top of page

08. Lão Quân

CHÂN GIẢ LUẬN

08. Lão Quân


Lão Quân, còn gọi là Lão Tử, là một nhân vật chính yếu trong triết học Trung Quốc. Ông được xem là tác giả của "Đạo Đức Kinh" và là người khai sáng Đạo Giáo Trung Quốc. Triết lý của ông chủ trương vô thần, nhưng người đời sau biến triết lý của ông thành một tôn giáo phù phiếm, thờ cúng thần tiên và luyện thuật trường sinh với nhiều phép thuật. 

Lão Tử được tôn xưng là Thái Thượng Lão Quân, là một trong Tam Thanh, giữ ngôi vị Thái Thanh (Tam Thanh gồm ba vị thần tiên: Ngọc Thanh, Thái Thanh và Thượng Thanh). 

Trong Đạo Giáo Trung Quốc, Thái Thượng Lão Quân có trước cả trời đất, chính là nguyên khí thời hỗn mang ngưng kết mà thành, chỉ đứng sau Nguyên Thỉ Thiên Tôn. Trong điện thờ, người ta vẽ hình Thái Thượng Lão Quân là một ông già râu bạc, tay cầm quạt ba tiêu, ngồi bên trái của Nguyên Thỉ Thiên Tôn; bên phải của Nguyên Thỉ Thiên Tôn là Linh Bảo Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân còn có các tôn hiệu khác như: Đạo Đức Thiên Tôn, Hỗn Nguyên Lão Quân, Thái Thanh Đại Đế... 

Sau này, các tranh vẽ về Lão Tử thường thể hiện một ông già đầu hói, râu dài, ngồi trên lưng trâu. Lão Tử tên thật là Lý Nhĩ, tự Bá Dương, tên thụy là Đam (có nghĩa: bí ẩn), sinh vào cuối đời nhà Chu, thời Xuân Thu, tại huyện Khổ, nước Sở (nay là Lộc Ấp, thuộc tỉnh Hà Nam). 

Theo truyền thuyết: Vừa mới sinh ra, râu tóc ông đã bạc trắng, vì ông ở trong bụng mẹ đến 80 (hay 82) năm nên khi vừa được sinh ra đã là người già, do đó, mới có tên "Lão Tử." Lão Tử là người cùng thời với Khổng Tử nhưng ông nhiều tuổi hơn. Ông làm quan giữ sách trong thư viện triều đình nhà Chu. 

Khổng Tử và Lão Tử gặp nhau ở nước Chu, tại nơi mà hiện nay gọi là Lạc Dương; và hai ông đã cùng tranh luận về lễ nghi và phép tắc, vốn là những nền tảng của Khổng giáo. Về sau, Lão Tử từ bỏ chính sự, cởi trâu qua nước Tần, và từ đó biến mất trong sa mạc. Dưới đời nhà Đường, để tạo ra mối liên hệ với Lão Tử, họ Lý xem ông là tổ tiên của hoàng gia nên truy phong ông làm hoàng đế. Đến đời Đường Cao Tông, ông được tôn là: Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế. Đến đời Đường Huyền Tông lại gia phong cho ông là: Đại Thánh Tổ Cao Thượng Đại Đạo Kim Khuyết Huyền Nguyên Thiên Hoàng Đại Đế. Lão Tử vốn là một phàm nhân, cũng được sinh ra trong trời đất theo quy luật sinh sản thông thường như những người khác. Ông chỉ là một viên quan giữ sách trong thư viện triều đình, vậy mà người đời sau truyền tụng những câu chuyện bí ẩn chung quanh ông, xem ông như thần tiên, tôn xưng ông là Thái Thượng Lão Quân và thờ lạy như là Chúa của trời đất. Thật là phi lý.
bottom of page