top of page

Bài 20 : MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO HỘI THÁNH

Hung Tran

Mar 17, 2023

Mỗi hình thức tăng trưởng của một loại cây là độc nhất vô nhị. Đối với Hội thánh cũng vậy: Không có hai Hội thánh nào tăng trưởng giống y như nhau...Bài 20: MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO HỘI THÁNH


Câu gốc: “Vả, vua Đa-vít lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, đoạn qua đời; người đã được trở về cùng các tổ phụ mình” Cong Cv 13: 36


I. SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA HỘI THÁNH


1. Bài học cây tre Tàu:

Mỗi hình thức tăng trưởng của một loại cây là độc nhất vô nhị. Đối với Hội thánh cũng vậy: Không có hai Hội thánh nào tăng trưởng giống y như nhau.

Sự tăng trưởng của cây tre Tàu thật đáng ngạc nhiên: Trồng một chồi tre vào đất, chúng ta sẽ chẳng thấy việc gì xảy ra cả dù chúng ta vẫn tưới nước, bón phân. Nhưng đến năm thứ năm, mọi sự sẽ thay đổi thật ngoạn mục: Chỉ trong vòng 6 tuần, cây tre sẽ đạt đến chiều cao trưởng thành. Một ngày nó có thể mọc lên 1 mét!


2. Hãy tập trung hoàn thành các mục đích:

Đừng lo lắng về sự tăng trưởng của Hội thánh mà hãy tập trung hoàn thành các mục đích của Hội thánh. Đức Chúa Trời sẽ làm cho Hội thánh lớn lên theo cách của Ngài.

Hãy tiếp tục trông cậy nơi Chúa dù sự lao lực của chúng ta dường như không đạt được một kết quả cụ thể nào. Đừng chán nản vì bên dưới bề mặt có nhiều điều đang xảy ra mà mắt chúng ta không thể thấy. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn trung thành với các mục đích của Chúa.


3. Vào đúng thời điểm:

Ý chỉ của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ được thành tựu (ChCn 19: 21). Nếu chúng ta đang xây dựng một chức vụ vì cớ mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không bao giờ thất bại. Phao-lô khuyên đừng mệt nhọc về sự làm lành, vì nếy chúng ta không trễ nãi thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt (GaGl 6: 9).


II. HÃY LÀM MỘT NGƯỜI THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH


Những Hội thánh theo đúng mục đích là do các nhà lãnh đạo có mục đích dẫn dắt. Cong Cv 13: 36 là kim chỉ nam cho những nhà lãnh đạo: “... lúc còn sống, làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời ...”.


1. Phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời:

Các mục đích của Đức Chúa Trời cho Hội thánh cũng chính là các mục đích của Ngài cho mỗi một Cơ-đốc nhân. Là người theo Chúa, chúng ta phải dùng cả cuộc đời mình để thờ phượng Chúa, phục vụ lẫn nhau, truyền giáo, môn đồ hóa và thông công. Hội thánh là nơi giúp chúng ta cùng nhau hoàn thành các mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống mình.

Nếu chúng ta muốn trở nên giống như Chúa Jesus, chúng ta phải yêu Hội thánh như Ngài đã yêu, và phải dạy người khác yêu Hội thánh nữa. Hãy nhớ rằng Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, săn sóc Hội thánh . . . (Eph Ep 5: 25, 29-30). Tuy nhiên, ngày nay có quá nhiều tín hữu nhờ vả Hội thánh mà không yêu Hội thánh như Chúa đã yêu !

Chăn dắt Hội thánh của những người theo Chúa Jesus là một trách nhiệm lớn lao nhất, một đặc ân cao quý nhất, và là nguồn vinh dự đẹp đẽ nhất Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta không những có trách nhiệm đưa dắt tội nhân trở về cùng Đấng Christ, bước vào tư cách thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, mà còn phải phát triển họ trở nên các môn đồ trưởng thành, được trang bị cho chức vụ và được sai phái ra đi làm trọn sứ mạng của cuộc đời họ trên đất.


2. Lúc còn sống:

Chúng ta không thể phục vụ Đức Chúa Trời trong bất kỳ một thế hệ nào khác hơn thế hệ chúng ta đang sống. Nghĩa là chức vụ chúng ta phải được hoàn thành trong bối cảnh xã hội và văn hóa của thế hệ chúng ta. Chúng ta phải phục vụ bằng phương pháp thích hợp với thế hệ hiện nay, chứ không bằng phương pháp nào của quá khứ mà chúng ta đã lý tưởng hóa theo truyền thống.

Chúng ta có thể học hỏi từ sự khôn ngoan và kinh nghiệm của những nhà lãnh đạo Cơ-đốc vĩ đại trong quá khứ hay trong các nơi trong thế giới hiện nay, nhưng chúng ta không thể giảng và phục vụ theo cách của họ.

Chức vụ của Đa-vít vừa phù hợp, vừa đúng lúc. Ông đã phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời (là mục đích đời đời và không thay đổi) ngay trong thế hệ của mình (là điều mang tính tạm thời và luôn thay đổi). Ông đã phục vụ những điều vô hạn theo cách hữu hạn của thời đại mình.

Tuy nhiên điều quan trọng là “hợp thời nhưng không thỏa hiệp”. Chúng ta cần thay đổi phương pháp để thích ứng với thế hệ của mình, nhưng chúng ta không có quyền thay đổi chân lý đời đời của Đức Chúa Trời.


III. ĐO LƯỜNG THÀNH CÔNG


1. Truyền giáo thành công:

Truyền giáo thành công là chia sẻ Phúc-âm trong quyền năng của Thánh Linh và để kết quả cho Đức Chúa Trời lo liệu.


2. Xây dựng Hội thánh thành công:

Xây dựng Hội thánh thành công là xây dựng Hội thánh trên các mục đích của Đức Chúa Trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh và mong đợi các kết quả từ nơi Đức Chúa Trời.

Hãy nhớ rằng “Đấng đã khởi đầu làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jesus Christ” (Phi Pl 1: 6). Chúa Jesus là Alpha và Omega sẽ làm trọn các mục đích của Ngài cho Hội thánh.bottom of page