top of page

Bài 3 : ĐIỀU GÌ LÈO LÁI HỘI THÁNH BẠN ?

Hung Tran

Jun 18, 2023

“Lèo lái” là hướng dẫn, kiểm soát hay định hướng. Mỗi Hội Thánh đều được lèo lái bởi một điều gì đó dù được người ta nhận ra hay không...Bài 3: ĐIỀU GÌ LÈO LÁI HỘI THÁNH BẠN?


Câu gốc: “Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” 19: 21


Lèo lái” là hướng dẫn, kiểm soát hay định hướng. Mỗi Hội Thánh đều được lèo lái bởi một điều gì đó dù được người ta nhận ra hay không.


I. NHỮNG ĐỘNG LỰC ĐANG LÈO LÁI CÁC HỘI THÁNH


1. Truyền thống:

Hội thánh truyền thống được lèo lái bởi quá khứ, tại đó những sự đổi mới thường bị xem là tiêu cực và sự trì trệ được xem là “ổn định”. Truyền thống mạnh đến nỗi ngay cả ý muốn của Chúa cũng trở thành thứ yếu. Các Hội thánh “già” thường có khuynh hướng nầy.


2. Cá nhân:

Hội thánh được lèo lái bởi một người lãnh đạo, có thể là một mục sư ở lâu năm hay một chức viên Ban trị sự có nhiều thế lực. Nan đề ở đây là sự phát triển của Hội thánh sẽ tùy thuộc vào trình độ cá nhân người lãnh đạo hơn là ý chỉ của Đức Chúa Trời hay nhu cầu của các tín hữu. Hơn nữa Hội thánh sẽ bế tắc khi không còn cá nhân đó.


3. Ngân sách:

Ngân quỹ luôn là vấn đề nóng bỏng của loại Hội thánh nầy và câu hỏi đầu tiên được đặt ra là “tốn bao nhiêu?”. Tuy nhiên vấn đề quan trọng phải là Đức Chúa Trời muốn Hội thánh làm gì?


4. Các chương trình:

Tại đây, mọi năng lực được tập trung vào việc duy trì và chống đỡ những chương trình của Hội thánh: Trường Chúa nhật, phụ nữ, âm nhạc... và đội ngũ thực hiện chương trình là lực lượng quan trọng nhất. Hơn nữa, không ai dám đặt vấn đề về sự hiệu quả của các chương trình đang được thực hiện.


5. Các tòa nhà:

Winston Churchill đã từng nói: “Chúng ta định hình cho các tòa nhà, và rồi chúng định hình chúng ta !”. Tòa nhà lớn sẽ có thể chiếm ngân sách của các chức vụ cần thiết, trong khi tòa nhà nhỏ sẽ giới hạn sự phát triển! Hãy nhớ việc tiếp cận và đi vào cộng đồng mới quan trọng.


6. Các hoạt động:

Mục tiêu của Hội thánh nầy là giữ cho các tín hữu luôn bận rộn suốt tuần! Tuy nhiên vấn đề quan trọng không phải là số lượng hoạt động mà là tính hiệu quả. Hơn nữa, một Hội thánh có thể bận rộn nhưng lại không có một mục đích rõ ràng cho những việc mình làm.

• Trong loại Hội thánh nầy, sự hiện diện của tín hữu trở thành tiêu chuẩn duy nhất đo lường sự trung tín và trưởng thành. Vì thế, cần đề phòng khuynh hướng thay thế chức vụ bằng những buổi họp mặt ban ngành...


7. Các thân hữu:

Nhằm tiếp cận với người chưa tin Chúa và giữ mình cho hợp thời, một số Hội thánh đã để cho nhu cầu của thân hữu trở thành động lực thúc đẩy mình. Đây là loại “Chạy theo thị trường thuộc linh”!

• Dù phải nhạy bén với nhu cầu thân hữu, chúng ta không được để họ lèo lái Hội Thánh mà phải hỏi “Chúa muốn Hội thánh làm gì cho họ?”.


II. MỘT MÔ HÌNH KINH THÁNH


1. Hai yếu tố quan trọng:

Hội thánh cần phải theo đúng những mục đích Chúa dạy trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, cần lưu ý đến hai yếu tố:

a. Cách nhìn mới: Chúng ta phải nhìn mọi điều Hội thánh mình làm theo lăng kính năm mục đích Chúa dành cho Hội thánh để quân bình.

b. Một tiến trình: Cần phải có một tiến trình để đạt được các mục đích ấy, chứ không thể bỏ mặc cho sự phát triển tự động. Ngày nay, những Hội thánh được lèo lái bởi mục đích của Đức Chúa Trời đã trở nên khỏe mạnh và kết quả nhiều hơn trên khắp thế giới.


2. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô: Sứ đồ Phao-lô đã dạy chúng ta hai điều ở đây:

a. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét theo sự tồn tại của những gì chúng ta xây dựng qua lửa thử nghiệm của Ngài (ICo1Cr 3: 13-14).

b. Chìa khóa để xây dựng những điều bền vững được còn lại là phải xây trên nền tảng đúng (3: 11). Khi tập trung quân bình vào năm mục đích của Chúa, Hội thánh sẽ phát triển manh khỏe, cân bằng và tăng trưởng lâu dài vì những mục đích của Đức Chúa Trời sẽ tồn tại (ChCn 19: 21).


3. Câu hỏi đầu tiên:

Điểm khởi đầu của mỗi Hội thánh phải là: “Tại sao chúng ta hiện hữu?”. Biết rõ lý do Hội thánh tồn tại là điều quan trọng nhất. Có hai trường hợp về Hội thánh bạn:

a. Mở Hội thánh mới: Trước khi mở Hội thánh mới, cần xác định mục đích của Hội thánh. Đó là một khởi đầu vô cùng quan trọng.

b. Một Hội thánh lâu năm: Vấn đề trước tiên là hãy tái xác định mục đích của mình. Hãy quên mọi điều cho đến khi chúng ta định hình mục đích Hội thánh trong trí của các thành viên. Điều nầy sẽ tái sanh Hội thánh!


4. Một cuộc phỏng vấn:

Nhà tư vấn Win Arn đã phỏng vấn các thành viên tiêu biểu trong Hội thánh về lý do tại sao Hội thánh hiện hữu:

a. Đối với các tín hữu: 89% cho rằng mục đích Hội thánh là chăm sóc gia đình và nhu cầu tín hữu. 11% cho rằng để chinh phục thế gian cho Chúa.

b. Đối với các mục sư: 90 % cho rằng để chinh phục thế gian cho Chúa. 10% cho rằng để quan tâm đến nhu cầu tín hữu !!!

• Hãy lập Hội thánh trên những mục đích đời đời của Đức Chúa Trời.bottom of page