top of page

27. Đức Chúa Trời Dựng Nên Người Dữ?

CHÂN GIẢ LUẬN

27. Đức Chúa Trời Dựng Nên Người Dữ?


Hỏi: Đức Chúa Trời là Đấng trọn lành, tại sao lại tạo ra kẻ ác? 


Đáp: Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thần, Ngài phú cho loài người bản tính thiện. Sách "Tam Tự Kinh," tập hợp những tinh hoa của Đạo Nho, đạo Khổng của Trung Quốc, được dùng để dạy cho học sinh khởi đầu việc học tập, có viết: "Nhân chi sơ tính bổn thiện," nghĩa là: Lúc ban đầu, người vốn thiện. Thật vậy, Đức Chúa Trời ban cho loài người có lương tri và có sự tự do quyết định về những chọn lựa của mình. Mỗi người đều có quyền lựa chọn điều thiện hay điều ác tùy quyết định của mình. 

Vì có lương tri, nên con người vẫn biết điều thiện là tốt,  điều dữ là xấu; nếu không có lương tri, thì có ai quan tâm đến việc tu thân, tích đức? Người làm điều ác là do nơi sự lựa chọn điều ác của họ chứ không do Đức Chúa Trời dựng nên họ vốn là như vậy. Cũng như cha mẹ sinh con, ai cũng muốn con mình là người hiền lành, tử tế. Nhưng nếu lỡ có đứa nghịch tử, hung ác, không tuân theo sự dạy dỗ của cha mẹ, ấy là do tự nó, chứ có cha mẹ nào muốn vậy. Có người lại hỏi: Vì cha mẹ là người trần gian không có quyền phép, nên dù có muốn con nên người tốt, cũng khó thực hiện; nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, có việc chi mà Ngài không làm được, tại sao không tạo dựng tất cả loài người đều tốt đẹp, trọn vẹn, đúng như loài người cần phải? 

Đáp: Dù Đức Chúa Trời có đủ quyền phép làm được điều ấy, song Ngài tạo dựng loài người là một sinh linh có sự tự do. Ngài không xem chúng ta như nô lệ, hay như những con rối, nên không bắt ép chúng ta phải làm mọi điều theo sự sắp đặt của Ngài. Ngài cũng không đối xử với chúng ta như loài thảo mộc vô tri, đặt nơi nào phải yên vị tại nơi ấy, nói sao nghe vậy. Vì Ngài đã ban linh tánh cho loài người nên Ngài xem loài người cao quý hơn vạn vật. Ngài cho loài người có sự tự do, có ý chí, có quyền tự chủ, có lương tri cho nên loài người được tự do lựa chọn con đường của riêng mình. Và đến ngày cuối cùng, mỗi người trong chúng ta sẽ phải nhận chịu trách nhiệm đối với sự chọn lựa của chính mình; được thưởng hay bị phạt tùy theo những công việc mình đã làm lúc còn tại thế.bottom of page