top of page

BILLY GRAHAM

BILLY GRAHAM

BILLY GRAHAM
BILLY GRAHAM // CÔNG NGHỆ, NIỀM TIN, VÀ 3 VẤN ĐỀ CỦA CON NGƯỜI (TED TALKS 1998)

BILLY GRAHAM // CÔNG NGHỆ, NIỀM TIN, VÀ 3 VẤN ĐỀ CỦA CON NGƯỜI (TED TALKS 1998)

25:33
Play Video
BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA? // BILLY GRAHAM

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA? // BILLY GRAHAM

11:31
Play Video
MA QUỶ VÀ CÁC QUỶ SỨ //  BILLY GRAHAM (TEXAS 1971)

MA QUỶ VÀ CÁC QUỶ SỨ // BILLY GRAHAM (TEXAS 1971)

24:25
Play Video
bottom of page