằng, “Tôi muốn nhiều điều hơn nữa trong thế hệ tiếp nối”

1. Những người nữ được xức dầu để để dàn xếp xung đột và mối quan hệ.

2. Những người nữ được xức dầu để để dàn xếp xung đột và mối quan hệ.

B. Đê-bô-ra đã thức tỉnh sau 20 năm chỉ ngồi và phán xét.

1. Bà đã nhìn thấy sự tranh chiến trong vòng dân sựa.

a. Đê-bô-ra đã nhận thấy rằng kẻ thù thật sự không ở trong vòng dân sự.

b. Kẻ thù ở bên ngoài dân sự.

2. Thiếu các quan trưởng cho đến khi Đê-bô-ra dấy lên như một người mẹ của dân Y-sơ-ra-ên. (Các quan xét 5:7)

a. Không có một nơi an toàn và không có cộng đồng. 

b. Không có gia đình.

c. Hôn nhân bị phá hủy.

d. Con cái không cảm thấy an toàn trong gia đình.

3. Đê-bô-ra nhận thấy rằng bà phải có tấm lòng của một người mẹ.

a. Là một tiên tri vẫn không đủ để tạo nên một sự thay đổi.

b. Là một người nữ với quyền lực chính trị cao nhất vẫn không đủ để tạo nên một sự thay đổi.

4. Sau khi Đê-bô-ra thức tỉnh, bà bắt đầu kêu gọi để tìm ra những người ưu tú trong xứ. Bà đã kêu gọi Ba-rác (Các quan xét 4:6)

C. Chúa muốn cả hai phái nam và nữ có cùng một tấm lòng.

1. Khi nhìn thấy một nhu cầu, Đê-bô-ra đã hiểu được rằng Chúa không chỉ kêu gọi người nam để giải quyết nhu cầu đó.

• Chúa muốn cả hai người: cả nam và nữ, là hai nhưng cùng một tấm lòng. 

2. Những gì Chúa đang làm trong những ngày cuối cùng này không chỉ làm với người nam.

a. Chúa đang làm cùng người nam lẫn người nữ.

b. Người nam và người nữ cần phải bắt đầu nói mạnh mẽ với nhau.

D. Khi Chúa bắt đầu làm gì đó, Ngài luôn dùng những gì có ở trong tay bạn.

1. Điều mà Gia-ên có trong tay là cây cọc đóng lều.

2. Chúa đã dùng một người nữ ở tại nhà để đánh đuổi vị tướng chỉ huy trong quân đội của kẻ thù.

3. Đừng nghĩ rằng Chúa không thể làm gì với bạn bởi vì bạn không đứng trên bục giảng.

a. Chúa phán với con gái của Gia-ên và hỏi, “con có gì trong tay”

b. Chúa đang khuấy động những con gái của Hồi-giáo để phá vỡ những thế hệ của sự liên kết không tin kính, không còn để cho kẻ thù của họ ở trong nhà.


II. CHÚA ĐÃ BAN CHO NGƯỜI NỮ UY QUYỀN


A. Những Đê-bô-ra đang dấy lên với tấm lòng của những người mẹ.

• Họ nhìn xung quanh và nói, “những cách này không phải là cách mà họ nên làm.”

1. Chúa đang khuấy động những tấm lòng của Gia-ên để nói:

a. “Tôi có đầy năng quyền khi tôi ở trong chổ của tôi” 

b. “Tôi có đầy năng quyền khi tôi nhận thấy biết những gì tôi có ở trong tay”

2. Chúa muốn xức dầu cho những gì trong tay bạn.

a. Khi kẻ thù đến trong nhà của bạn, bạn cần đánh đuổi nó ra.

b. Chúa đã ban cho người nữ uy quyền để bảo vệ con cái họ và bảo vệ bầu không khí cho sự hiện diện của Chúa.

3. Đê-bô-ra thức tỉnh, những người ưu tú dấy lên, những Gia-ên được trao cho quyền năng.


III. CHÚA ĐANG DẤY LÊN NHỮNG NGƯỜI MẸ TRONG THÂN THỂ ĐẤNG CHRIST ĐỂ MUỐN NHIỀU HƠN CHO THẾ HỆ TIẾP NỐI.


A. Những người mẹ luôn luôn muốn nhiều điều hơn cho con cái mình.

1. Những người mẹ là người biết làm thế nào từ bỏ sự sống để đem lại sự sống.

2. Những người mẹ có ân tứ, khả năng nhận biết về thời điểm..

B. Tiếng nói của một người mẹ.

1. Khi người nữ nói cộc cằn đến bên cạnh người nữ khác đang trong sự đau đớn và nói những điều kinh tởm với họ thì người nữ đó không thể đem đến sự sống.

2. Khi người nữ lời nói sự sống của đến bên cạnh người nữ khác đang ở trong đau đớn thì người nữ đó có thể đem lại sự sống.

3. Đây là điểm khác biệt giữa tiếng nói của một người mẹ và tiếng nói của một người khác.

4. Tiếng nói của người mẹ muốn nhiều hơn cho các con gái mình.

a. Thời đại của những người nữ hung dữ, cộc cằn đã qua rồi.

b. Chúa đang gia tăng sự chúc phước trong thân thể của Đấng Christ.

i. Những người mẹ không bao giờ có ý định nói lời rủa sả trên con cái họ.

ii. Những người mẹ muốn nói lời chúc phước và lời sự sống.

c. Những người mẹ: các chị em có muốn nhiều hơn cho con trai, con gái mình không?

i. Những người mẹ: các chị em có muốn nhiều hơn cho con trai, con gái mình không?

ii. Đẩy mạnh tấm lòng của những người nam ưu tú.

iii. Nói những lời khôn ngoan và đẹp đẽ vào tấm lòng của những người nữ ưu tú.

C. Chúa đang kích động tấm lòng của những người cha, người mẹ

1. Tấm lòng của người cha đối với con trai.

2. Tấm lòng người mẹ với con gái.

3. Chúa đang xoay chuyển cả hai tấm lòng này để vâng phục.

4. Hãy nhướng mắt lên và bắt đầu nhìn xem các con gái trong hội thánh.

D. Chúa đang đổ đầy cho những người mẹ sự tươi mới của Thánh Linh.

1. Nếu chúng ta không nhận lấy nó cho chính mình thì chúng ta có thể đổ đầy và phóng thích phước hạnh và những lời hứa cho thế hệ tiếp nối.

2. Khi Chúa bắt đầu thực hiện một quyết định trong thân thể Đấng Christ, Ngài luôn bắt đầu với người nữ.

3. Hãy giống như Ê-li-sa-bét (Lu-ca 1:24)

a. Khi bà mang thai, bà đã đi ẩn mình.

b. Bà đã dâng hiến chính mình.

c. Bà biết điều bà mang là lớn hơn chính mình.

4. Chúa đang kêu gọi một thế hệ của Ê-li-sa-bét để nói rằng:

a. “Tôi sẽ hiến dâng chính mình”

b. “Điều tôi đang mang là lớn hơn tôi”

5. Chúa đang kêu gọi người nữ bắt đầu nói mạnh mẽ bất cứ điều gì họ được kêu gọi để làm.


IV. ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM


A. Chúa Giê-xu, hiện nay là gì?

1. Chúng ta không còn rượu.

2. Chúng ta không thỏa lòng với nước lã lâu hơn nữa.

B. Chúa đang khuấy động những tấm lòng người nữ để nói:

1. “Đây là thời điểm”

2. “Đây là thời điểm để nhìn thấy nhiều điều hơn”

C. Khi một người mẹ nói, “đây là thời điểm, thì đó là thời điểm”.

1. Trước khi bạn là một người người mẹ, bạn cần hiểu rằng bạn không thể kiểm soát thời gian.

2. Một khi bạn đã làm mẹ, bạn biết rằng thậm chí bạn không kiểm soát được thời gian nhưng bạn biết khi nào là thời điểm.

D. Đây là thời điểm trong thân thể Đấng Christ cho:

1. Những Đê-bô-ra dấy lên.

2. Những người nam ưu tú trở nên can đảm.

3. Ê-li-s-abét đi ẩn mình.

• Để thánh hóa chính họ cho thế hệ tiếp nối để họ sẽ được tăng nhanh trong tâm linh để nói lời chúc phước.

4. Những con gái chạy đến với những người mẹ.

a. Đây là thời điểm để chính mình và nói, “con có một số điều mà ta cần

b. Ru-tơ và Na-ô-mi.

E. Có một thế hệ của các cô gái trẻ sẽ nắm lấy những chổ cay đắng của bạn.

1. Họ sẽ không để chị em thay đổi tên mình.

2. Họ cần chị em dạy họ.

3. Họ cần chị em giúp họ mót lúa trên cánh đồng của những con gặt bỏ lại.

4. Chúa đang sử dụng tiếng nói của những quí bà và dạy họ nói với những người mẹ trẻ.

• Hãy mót những gì đã bỏ lại.

F. Chúa đang kết nối tất cả những thế hệ.

1. Thế hệ người nữ trẻ cần kết nối với những người nữ lớn hơn này.

2. Những người nữ lớn hơn này có cả sự khôn ngoan lẫn giá trị trong thân thể của Đấng Christ.

G. Khải tượng của Lisa Bevere về một sợi dây xích từ trời xuống.

1. Mỗi mắc xích là một thế hệ.

2. Có sự phá vỡ từ một thế hệ đến thế hệ kế tiếp.

H. Chúa muốn một người mẹ của sự tan vỡ chứ không kiêu ngạo.

I. Hãy bắt đầu kêu khóc cho sự chữa lành những sự xa cách.


V. NGƯỜI NAM Ở MỘT MÌNH KHÔNG TỐT (SÁNG 2:18)


A. Người nam đã bị cô đơn quá lâu trong thân thể Đấng Christ.

1. Một trong những lý do đó là vì người nữ cố gắng để trở thành người nam.

2. Có những trận chiến trong tâm linh mà người nữ tranh chiến.

3. Có những trận chiến trong tâm linh mà người nam tranh chiến.

4. Nhưng khi cả hai tranh chiến với nhau thì không ai thắng.

B. Người nam và người nữ không nên tranh chiến.

1. Chúa không cho người nam và người nữ cai trị trên nhau.

2. Trong vườn Ê-đen Chúa ban cho người nam và người nữ cai trị trên tất cả mọi thứ trong sự tạo dựng, ngoại trừ sự cai trị lẫn nhau.

a. Người nam không cai trị trên người nữ.

b. Người nữ không áp đặt người nam sai vị trí.

3. Người nam và người nữ làm việc cùng nhau.

4. Họ tuy hai nhưng cùng một tấm lòng.

C. Người nữ cần biết vị trí của họ.

1. Người nữ ở tại nhà vẫn biết rằng đó là nơi của quyền năng.

2. Là người nữ, chúng ta có những ân tứ mà người nam không có.

• Nếu bạn bận rộn làm những việc mà một người nam có thể làm thì ai có thể làm việc mà một người nữ có thể làm?D. Người nam và người nữ không bao giờ trở thành đối nghịch nhau.

1. Họ hỗ trợ lần nhau để thành những đồng đội hoàn hảo.

2. Họ được kêu gọi để giúp người nam được toàn hảo; để nói lời mạnh mẽ với người nam.

3. Họ được kêu gọi để nói lời khuyến khích với con cái.

4. Họ được gọi để nói lời sự sống trong mọi tình huống mà họ ảnh hưởng đến.


KẾT LUẬN


Đê-bô-ra đã có sự ảnh hưởng trong chính trị. Bà đã ảnh hưởng trong động lực thuộc linh; nhưng không có gì thay đổi cho đến khi động cơ của một người mẹ trổi dậy trong bà thì không có gì thay đổi. trong vương quốc Đức Chúa Trời, mọi thữ là về động cơ. Nếu chúng ta là một người thi hành chức vụ và động cơ chúng ta không phải là yêu thương thì không sản sinh ra gì cả.

Tôi tin có những ân tứ và sự kêu gọi trong cuộc đời bạn đang được đánh thức. Tôi tin có những Đê-bô-ra mà Chúa muốn đứng vào chỗ sức mẻ. tôi tin có những chị em giống như Ê-li-sa-bét: biệt riêng và được thánh hóa, kêu khóc trong một thời gian dài; và thế hệ tiếp nối này sẽ mang lấy lời hứa mà bạn tìm kiếm.

Hãy tỉnh thức, hỡi những người mẹ. Hãy tỉnh thức, những người mẹ là người nhìn thấy nhiều hơn cho thế hệ tiếp nối. Hãy dùng sự ảnh hưởng của chị em để đem lại sự chữa lành và sức mạnh, trong danh Chúa Giê-xu.


THẢO LUẬN NHÓM


1. Tại sao không có gì thật sự thay đổi khi chúng ta chỉ dàn xếp xung đột?

2. Hãy thảo luận về những người mẹ có ân tứ, khả năng về thời điểm và tại sao khi Chúa bắt đầu làm một điều gì đó trong thân thể Đấng Christ thì Ngài luôn bắt đầu với người nữ?

3. Làm thế nào người nữ nói lời mạnh mẽ để làm bất kỳ điều gì họ được kêu gọi để làm?


TỰ NGHIÊN CỨU


1. Điều gì “trong lòng bạn” mà Chúa có thể xức dầu và sử dụng?

2. Làm thế nào bạn có thể giữ được bầu không khí trong gia đình bạn cho sự hiện hiện của Chúa?

3. Làm thế nào bạn có thể bắt đầu để thúc đẩy những tấm lòng của những người nam ưu tú và nói lời khôn ngoan và đẹp đẽ với tấm lòng của những người nữ ưu tú xung quanh bạn? Làm cách nào bạn dùng ảnh hưỡng của mình để mang lại sự chữa lành và sức mạnh cho người khác?bottom of page