top of page

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 01/10/2023
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 01/10/2023
01:18:30
Play Video
Giảng Luận - Chủ Đề "Đời Người Trưởng Thành Qua Năm Tháng" - MSQN Đặng Ngọc Hương
35:15
Play Video
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 24/9/2023
56:10
Play Video
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 17/9/2023
01:19:35
Play Video
Giảng Luận - Chủ Đề "Con Cái Là Món Quà Thiên Chúa Ban Tặng" - MSQN Đặng Ngọc Hương
23:10
Play Video
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 10/9/2023
01:20:46
Play Video
Giảng Luận - Chủ Đề "Tăng Trưởng Tâm Linh" - MS Đặng Phước Thành
48:04
Play Video
CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA @ 10:30 AM, Chúa Nhật 03/9/2023
01:12:28
Play Video

COME, LET US WORSHIP & BOW DOWN TO OUR GOD

  • YouTube
  • Facebook
 "Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Ðức Giê-hô-va". Thi-thiên 122:1
bottom of page