top of page

Khảo Cổ Học Cơ-Đốc – Tại Sao Lại Quan Trọng?

Hung Tran

Apr 18, 2023

Một trong những cách chúng ta có thể trả lời là, nhờ có các nhà khảo cổ học Cơ-đốc, rất nhiều dữ kiện trong Kinh Thánh đã được xác nhận...Khảo...

...cổ học xuất phát từ hai từ tiếng Hy-lạp —archae nghĩa là “cổ,” và logos nghĩa là “kiến thức”; vậy nghĩa là, “kiến thức về những gì cổ xưa.” Chúng ta có thể thấy hình ảnh nhà khảo cổ học qua nhân vật Indiana Jones trong phim phiêu lưu khắp thế giới tìm kiếm những cổ vật để đặt vào bảo tàng, nhưng nhà khảo cổ học thực thụ thì không chỉ có thế.Khảo cổ học là ngành khoa học nghiên cứu văn hóa cổ đại bằng sự tìm kiếm và thu thập tài liệu/vật liệu từ quá khứ. Khảo cổ học Cơ-đốc là ngành khoa học nghiên cứu những nền văn hóa cổ đại đã có ảnh hưởng đến Cơ-đốc giáo và Do-thái giáo, cũng như chính văn hóa của người Do-thái và Cơ-đốc nhân. Những nhà khảo cổ học Cơ-đốc không chỉ tìm kiếm những cổ vật mới, họ còn kiểm chứng xem những gì nhân loại biết về quá khứ có đúng không và mở rộng thêm hiểu biết về phong tục tập quán của những con người trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh và các bản viết tay khác là những thông tin quan trọng nhất chúng ta có về lịch sử các dân cổ đại trong Kinh Thánh. Nhưng chính những tài liệu này vẫn còn khiến chúng ta phải đặt nhiều câu hỏi. Đây là lý do chúng ta cần có những nhà khảo cổ học. Họ có thể bổ sung cho bức tranh còn thiếu được khắc họa trong Kinh Thánh. Khám phá từ những cuộc khai quật các bãi rác cổ xưa và các thành phố bỏ hoang đã cho chúng ta ít nhiều thông tin về quá khứ.

Mục tiêu của khảo cổ học Cơ-đốc là xác nhận những lẽ thật Cựu và Tân Ước qua các vật phẩm của dân tộc cổ đại.


Phải đến tận thế kỷ 19 khảo cổ học Cơ-đốc mới thực sự trở thành một ngành khoa học. Chính những người như Johann Jahn, Edward Robinson, và Sir Flinders Petrie đã đặt nền móng cho ngành khoa học này. William F. Albright là cái tên khá nổi bật trong thế kỷ 20. Chính Albright đã sử dụng khảo cổ học trong các cuộc tranh luận đương đại về nguồn gốc và độ tin cậy của Kinh Thánh. Nhờ có Albright và các học sinh của ông mà chúng ta có những bằng chứng xác thực cho các sự kiện lịch sử được miêu tả trong Kinh Thánh.

Tuy nhiên, ngày nay số lượng nhà khảo cổ học phản đối Kinh Thánh cũng tương đương với số người đang cố gắng chứng minh Kinh Thánh là đúng.

Những đòn tấn công phản đối Cơ-đốc giáo không còn quá xa lạ với chúng ta. Đơn cử những một vài chương trình trên kênh khoa học khám phá Discovery, như chương trình Mật Mã Da Vinci chẳng hạn.

Các chương trình khác phản đối bằng chứng lịch sử của Đấng Christ. Một chương trình của James Cameron tuyên bố rằng mộ và quan tài của Chúa Giê-xu đã được tìm thấy. Qua “khám phá” này các nhà làm phim đã kết luận Chúa Giê-xu đã chết và không sống lại. Nhưng chương trình đã bỏ qua thông tin rằng quan tài này đã được tìm thấy trước đó vài năm và người ta đã chứng minh được đây không phải là quan tài của Chúa Giê-xu. Thông tin này có được là bởi công khó của các nhà khảo cổ học Cơ-đốc.Chính những bằng chứng khảo cổ học đã cung cấp những thông tin cụ thể quan trọng về cuộc sống và thời đại của người cổ xưa. Khi sử dụng những phương pháp khoa học đúng đắn để khai quật các khu vực cổ đại, chúng ta thu được thêm thông tin và hiểu hơn về người cổ đại và văn hóa của họ, cũng như những bằng chứng xác thực Kinh Thánh. Những thông tin có hệ thống về các khám phá này, một khia đã được chia sẻ với các chuyên gia trên toàn thế giới có thể cho chúng ta những thông tin khá hoàn chỉnh về cuộc sống của những con người trong Kinh Thánh. Khảo cổ học Cơ-đốc là một trong những công cụ các học giả có thể sử dụng để bảo vệ Kinh Thánh và Phúc-Âm của Chúa Giê-xu Christ. Khi chia sẻ về niềm tin của mình, thường người nghe sẽ hỏi làm thế nào chúng ta biết Kinh Thánh là đúng. Một trong những cách chúng ta có thể trả lời là, nhờ có các nhà khảo cổ học Cơ-đốc, rất nhiều dữ kiện trong Kinh Thánh đã được xác nhận.


GotQuestions.orgbottom of page