top of page

43. Đức Chúa Giê-xu Chuộc Tội Loài Người

CHÂN GIẢ LUẬN

43. Đức Chúa Giê-xu Chuộc Tội Loài Người


Hỏi: Đức Chúa Giê-xu đã là Con Đức Chúa Trời, tại sao lại bằng lòng để người ta đóng đinh trên cây thập tự? 


Đáp: Tất cả loài người trên thế gian đều là tội nhân đáng phải chết, và sẽ chết chắc chắn nếu không nhận được sự cứu chuộc. Có những người ý thức được mình là tội nhân nên ra sức lập công đức, như: ăn chay, làm công quả, làm việc từ thiện... hầu mong được xóa tội, nhưng không biết rằng phương pháp giải quyết vấn đề tội lỗi của mình như thế là không đúng. 

Vì tội lỗi của con người chồng chất mỗi ngày một thêm nhiều, tội trước chưa trả được, tội sau lại phát sinh thêm, cứ như thế, tội chồng thêm tội, trả đến bao giờ cho dứt? Dù chúng ta có dành cả cuộc đời để làm việc phúc đức, cũng không sao có được một chút công đức dư thừa đền bù cho những tội lỗi đã mắc phải. Như một người nọ đã trót mua chịu hàng hóa với số nợ quá lớn, về sau, dù có mua bằng tiền mặt, thì cũng vẫn là người còn mang công, mắc nợ. 

Cũng như thế, vì loài người đã phạm trọng tội với Đức Chúa Trời nhưng tự mình không có khả năng chuộc tội, vì thế, để cho loài người không bị sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu phải nhận án thay cho loài người qua việc Ngài cam chịu bị đóng đinh trên cây thập tự. 

Có kẻ nói rằng: "Loài người phạm tội, Chúa lòng lành có muốn tha tội thì cứ tha, còn nếu như không tha được thì phạt tội, việc gì phải khiến Đức Chúa Giê-xu xuống chuộc tội thay làm chi?" 

Xin đáp: Vì Đức Chúa Trời biết loài người không có khả năng tự mình xóa tội được, có tội thì phải nhận chịu sự trừng phạt, đó là lẽ thường tình; nhưng vì tội lỗi của loài người là trọng tội, đó là tội tử hình. Đức Chúa Trời là Đấng rất công bình, nhưng Ngài cũng là nguồn của tình yêu thương, Ngài không nỡ lòng tận diệt loài người mà Ngài đã tạo dựng nên. Nhưng nếu không phạt tội loài người thì Ngài cũng không còn là Đấng công bình, vì vậy, để giải quyết vấn đề sao cho vừa thể hiện được tính công bình, vừa thể hiện được tình yêu thương nhân loại, cách thức duy nhất là sắp đặt cho một người có đủ tư cách chuộc tội cho nhân loại là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu là người vô tội tuyệt đối, tuân phục Đức Chúa Trời để nhận án thay cho loài người bằng cách chịu nhục hình trên cây thập tự, chết thay cho nhân loại. 

Có một câu chuyện xưa như thế này: vua nước Hy Lạp trách thái tử rằng: "Ta đã ra lịnh kẻ nào trái luật mà hành dâm sẽ bị móc mắt. Nay con phạm phải mạng lịnh ấy, nếu cứ theo luật gia hình thì ta bất nhẫn, còn vị tình tha con, ta sẽ không còn được dân chúng tín nhiệm nữa thì còn dạy dỗ được ai? Nếu con có lòng ăn năn hối lỗi, ta tự móc một mắt thế cho con." Nói xong vua bèn móc một con mắt của mình và truyền móc một con mắt của thái tử. Sau đó, thái tử ghi nhớ việc làm và công ơn của cha mà trở nên bậc minh quân. 

Đức Chúa Trời đối đãi chúng ta cũng như vậy; nhưng đáng tiếc là có nhiều người không biết ăn năn hối cải, cũng không tiếp nhận sự cứu chuộc được ban cho nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu, như vị thái tử kia nhờ ơn cha mình. Xưa nay, có nhiều trung thần, nghĩa sĩ chịu chết vì nước, thiên hạ đều khâm phục; huống chi Đức Chúa Giê-xu chịu chết vì muôn dân, muôn đời, chúng ta phải biết tạ ơn, kính thờ và đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài, để cho sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu không trở nên vô ích.bottom of page