top of page

Lịch sử Thánh ca

Lịch sử Thánh ca

Lịch sử Thánh ca
THÁNH CA 2: NGUYỆN TỤNG MỸ CHÚA LINH NĂNG

THÁNH CA 2: NGUYỆN TỤNG MỸ CHÚA LINH NĂNG

04:35
Play Video
Tiểu sử Thánh ca 11: NGỢI KHEN CỨU CHÚA

Tiểu sử Thánh ca 11: NGỢI KHEN CỨU CHÚA

02:37
Play Video
Tiểu sử Thánh ca 13: Giê-xu đẹp thay

Tiểu sử Thánh ca 13: Giê-xu đẹp thay

03:03
Play Video
bottom of page