top of page

21. Mộc Chủ, Bài Vị

CHÂN GIẢ LUẬN

21. Mộc Chủ, Bài Vị


Hỏi: Các ông nói mình thờ Đức Chúa Trời tức là thờ kính tổ tông, mà các ông không lập mộc chủ, bài vị, thì thờ làm sao được? 


Đáp: Mộc chủ hay bài vị chỉ là một cái thẻ làm bằng gỗ trên có ghi tên họ và tuổi của người được thờ. Thờ kính tổ tông không phải do ở việc có lập mộc chủ, bài vị hay không, vì bài vị là căn cứ theo tục lệ xưa lưu truyền lại, không phải do mạng lịnh của Chúa. 

Người xưa, khi tế tổ tiên, dùng cháu làm thần thi, tức người đại diện cho tổ tiên, người đứng tế kính bái thần thi như kính bái tổ tiên. Về sau người ta nhận thấy: lập thần thi thì cha mẹ phải lạy con, anh phải lạy em, như vậy, luân thường đạo lý bị đảo ngược, do đó, người ta thay thế bằng cái thẻ, có thể làm bằng gỗ hoặc bìa giấy cứng, trên thẻ ghi tên và tuổi người chết, gọi là mộc vị. Vậy thì, biết rằng lễ nghi do con người đặt ra nên cũng có thể dễ dàng thay đổi tùy theo thời thế. 

Cả hai việc lập thần thi và mộc vị đều không nên, nhưng nếu thử phân tích, thì lập thần thi còn hơi có ý nghĩa vì là huyết mạch của tổ tông, chứ còn như mộc chủ, bài vị chỉ là một khúc gỗ vô tri, vô giác, mang ra làm đại diện cho tổ tiên mình thì xem chừng như rất vô lễ? Không nên lập mộc chủ, bài vị vì như thế chúng ta có thể vô tình xúc phạm đến ông bà tổ tiên của mình. Có những gia đình đặt mộc chủ, bài vị trên bàn thờ nhưng không thường xuyên làm vệ sinh nên bụi bặm bám đầy, mạng nhện giăng bủa, theo thời gian, trở màu đen  đúa, dơ bẩn trông rất thảm thương. 

Lại có những gia đình: ngày trước, lúc còn giàu có, khá giả thì mua sắm khảm thờ thật đẹp, thật quý, về sau cửa nhà sa sút, nghèo khổ đành phải bán cả khảm thờ, còn mộc vị phải mang đi gửi nhờ nhà bà con, hàng xóm. Chúng tôi là người có đạo thật, chỉ xem những vật ấy như mảnh gỗ vô tri, vô giác, có như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng xem đó làm quan trọng; còn như quý vị đã xem mộc chủ, bài vị là nơi vong linh tổ tiên mình nương tựa, trông thấy cảnh tượng ấy, không phải là đau lòng cho ông bà tổ tiên của mình lắm hay sao? Tổ tông vẫn nên nhớ, nên kính, nhưng chỉ nên kỷ niệm trong lòng mình, không nên lập mộc chủ, bài vị mà thờ.bottom of page