top of page

DANH NHÂN HỘI THÁNH

Jun 16, 2023

ALBERT BENJAMIN SIMPSON

I.- THÂN THẾ & SỰ NGHIỆP:
A.B. Simpson (Albert Benjamin Simpson), cái tên được viết tắt như thế, nhưng thật ra rất đầy đủ và mang nhiều ý nghĩa.

ALBERT BENJAMIN SIMPSON

Jun 15, 2023

Tiểu Sử Bác Sĩ Tống Thượng Tiết (1901-1944)

Ông Tống Thượng Tiết được một người viết về ông mệnh danh là "một con người lạ lùng",

Tiểu Sử Bác Sĩ Tống Thượng Tiết (1901-1944)
bottom of page