top of page

06. Các Thần Giả

CHÂN GIẢ LUẬN

06. Các Thần Giả


Hỏi: Chúng tôi biết đạo Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ là chân thật, đáng tin, nhưng từ trước đến giờ, từ Trung Quốc cho đến nước Việt Nam ta, việc thờ mặt trời, mặt trăng, đất đá, các ngôi sao hoặc núi, rừng, sông, biển... và nhiều thần linh tinh khác trong vũ trụ, đã in sâu trong tâm khảm người dân; vậy, trong số các vị thần mà người ta vẫn đang thờ ấy, lẽ nào không có được một vị nào là thần đáng cho người ta tôn thờ hay sao? 

Tại sao các ông lại nói không đáng thờ


Đáp: Người dân nước ta từ xưa đến nay, chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc, nên bị nhiễm các thói tục mê tín đa thần của người Trung Quốc; do đó, chúng ta cứ thờ những gì người Trung Quốc thờ, không thắc mắc, không truy vấn. Việc thờ cúng đó có thể phân làm hai loại


1. Thờ các vật thọ tạo, như: mặt trời, mặt trăng, đất đá, và các ngôi sao... Chúng ta cần biết, Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất, muôn vật, gọi chung là vũ trụ. Ngài cũng dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài, để quản trị các loài cá biển, chim trời, các loài súc vật và các loài côn trùng bò trên mặt đất. Ngài ban phước cho loài người và phán bảo loài người hãy làm cho đất phục tùng. Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 27, viết: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ." Sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 28, viết: "…hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên đất." Ngài cũng dựng nên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, để soi sáng trên đất và cũng để dùng làm dấu định ngày, mùa, tháng, năm. Sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 14-18, viết: "Đức Chúa trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. Đức Chúa trời làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối..." Vũ trụ này cũng ví như một ngôi nhà, mà Đức Chúa Trời tạo ra cho loài người cư trú. Ngài cũng tạo ra muôn loài, muôn vật để nuôi dưỡng con người; cũng như cha mẹ xây dựng nhà cửa để cho con cái có chỗ nương náu, trang bị mọi vật dụng cần thiết trong sinh hoạt, như: bàn, ghế, tủ, giường... cho con cái sử dụng. Vậy mà, con cái không biết nhớ ơn và hiếu kính cha mẹ, lại đi tôn sùng nhà, cửa, bàn, ghế... điều này không phải là sự lầm lẫn lớn lắm hay sao? Chúng ta đã biết: trời, đất, muôn vật, có một Đấng Chủ Tể cai trị, và chúng ta hằng chịu ơn Ngài, như vậy, Đấng Tạo Hóa có Chân phải là Đấng rất xứng đáng cho chúng ta thờ lạy không? Vì thế, ta không nên thờ lạy các vật thọ tạo như đã kể trên, đó là những giả thần, là những thần hình thành từ trong tư tưởng của con người ta. 


2. Chúng ta thờ: Ngọc Hoàng, Lão Quân, Quan Công, Thành Hoàng, Thổ Địa, Diêm Vương... là những người chết, nhưng do người đời sau thần thánh hóa họ mà nên. Họ không còn tồn tại để chúng ta phải thờ. Các bài tiếp sau đây, chúng tôi xin tóm lược nguồn gốc, lai lịch và sự tích các vị đó, xin mời quý độc giả xem qua và suy xét lại, xem các vị ấy có xứng đáng để chúng ta tôn xưng làm thần hay không.bottom of page