top of page

Bài 11 : TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN

Hung Tran

Jun 18, 2023

Xác định loại “cá” sẽ quyết định mọi phần trong chiến lược của chúng ta. Không có một phương pháp nào có thể thích hợp cho mọi loại “cá”...Bài 11: TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN


Câu gốc: “Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” Mat Mt 4: 19

Ma-thi-ơ 10 và Lu-ca 10 là hai đoạn bày tỏ chiến lược của Chúa Jê-sus trong việc “đánh lưới người”. Có 5 nguyên tắc chỉ đạo:


I. BIẾT RÕ MÌNH CẦN ĐÁNH BẮT ĐIỀU GÌ


1. Xác định loại “cá”:

Xác định loại “” sẽ quyết định mọi phần trong chiến lược của chúng ta. Không có một phương pháp nào có thể thích hợp cho mọi loại “cá”.


2. Gương Chúa Jê-sus:

Trong chiến dịch truyền giáo đầu tiên, Chúa Jê-sus đã dạy môn đồ Ngài tập trung vào những người đồng hương (10: 5-6).

• Lý do không phải để loại trừ thành phần khác, mà chỉ vì Ngài muốn họ kết quả: Ngài nhắm vào hạng người thích hợp nhất với các môn đồ - những người giống như họ.


II. ĐI ĐẾN NƠI CÁ ĐANG ĂN


1. Nguyên tắc “dễ tiếp thu”:

Người câu cá khôn ngoan hiểu rằng cá ăn ở nhiều nơi khác nhau vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Vì thế, vào những thời điểm thích hợp, hãy tận dụng cơ hội đến với những tấm lòng lắng nghe mà Đức Thánh Linh đã chuẩn bị.


2. Không lãng phí thời gian:

Trong 10: 14 Chúa Jê-sus dạy hãy ra khỏi và phủi bụi dính nơi chân đối với nhà nào không tiếp rước. Vì thế, đừng quấy rầy những người liên tục từ chối, mà hãy đến với cả một cộng đồng đang chờ nghe Phúc-âm lần đầu tiên. Chiến lược của sứ đồ Phao-lô là đi vào những cánh cửa đã mở chứ không phí thời gian gõ cửa đóng chặt.


3. Đừng biếng nhác:

Đừng ngồi đợi cá nhảy vào trong nhà, nhưng hãy ra đi, vì số người sẵn sàng tiếp nhận Đấng Christ đông hơn số tín hữu sẵn sàng làm chứng về Chúa cho họ!


III. TẬP SUY NGHĨ NHƯ CÁ


1. Biết suy nghĩ của cá:

Để bắt được cá, phải hiểu những thói quen, sở thích và cách ăn mồi của chúng. Chúa Jê-sus đã biết những suy nghĩ của dân chúng nên có thể xóa bỏ những rào cản của họ (Mat Mt 9: 4; 12: 25). Phao-lô cũng dạy “hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ.” (CoCl 4: 5): Phải biết cách suy nghĩ của họ để chinh phục họ.


2. Nan đề của tín hữu:

Càng tin Chúa lâu năm, chúng ta càng ít suy nghĩ như người ngoại, và cũng có ít bạn hữu ngoại đạo, nên khó tiếp cận họ.


3. Năm câu hỏi cho cộng đồng:

Phải truyền đạt sứ điệp bằng “tần số” của người chưa tin. Hãy gõ cửa từng nhà và hỏi họ năm câu hỏi gợi ý sau:

a. Theo bạn, nhu cầu lớn nhất trong vùng nầy là gì? (Tạo thu hút).

b. Bạn có đang tích cực tham gia một Hội thánh nào không?

c. Theo bạn, tại sao nhiều người không chịu đi nhà thờ?

d. Nếu gia nhập một Hội thánh, bạn sẽ tìm một Hội thánh như thế nào?

e. Bạn có lời khuyên nào cho mục sư thực sự muốn giúp đỡ dân sự?


4. Bốn điều than phiền cơ bản: Có bốn điều phàn nàn chính về Hội thánh:

a. Hội thánh thật nhàm chán, sứ điệp không liên hệ đến đời sống thực tế!

b. Thành viên Hội thánh không thân thiện với người mới khiến họ sợ hãi!

c. Hội thánh thích tiền của tôi hơn là bản thân tôi !

d. Chúng tôi lo lắng về chất lượng giữ trẻ của Hội thánh !


IV. BẮT CÁ ĐÚNG CÁCH


1. Hiểu và chấp nhận văn hóa của họ:

Chúa Jê-sus dạy: “Hãy ăn đồ họ sẽ dọn cho” (LuLc 10: 8) nghĩa là phải nhạy cảm với văn hóa địa phương, hãy chấp nhận khi nó không vi phạm nguyên tắc Kinh Thánh. Các sứ đồ đã tiếp nhận mọi nền văn hóa mới khi Phúc-âm được lan truyền (Cong Cv 15: 1-41).


2. Để đối tượng quyết định phương pháp tiếp cận:

Phải dùng mồi và lưỡi câu thích hợp nhất cho loại cá chúng ta muốn câu. Vì thế Phao-lô đã trở nên mọi cách cho mọi người (ICo1Cr 9: 19-22) để cứu nhiều người.


3. Bắt đầu với nhu cầu của họ:

Chúa Jê-sus dạy phải đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cộng đồng (Mat Mt 10: 8) để bày tỏ tình yêu Cơ-đốc thật.


4. Hiểu và thông cảm những khó chịu của họ:

Cần tìm hiểu và giải quyết các khó chịu đó càng nhanh càng tốt: Tiền bạc, cách tiếp tân, hệ phái...


5. Hãy thay đổi phương pháp khi cần thiết:

Đừng cố dùng truyền thống vì nhiều khi kẻ thù của thành công tương lai là các thành công quá khứ.


V. HÃY DÙNG NHIỀU LƯỠI CÂU


1. Nhiều sự lựa chọn:

Ngày nay, nhờ vào những tiến bộ kỹ thuật, con người có nhiều sự lựa chọn về thực phẩm, hàng hóa... Hội thánh cần có nhiều chương trình thờ phượng Chúa khác nhau, điểm nhóm khác nhau...


2. Cái giá của tiếp cận cộng đồng: Dĩ nhiên phải có tiền, nhưng hãy nhớ:

a. Tiền cho truyền giáo không phải là chi tiêu, mà là đầu tư. Linh hồn được chinh phục đáng giá vô cùng hơn số tiền đầu tư cho họ.

b. Tiền cho truyền giáo là dâng hiến cho khải tượng chứ không phải cho nhu cầu. Hội thánh nào biết tận dụng mọi điều mình có sẽ có nguồn dâng hiến nhiều nhất.

c. Đồng tiền luôn ở trong miệng cá (Mat Mt 17: 27). Chúa sẽ lo liệu mọi sự.bottom of page