top of page

TRUYỀN ĐẠO ĐƠN

Jun 18, 2024

Phật và Chúa Giê-xu

...Ngài đúng là Đấng mà Đức Phật nói đến để giới thiệu cho chúng ta. Hãy tin và theo Ngài ngày hôm nay!...

Phật và Chúa Giê-xu

May 13, 2024

Tôi Đã Chọn

Riêng tôi, tôi chống mọi thứ tôn giáo; đối với tôi, tôn giáo chỉ là mê tín dị đoan, dành riêng cho hạng đàn bà quê mùa, mù chữ, dốt nát...

Tôi Đã Chọn

Apr 18, 2024

Cuộc Đời Bạn Không Chấm Dứt Với Cái Chết Đâu!

Một ngày, chắc chắn tim bạn sẽ ngừng đập và ấy là sự cuối cùng của thân thể bạn. Nhưng đây không phải là sự cuối cùng của cuộc đời bạn...

Cuộc Đời Bạn Không Chấm Dứt Với Cái Chết Đâu!

Mar 18, 2024

Ba Câu Hỏi Quan Trọng

Sống trên đời, mỗi người chúng ta đều gặp rất nhiều câu hỏi và tìm cách trả lời...

Ba Câu Hỏi Quan Trọng
bottom of page