top of page

CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI CHÚA JESUS // DAVID PAWSON

CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI CHÚA JESUS // DAVID PAWSON

CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC ĐỜI CHÚA JESUS // DAVID PAWSON
SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JESUS (PHẦN 1) //  DAVID PAWSON

SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA JESUS (PHẦN 1) // DAVID PAWSON

54:39
Play Video
SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS (PHẦN 1) //  DAVID PAWSON

SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS (PHẦN 1) // DAVID PAWSON

01:03:00
Play Video
SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS (PHẦN 2) //  DAVID PAWSON

SỰ CHẾT CỦA CHÚA JESUS (PHẦN 2) // DAVID PAWSON

52:39
Play Video
bottom of page