top of page

41. Thờ Lạy Đức Chúa Trời Cách Nào?

CHÂN GIẢ LUẬN

41. Thờ Lạy Đức Chúa Trời Cách Nào?


Hỏi: Muốn thờ lạy Đức Chúa Trời, phải làm như thế nào? 


Đáp: Thờ lạy Đức Chúa Trời không cần phải xây cất đền đài, dinh thự, không cần tạc tượng để trên bàn thờ, vì Ngài là Thần Linh; Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi. Chúng ta không cần phải dùng vật tế lễ hay đèn hương để cúng kiếng, vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho, Ngài cần gì những thứ của con người làm ra. Ngài cũng không cần trú ngụ trong những đền đài do tay loài người xây dựng nên. 

Trời là ngai của Ngài, đất là bệ chân của Ngài. Ngài không cần dùng những vật con người cần dùng, nhưng Ngài có muôn vật ban cho loài người. Bởi vậy, Đức Chúa Trời chỉ muốn người ta lấy tâm thần mà thờ lạy Ngài, bất luận nơi nào, lúc nào cũng được cả. Vì trong Kinh Thánh, sách Giăng, đoạn 4, câu 24 đã có viết lời Chúa Giê-xu dạy dỗ cách thờ lạy Đức Chúa Trời như sau: "Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." Nhưng vì tất cả loài người đều phạm tội, do đó lòng dạ của mỗi người chúng ta cũng chất chứa đầy tội lỗi, ô uế, không xứng đáng là nơi ngự trị của Đức Chúa Trời; nên việc trước tiên của mỗi người là phải tẩy sạch lòng mình, ý thức được con người tội lỗi của mình là đáng gớm ghiếc, thành tâm hối cải, ăn năn, rồi nhờ vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu để được thánh sạch. 

Sau mới lấy đức tin tiếp cận Đức Chúa Trời và hòa hợp với Ngài được. Phải thật lòng tin cậy Đức Chúa Giê-xu, là Đấng đưa đường cho loài người đến cùng Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giê-xu đã có phán: "Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống; chẳng bởi Ta, thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). 

Kể từ ngày bắt đầu tin nhận Cứu Chúa Giê-xu trở về sau, trước mỗi bữa ăn, chúng ta nên cảm tạ ơn Chúa nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban phước cho những thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể, để nhờ đó mà thân tâm được mạnh mẽ. Chúng ta sống khỏe mạnh mà làm tròn trách nhiệm của một con người, chuẩn bị cho linh hồn sau này được quay trở về cùng với Chúa Thánh. 

Chúng ta có thể quỳ gối mà cầu nguyện với Chúa trong phòng riêng hoặc ở nơi thanh vắng. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa như con nói chuyện với cha. Hoặc cùng toàn thể gia đình nhóm họp lại mỗi ngày hai buổi, sáng sớm và ban tối, để cùng hát tôn vinh Chúa và đọc một vài đoạn Kinh Thánh. Để kết thúc buổi nhóm, một người đại diện cả nhóm, cầu nguyện cảm tạ Chúa và trình dâng những nhu cầu lên Chúa. Những người còn lại thì cùng đồng tâm, hiệp ý với người cầu nguyện. 

Ngoài ra, chúng ta cũng thường xuyên nhóm họp với các tín hữu khác, trước là để thờ phượng Chúa, sau là học hỏi Lời Chúa trong Kinh Thánh. Thời gian và địa điểm nhóm họp có thể là bất kỳ lúc nào và nơi nào thuận tiện cho mọi người. Đấy là những nghi thức thông thường để thờ lạy Đức Chúa Trời.bottom of page