top of page

DANH NHÂN HỘI THÁNH

Feb 18, 2024

Mười Nhà Lãnh Đạo Của Hội Thánh

Mỗi thời đại, Ðức Chúa Trời đều có những tôi tớ vĩ đại của Ngài. Ðây là những “chiếc bình” được lựa chọn, quý trọng...

Mười Nhà Lãnh Đạo Của Hội Thánh

Jan 4, 2024

Tiến sĩ Billy Graham (1918-2018)

Không còn ai nghi ngờ gì nữa về sự thành công quá sức tưởng tượng của công cuộc truyền bá Phúc-âm cho những khối quần chúng khổng lồ...

Tiến sĩ Billy Graham (1918-2018)

Aug 1, 2023

John Wesley (1703-1791) - Charles Wesley (1707-1788)

John Wesley và Charles Wesley là hai anh em ruột, cùng là giáo sĩ rao giảng Phúc-âm đầy quyền năng, là nhà sáng lập Hội Thánh Giám Lý (Methodists)...

John Wesley (1703-1791) - Charles Wesley (1707-1788)

Jul 3, 2023

John Calvin

John Calvin, là nhà thần học hàng đầu trong thời kỳ Cải cách Kháng Cách (Protestant Reformation), và là nhân tố chính đóng góp cho sự phát triển một hệ thống tư tưởng Cơ-đốc gọi là Thần học Calvin...

John Calvin
bottom of page