top of page

Bài 13 : THỜ PHƯỢNG CHÚA

Hung Tran

Jun 18, 2023

Thờ phượng Chúa là thể hiện tình yêu đối với Đức Chúa Trời vì Ngài là Chúa, vì điều Ngài đã phán, và vì những gì Ngài đang làm...Bài 13: THỜ PHƯỢNG CHÚA


Câu gốc: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.” GiGa 4: 24


I. CHỈ CÓ CƠ-ĐỐC NHÂN MỚI THỰC SỰ THỜ PHƯỢNG CHÚA


1. Một định nghĩa:

Thờ phượng Chúa là thể hiện tình yêu đối với Đức Chúa Trời vì Ngài là Chúa, vì điều Ngài đã phán, và vì những gì Ngài đang làm. Vì thế người chưa tin Chúa không thể thờ phượng Ngài.


2. Ý nghĩa sự thờ phượng Chúa:

Trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta tôn vinh Danh Chúa, thể hiện tình yêu và sự tận hiến của mình cho Ngài vì Đức Chúa Trời chính là trung tâm của sự thờ phượng của chúng ta.


II. KHÔNG CẦN PHẢI CÓ MỘT NHÀ THỜ


1. Không nơi nào có thể chứa nỗi Chúa:

Cong Cv 17: 24 cho biết Đức Chúa Trời đã dựng nên cả thế giới và Ngài không bị bắt buộc phải ngự trong đền thờ bởi tay người làm ra.


2. Chúa ở mọi nơi:

Chúa Jê-sus hứa rằng nơi nào có hai, ba người nhơn Danh Chúa nhóm nhau lại thì Chúa sẽ ở giữa họ (Mat Mt 18: 20).


III. KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỘT KIỂU THỜ PHƯỢNG


1. Điều Chúa đòi hỏi:

Chúa Jê-sus chỉ đòi hỏi ở người thờ phượng Ngài hai điều là phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Ngài (GiGa 4: 24).


2. Tính đa dạng:

Đức Chúa Trời rất thích sự đa dạng và Ngài tạo nên con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi ngày, Chúa Jê-sus vẫn đang được thờ phượng bằng hàng ngàn cách thể hiện và phong cách khác nhau dựa vào các nền tảng văn hóa trên cả thế giới.


IV. THÂN HỮU CÓ THỂ XEM TÍN HỮU THỜ PHƯỢNG CHÚA


1. Họ có thể thấy: Thân hữu có thể quan sát niềm vui của chúng ta, cách chúng ta đề cao Lời Chúa, đáp ứng Lời Chúa. . .


2. Họ có thể cảm nhận: Thậm chí họ có thể cảm nhận sự vận hành siêu nhiên của Đức Chúa Trời dù họ không thể giải thích được điều đó.


V. MỘT LỜI CHỨNG QUYỀN NĂNG


1. Cảm nhận sự hiện diện của Chúa:

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, 3. 000 người tin Chúa vì họ cảm nhận sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời.


2. Sứ điệp dễ hiểu:

Đức Thánh Linh đã phiên dịch sứ điệp sang các thứ tiếng mà mỗi người đều có thể hiểu được. Mục tiêu truyền giáo là sản sinh những người thờ phượng Chúa nhưng thờ phượng Chúa cũng là động cơ của việc truyền giáo.


VI. NHẠY CẢM VỚI THÂN HỮU


1. Nhu cầu người chưa tin:

Đức Chúa Trời muốn chúng ta quan tâm đến những nỗi lo sợ, những thắc mắc, và những nhu cầu của người chưa tin Chúa khi họ đến tham dự các buổi thờ phượng Chúa (ICo1Cr 14: 23).


2. Quan tâm đến khách:

Khi có khách đến nhà, chúng ta thường có cách cư xử khác hơn thường lệ. Vì thế, cần nhạy cảm với nhu cầu của thân hữu.


VII. CHỈ CẦN LÀM CHO DỄ HIỂU


1. Không thay đổi sứ điệp:

Chúng ta không có quyền làm cho sứ điệp yếu đi, nhưng phải làm cho nó dễ hiểu trong một môi trường thích hợp.


2. Cách truyền đạt:

Sứ điệp nhiều lúc thật rất khó chịu. Dầu vậy, chúng ta phải dạy toàn bộ ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhạy cảm với nhu cầu thân hữu không giới hạn sứ điệp nhưng ảnh hưởng đến cách truyền đạt sứ điệp.


VIII. TẬP TRUNG VÀO NHU CẦU CHUNG


1. Nhu cầu khác nhau:

Nhu cầu của tín hữu và thân hữu rất khác nhau, nhưng trong một vài lãnh vực rất giống nhau.


2. Tập trung vào điểm giống nhau:

Nhạy cảm với nhu cầu thân hữu là tìm cách tập trung vào nhu cầu chung của cả tín hữu lẫn thân hữu. Thí dụ: Nhận biết Đức Chúa Trời, mục đích của cuộc sống, sống tha thứ. . .


IX. SOẠN CHƯƠNG TRÌNH THEO MỤC ĐÍCH


1. Chương trình cho tín hữu:

Cần có chương trình riêng cho tín hữu để gây dựng đời sống đức tin của họ. Ở Saddleback đó là chương trình tối thứ tư.

2. Chương trình cho thân hữu:

Các thân hữu thường thích đi nhà thờ vào ngày Chúa nhật, vì thế, Hội Thánh Saddleback dành buổi sáng Chúa nhật cho chương trình truyền giảng.


X. THỜ PHƯỢNG TRUYỀN GIẢNG CHỈ LÀ PHỤ


1. Cá nhân chứng đạo là chính:

Thờ phượng truyền giảng không thể thay thế cá nhân chứng đạo. Mỗi người cần làm trọn Đại Mạng lệnh Chúa ban qua công tác cá nhân chứng đạo.


2. Thờ phượng truyền giảng là buổi gặt:

Thân hữu dễ quyết định tin Chúa hơn khi có đông người dự nhóm. Có một quyền năng thuyết phục trong lời chứng của đám đông thờ phượng Chúa.


XI. BA YẾU TỐ KHÔNG THỂ BỎ QUA


1. Không có chương trình mẫu:

Không có một cách thức thờ phượng truyền giảng nào là mẫu mực vì các thân hữu không phải ai cũng giống nhau.


2. Ba yếu tố cần lưu ý:

a. Cần cư xử với thân hữu bằng tình yêu và sự kính trọng. b. Cần nhạy cảm với nhu cầu thân hữu.

c. Cần chia sẻ sứ điệp cách thực tế và dễ hiểu.bottom of page