top of page

CHIA SẼ NIỀM TIN

Feb 18, 2024

Khi Thượng Đế trả lời dịch từ quyển “Khi Phật không trả lời”

Từ thuở bé, tôi đã thờ lạy Phật, nhưng bây giờ Phật chẳng ban cho tôi sự cứu giúp nào cả...

Khi Thượng Đế trả lời dịch từ quyển “Khi Phật không trả lời”

Feb 9, 2024

Tại sao tôi nên tin Kinh Thánh?

Kinh Thánh đưa ra lời khẳng định về sự sáng tạo của vũ trụ, bản tánh tự nhiên của Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên vũ trụ, trị vì trên toàn thể vũ trụ, và số phận của nhân loại...

Tại sao tôi nên tin Kinh Thánh?

Jan 6, 2024

Ai Mạnh Hơn?

Gió và mặt trời tranh cải xem ai mạnh hơn. Ngày nọ, có một người đi đường mặc chiếc áo khoác. Mặt trời nói với gió...

Ai Mạnh Hơn?

Sep 29, 2023

Không Bao Giờ Phí Mất...

Tôi cũng là bạn với một người vô thần. Cô ấy phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế và tuyên bố là Kinh Thánh là một quyển sách hoàn toàn do trí tưởng tượng...

Không Bao Giờ Phí Mất...
bottom of page