top of page

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 21/4/2024
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 21/4/2024
56:55
Play Video
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 14/4/2024
01:05:50
Play Video
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 07/4/2024
01:20:01
Play Video
Giảng Luận - Chủ Đề "Tôi Có Quyền Làm Mọi Điều Không?" - MSQN Đặng Ngọc Hương
29:33
Play Video
CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHỤC SINH @ 10:30 AM, Chúa Nhật 31/3/2024
01:52:00
Play Video
VÌ GIÊ-XU SỐNG/Because He Lives - Ca Đoàn VPC - Phục Sinh 2024
03:59
Play Video
Giảng Luận - Chủ Đề "KHI JESUS PHỤC SINH, SỰ CHẾT ĐÃ CHẾT" - MSQN Đặng Ngọc Hương
19:52
Play Video
TỪ ĐỒI GÔ-GÔ-THA - Ca Đoàn VPC - Phục Sinh 2024
03:39
Play Video

COME, LET US WORSHIP & BOW DOWN TO OUR GOD

  • YouTube
  • Facebook
 "Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Ðức Giê-hô-va". Thi-thiên 122:1
bottom of page