top of page

28. Chân Thần Sinh Ra Thú Dữ?

CHÂN GIẢ LUẬN

28. Chân Thần Sinh Ra Thú Dữ?


Hỏi: Chân Thần là Đấng Trọn Lành, sinh ra muôn vật để nuôi dưỡng loài người, vậy, tại sao lại còn sinh những loài thú dữ, loài rắn độc, loài sâu bọ để làm hại người như vậy? 


Đáp: Những loài thú dữ, loài rắn độc và loài sâu bọ tuy có hại cho người nhưng cũng hữu ích cho người. Vì kiến thức của chúng ta còn yếu kém, sự hiểu biết cũng bị hạn chế nên chưa hiểu rõ công dụng của những loài độc hại ấy; chúng ta chỉ mới nhìn thấy mặt hại mà chưa thấy mặt lợi. 

Ví dụ như: cọp, gấu, rắn rít, bò cạp, đều là những loài thú độc hại nhưng, xương cọp, mật gấu, nọc độc của rắn rít bò cạp đều là những vị thuốc quý hiếm dùng để chữa bệnh. Con tằm cũng là một loài sâu bọ, nhưng từ nó chúng ta có được sợi tơ để dệt vải dùng may mặc quần áo che thân. 

Tất cả những gì mà Đấng Chân Thần đã tạo dựng nên, đều có mục đích và có tính khả dụng của riêng nó, điều đó thể hiện rõ quyền năng và sự toàn tri của Ngài. Ngài đã tạo dựng nên một ngôi nhà vũ trụ vô cùng xinh đẹp cho loài người cư ngụ, đồng thời, Ngài cũng ban cho loài người đầy đủ những thứ cần dùng. Chỉ vì loài người chưa khám phá được tất cả những gì Đấng Tạo Hóa đã ban cho mình nên chúng ta mới hiểu sai lệch. 

Cũng như có ánh sáng, không có bóng tối, thì làm sao thành ngày và đêm? Có màu trắng, không có màu đen, thì sao chia được năm sắc màu? Có vị ngọt, không có vị đắng, thì sao chia được năm mùi vị? 

Do đó, mọi vật, bất luận lớn, nhỏ, tốt, xấu, đều hữu ích cho chúng ta; có loài thú hiền lành để giúp ta làm lành mà được thưởng, có loài thú hung dữ độc hại để nhắc nhở chúng ta không phạm tội để phải bị phạt. Kinh Thánh có chép rằng: "Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài, vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng" (Rô-ma 11:36). Vả lại, lúc ban đầu, tất cả các loài thú vật đều tùng phục con người, nhưng sau đó, vì loài người phạm tội nghịch mạng cùng Đức Chúa Trời, nên một số thú vật biến đổi ra hung dữ và trở tính làm hại con người. Nhưng sau nầy, trong Nước Bình An do Đức Chúa Giê-xu thành lập trên mặt đất, các thú dữ sẽ trở lại hiền lành và phục tùng loài người.bottom of page