top of page

Bài 2 : NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM

Hung Tran

Jun 18, 2023

Nếu chỉ quan tâm đến sự hiện diện, Hội Thánh sẽ không tăng trưởng. Hội Thánh phải làm trọn năm mục đích mà Hội Thánh đầu tiên đã thực hiện...Bài 2: NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM


Câu gốc: “Hãy mua chân lý, sự khôn ngoan, sự khuyên dạy, và sự thông sáng; chớ hề bán đi.” ChCn 23: 23


I. ĐIỀU HỘI THÁNH LỚN QUAN TÂM LÀ SỰ HIỆN DIỆN ?


1. Năm mục đích của Hội thánh:

Nếu chỉ quan tâm đến sự hiện diện, Hội thánh sẽ không tăng trưởng. Hội thánh phải làm trọn năm mục đích mà Hội thánh đầu tiên đã thực hiện. Đó là:

a. Ấm cúng hơn qua mối thông công.

b. Sâu nhiệm hơn qua môn đồ hóa.

c. Mạnh mẽ hơn qua sự thờ phượng Chúa.

d. Rộng hơn qua chức vụ.

e. Lớn hơn qua truyền giáo.


2. Khỏe mạnh và tăng trưởng:

- Hội thánh khỏe mạnh là Hội thánh tăng trưởng.

- Hội thánh khỏe mạnh khi sứ điệp đặt nền tảng trên Kinh Thánh và sứ mạng được quân bình giữa năm mục đích.

- Hội thánh khỏe mạnh khi “mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh” (tối thiểu là 365 người mỗi năm !).


II. HỘI THÁNH LỚN TIẾP NHẬN TÍN HỮU TỪ HỘI THÁNH KHÁC ?


1. Hội thánh Saddleback:

Hội thánh Saddleback có 80% là người tin Chúa và làm báp-têm tại Hội thánh, bên cạnh những tín hữu không đi nhà thờ.


2. Đánh lưới chứ không phải trao đổi:

Chúa Jê-sus kêu gọi chúng ta đánh lưới người chứ không phải trao đổi cá trong các bể nuôi !


III. CẦN PHẢI LỰA CHỌN GIỮA SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ?


1. Cần định nghĩa đúng:

Chất lượng là phẩm chất tín hữu, là loại tín hữu mà Hội thánh sản sinh ra, và số lượng là số tín hữu mà Hội thánh tạo ra.


2. Bổ túc cho nhau:

Nếu thế thì chất lượng và số lượng không đối kháng nhau. Trái lại, chất lượng sẽ tạo ra số lượng, thu hút nhiều người đến với Chúa, và số lượng cũng tạo ra chất lượng, Hội thánh sẽ phong phú hơn.


IV. PHẢI THỎA HIỆP SỨ ĐIỆP VỚI SỨ MẠNG ?


1. Đừng nhầm lẫn điều mong đợi:

Đừng mong đợi “đám đông” làm giống như “hội chúng” cho đến khi họ chịu tin nhận Chúa. Tuy nhiên, khi tin Chúa, họ phải học lớp thành viên và ký giao ước thành viên (dâng hiến tài chánh, phục vụ, chia sẻ đức tin, vâng phục lãnh đạo, tránh nói hành, phải sống tin kính...). Sau đó, cần học thêm để ký giao ước trưởng thành ... Càng thách thức tận hiến bao nhiêu, tín hữu càng phấn khởi bấy nhiêu!


2. Vẫn hợp thời mà không thỏa hiệp:

Đừng rơi vào trong hai thái cực: Cô lập khỏi xã hội hoặc đồng hóa với xã hội. Hãy như Chúa Jê-sus bắt đầu từ chỗ đứng của dân sự, không hạ thấp tiêu chuẩn mà không thỏa hiệp.


V. CHỈ CẦN TẬN TÂM LÀ ĐỦ ?


1. Tận tụy lẫn kỹ năng:

Nhiều mục sư rất tận tâm nhưng Hội thánh vẫn không tăng trưởng vì Hội thánh tăng trưởng đòi hỏi cả sự tận tụy lẫn kỹ năng (TrGv 10: 10). Vì thế, phải thường xuyên mài dũa kỹ năng.


2. Sự cần thiết của kỹ năng:

Công tác phục vụ Chúa được so sánh với việc xây dựng (ICo1Cr 3: 10), trồng trọt (3: 6), gặt hái (Mat Mt 9: 37)... cần trau dồi kỹ năng và sử dụng đúng dụng cụ. Dĩ nhiên chức vụ thiếu cầu nguyện là chức vụ thiếu quyền năng, nhưng trong khi chúng ta chờ đợi Chúa làm việc cho chúng ta thì Ngài lại chờ đợi để làm việc qua chúng ta ICo1Cr 3: 6-10


VI. CHỈ CÓ MỘT CHÌA KHÓA TĂNG TRƯỞNG ?


1. Có nhiều cách để tăng trưởng:

Đức Chúa Trời có thể dùng nhiều cách để Hội thánh tăng trưởng, ngay cả những cách trái ngược nhau (Trường Chúa nhật, nhóm nhỏ, âm nhạc hiện đại, âm nhạc truyền thống. . . ).


2. Có đủ loại Hội Thánh để tiếp cận đủ hạng người:

Đức Chúa Trời yêu thích sự đa dạng nên Ngài tạo dựng mỗi người khác nhau. Cần lưu ý sứ điệp không hề thay đổi nhưng phương pháp có thể thay đổi theo thế hệ...


3. Đừng chỉ trích điều Đức Chúa Trời đang ban phước:

Dù phong cách có thể làm chúng ta khó chịu, nhưng hãy tạ ơn Chúa rút ra những bài học.


VII. CHỈ CẦN TRUNG TÍN ?


1. Trung tín là gì?

Trung tín là cố gắng tận dụng những gì Đức Chúa Trời ban để làm lợi cho Ngài (Mat Mt 25: 14-30), chứ không phải chỉ giữ đức tin.


2. Chúa muốn chúng ta trung tín lẫn kết quả:

Ngài kêu gọi chúng ta để kết quả (GiGa 15: 16), để dâng vinh hiển cho Ngài (15: 8), làm vui lòng Ngài (CoCl 1: 10), và Ngài đoán phạt kẻ không kết quả (Mat Mt 21: 19, 43; 25: 30;).


VIII. KHÔNG THỂ HỌC GÌ TỪ HỘI THÁNH LỚN ?


1. Những điều không thể học:

Dĩ nhiên chúng ta không thể sao chép sự phát triển của một Hội Thánh lớn vì không thể sao chép bối cảnh của họ, đội ngũ của họ và cá nhân người lãnh đạo, vì Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta là chúng ta với những định dạng đặc thù để phục vụ Ngài tốt nhất.


2. Những điều có thể học:

Tuy nhiên, chúng ta có thể học được:

a. Những nguyên tắc: Nguyên tắc chỉ ít thôi, và nguyên tắc có nền tảng Thánh Kinh sẽ luôn thích hợp với mọi nền văn hóa. Đừng mặc cảm khi noi gương người khác (ChCn 18: 15) vì Chúa ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

b. Những tiến trình: Hãy nghiên cứu những tiến trình để có thể áp dụng.

c. Một vài phương pháp: Cần lựa lọc những phương pháp dựa trên nền tảng Kinh Thánh và có thể đem lại kết quả nhất trong bối cảnh chúng ta.bottom of page