top of page

37. Ma Quỷ Ở Thế Gian

CHÂN GIẢ LUẬN

37. Ma Quỷ Ở Thế Gian


Hỏi : Trên thế gian, vẫn có những người có tà thuật thường hay làm được nhiều điều quái lạ, nếu không được ma quỷ giúp sức, thì do đâu mà họ làm được như thế? Vậy, nếu Chúa biết ma quỷ vẫn ở thế gian cám dỗ loài người, tại sao Chúa không biệt giam chúng ở hỏa ngục và cấm đoán không cho chúng lên trần thế cám dỗ loài người? 


Đáp: Vì kỳ hạn Chúa định chưa đến nên Ngài chưa bắt phạt ma quỷ mà để cho chúng tạm trú trên thế gian, rong ruổi khắp nơi, dụ dỗ những người yếu đuối gia nhập phe phản nghịch của chúng. Chúng cũng thử thách những người theo Chúa với mưu đồ hãm hại loài người, để linh hồn của họ cùng nhận chịu chung số phận với chúng. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Ngài tận dụng cơ hội ấy để làm điều hữu ích cho loài người, như sau đây

1. Có những người không tin có ma quỷ; nhưng khi thể xác bị ma quỷ xâm nhập và điều khiển họ làm những việc kỳ quái mà bình thường không bao giờ làm, khi đó người ta mới công nhận ma quỷ có thật. Và, khi đã nhìn nhận có ma quỷ, tất phải tin có Đấng Chân Thần. Do vậy, người ta tỉnh ngộ, xa lánh ma quỷ để tìm kiếm Đức Chúa Trời. 

2. Đức Chúa Trời đã không tiếc gì các thiên sứ nghịch mạng mà định tội họ phải chịu khổ hình đời đời nơi hỏa ngục, thì Ngài cũng sẽ không bỏ qua tội lỗi của loài người. Do đó, người đời cần ăn năn, hối cải, quy phục Chúa. 

3. Ma quỷ cũng được Chúa sử dụng để thử thách người thiện lành như lửa thử vàng. Vàng càng được tôi luyện, tuổi vàng càng cao. Nếu không có ma quỷ cám dỗ, thì những người trung thành với Chúa sao có được cơ hội thể hiện tấm lòng trung thành, yêu mến Chúa của mình? Ma quỷ không có quyền ép buộc loài người vi phạm điều luật của Chúa, chúng chỉ được phép cám dỗ loài người phạm tội; nghe theo nó hay không là tùy tâm của mỗi người. Nhưng Đức Chúa Trời cũng giúp sức cho loài người đối địch cùng ma quỷ. Ngài ban cho loài người lẽ thật Tin Lành và dạy loài người cách thức để chiến thắng ma quỷ. 

Chúng ta là chiến sĩ của Chúa, chúng ta phải chiến thắng ma quỷ trong đời này để linh hồn được thẳng tiến lên nước Trời. Vậy nên, phải tỉnh thức, cầu nguyện, cậy vào sức toàn năng của Đức Chúa Trời để không rơi vào bẫy cám dỗ của ma quỷ, và hãy đánh trận tốt lành mà lãnh mão sự sống.bottom of page