top of page

001. Mục Lục

CHÂN GIẢ LUẬN

001. Mục Lục

1 Coi Địa Lý 

2 Chọn Ngày, Định Hướng, Xem Tuổi 

3 Đoán Số 

4 Xem Tướng 

5 Bói Quẻ, Xin Xăm và Đoán Chữ 

6 Các Thần Giả 

7 Ngọc Hoàng 

8 Lão Quân 

9 Tiên Thuật 

10 Quan Công 

11 Thành Hoàng 

12 Thổ Địa 

13 Phật Thích Ca 

14 Thuyết Luân Hồi 

15 Quan Âm 

16 Diêm Vương 

17 Bà Chúa Ngọc và Bà Liễu Hạnh 

18 Đạo Nho và Đạo Tin Lành 

19 Thờ Lạy Ông Khổng Tử 

20 Thờ Lạy Tổ Tông 

21 Mộc Chủ, Bài Vị 

22 Đốt Giấy Tiền Vàng Bạc 

23 Thế Nào Là Hiếu Thật? 

24 Không Lạy Xác Chết 

25 Đức Chúa Trời 

26 Đức Chúa Trời: Trọn Tài, Trọn Trí, Trọn Lành 

27 Đức Chúa Trời Dựng Nên Người Dữ? 

28 Chân Thần Sinh Ra Thú Dữ? 

29 Một Chúa Cai Quản Cả Trời Đất Muôn Vật 

30 Chân Thần Bởi Đâu Sinh Ra? 

31 Chân Thần Không Có Cuối Cùng 

32 Không Nhìn Thấy Chân Thần Được 

33 Đức Chúa Trời và Thượng Đế 

34 Thiên Đàng, Hỏa Ngục 

35 Linh Hồn 

36 Thiên Sứ, Ma Quỉ và Linh Hồn Người Ta 

37 Ma Quỉ Ở Thế Gian 

38 Sự Công Bình của Đức Chúa Trời 

39 Sự Nhân Từ của Đức Chúa Trời 

40 Chúa Sinh Người Có Thứ Bậc 

41 Thờ Lạy Đức Chúa Trời Cách Nào? 

42 Đức Chúa Giê-xu Cao Trọng Hơn Các Thánh Hiền  

43 Đức Chúa Giê-xu Chuộc Tội cho Loài Người 

44 Sự Tích Đức Chúa Giê-xu Là Thật 

45 Ai Tin Chúa Phải Chịu Phép Báp-tem 

46 Người Nam Người Nữ Đều Phải Tin Chúa 

47 Đạo Chúa Có Mười Điều Răn 

48 Tín Đồ Ăn Ở Không Hợp Đạo 

49 Đạo Thật Chẳng Luận Từ Gốc 

50 Chớ Xem Việc Theo Đạo Tin Lành Là Khó 

51 Phải Tin Theo Chúa Mới Được Phước 

52 Phải Kíp Theo Chúa 


Phần Đọc Thêm:

1 Bức Tranh của Cuộc Đời 

2 Đạo Nào Cũng Tốt, Nhưng... 

3 Lòng Tin và Đức Tin 

bottom of page