top of page

Bài 1 : CÂU CHUYỆN SADDLEBACK

Hung Tran

Jun 18, 2023

Năm 1970, Rick Warren được Chúa kêu gọi vào chức vụ ở tuổi 16 để bắt đầu truyền giảng cho các bạn Trung học...Bài 1: CÂU CHUYỆN SADDLEBACK


Câu gốc : “Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, Và rao truyền việc quyền năng của Chúa.” Thi Tv 145: 4


I. ĐƯỢC KÊU GỌI


1. Được kêu gọi vào chức vụ:

Năm 1970, Rick Warren được Chúa kêu gọi vào chức vụ ở tuổi 16 để bắt đầu truyền giảng cho các bạn Trung học. Đến 19 tuổi ông đã được mời giảng cho các buổi nhóm 50 Hội thánh...


2. Được kêu gọi làm Mục sư:

Năm 1973, ông dự buổi giảng của Tấn sĩ W. A. Criswell một Mục sư nổi tiếng của Hội thánh Báp-tít lớn nhất thế giới, được xem là một “huyền thoại sống” đối với ông, đã hầu việc Chúa tại một Hội thánh suốt 50 năm với tình yêu, đã đem lại kết quả thật tốt đẹp.

• Khi bắt tay Rick Warren, Tấn sĩ Criswell đã bất ngờ đặt tay lên đầu chàng trai trẻ và cầu nguyện Chúa ban gấp đôi sự đầy dẫy Đức Thánh Linh để chăn bầy tại một Hội thánh tăng trưởng gấp đôi Hội thánh Dallas!


3. Được kêu gọi để mở Hội Thánh mới:

Năm 1974, trong khi thực tập truyền giáo tại Nagasaki, ông đọc được trong tờ HIS, tạp chí của Đoàn Sinh viên Tin Lành về Donald Mc Gavran với chủ đề “Tại sao người nầy lại nguy hiểm?”. Sứ điệp của Mc Gavran đã hướng ông đến chỗ phải thành lập một Hội thánh mới: “Đức Chúa Trời muốn tìm kiếm những chiên lạc và Ngài muốn thấy Hội Thánh của Ngài tăng trưởng.”


II. CÂU CHUYỆN ĐẰNG SAU CÁC PHƯƠNG PHÁP


1. Cần tìm hiểu bối cảnh:

Mỗi nền thần học đều có một bối cảnh. Muốn hiểu nền thần học, chúng ta phải nghiên cứu bối cảnh đó. Cũng vậy, mỗi hệ thống phương pháp đều có một câu chuyện đằng sau nó.

Không có một Hội thánh lớn nào lại không bắt đầu là một Hội thánh nhỏ và không trải qua những năm tháng tranh đấu với vô số nan đề và thất bại. Chẳng hạn Hội thánh Saddleback đã sinh hoạt thờ phượng Chúa trong 15 năm rồi mới xây được ngôi nhà thờ đầu tiên!


2. Khải tượng:

Khải tượng là khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng trong thế giới thay đổi quá nhanh ngày nay, khải tượng cũng là khả năng nắm bắt chính xác những thay đổi hiện tại và tận dụng chúng.


3. Thử nghiệm và cải tiến:

Saddleback là một Hội thánh trẻ, mới được thành lập nên dễ thực hiện những thử nghiệm hơn các Hội thánh truyền thống. Mỗi một cải tiến là phản ứng trước một hoàn cảnh, một thất bại. Ngoài ra, có một số khám phá hoàn toàn ngẫu nhiên khi bắt tay vào việc.


III. MỞ HỘI THÁNH MỚI Ở ĐÂU?


1. Tìm kiếm các nguyên tắc:

Từ bài báo về Mc Gavran, ông quyết định đầu tư tìm kiếm những nguyên tắc Kinh Thánh, văn hóa và lãnh đạo dẫn đến một Hội thánh vững mạnh và tăng trưởng. Năm 1979, ông nghiên cứu sự phát triển của 100 Hội thánh lớn tại Mỹ và khám phá rằng dù khác nhau về chiến lược, cơ cấu, phong cách nhưng vẫn có những mẫu số chung:

• Những Hội thánh lớn mạnh là những Hội thánh có Mục sư gắn bó lâu năm với Hội thánh. Mục sư “sắp mãn nhiệm” sẽ không hết lòng xây dựng một chương trình tăng trưởng lâu dài và các tín hữu cũng sẽ dè dặt khi hiệp tác!


2. Tìm kiếm một Hội Thánh truyền giáo:

Lúc đầu ông bà muốn trở thành giáo sĩ, nhưng sau thời gian cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn, họ cảm nhận rằng Chúa không muốn họ làm giáo sĩ, nhưng thành lập một Hội Thánh sai phái những giáo sĩ. Thật ra, sức mạnh của Hội Thánh được đo lường bằng năng lực sai phái chứ không phải số đông ngồi nghe!


3. Tìm kiếm một địa điểm:

Sau thời gian tìm hiểu 4 tiểu bang có ít nhà thờ nhất, ông bà quyết định đến California, và khi biết thung lũng Saddleback là nơi tăng trưởng nhanh nhất thời bấy giờ, họ nghe rõ tiếng Chúa bảo họ phải đến đó. Khi họ viết thư cho vị Mục sư chịu trách nhiệm trong vùng thì cũng chính là lúc vị Mục sư ấy gửi thư mời họ đến Saddleback !!!


IV. ĐẾN MỞ HỘI THÁNH MỚI


1. Tìm nhà trọ:

Cuối năm 1979, ông bà và đứa con nhỏ 4 tháng đến quận Cam, tìm được một căn hộ cho thuê và một thành viên đầu tiên là người kinh doanh nhà đất. Chúa tiếp trợ từng bước một vì Ngài dẫn tới đâu, Ngài chu cấp tới đó!


2. Khẳng định mục đích:

Trọng tâm của Hội thánh Saddleback là đem những người không đi nhà thờ và những người không tín ngưỡng trong cộng đồng đến với Chúa Jê-sus (không mượn nhân sự Hội thánh khác).

• 12 tuần đầu ông tổ chức học Kinh Thánh tại nhà và đi gõ cửa từng nhà trong vùng, vì cách nhanh nhất để xây một cây cầu đến thân hữu là quan tâm đến họ và những vấn đề họ đối diện. Số tín hữu lúc ấy là 15.


3. Buổi thờ phượng Chúa đầu tiên:

Ngày thờ phượng Chúa đầu tiên, khai sinh Hội thánh là Chúa nhật Phục sinh 6. 4. 1980. Sau khi gửi 15.000 bức thư và thực tập buổi thờ phượng Chúa (có 60 người tham dự), có 205 người tham dự. Mười tuần sau có 82 người tin Chúa. Mười lăm năm sau có 7.000 người tin Chúa, số tín hữu là 10.000, vì Hội thánh đã biến người tiêu thụ thành người đóng góp, biến người nghe thành một đạo quân!bottom of page