top of page

44. Sự Tích Đức Chúa Giê-xu Là Thật

CHÂN GIẢ LUẬN

44. Sự Tích Đức Chúa Giê-xu Là Thật


Hỏi: Các ông nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại sau ba ngày, lấy gì làm bằng chứng cho sự việc này? 


Đáp: Có rất nhiều bằng chứng chứng minh sự tích về Đức Chúa Giê-xu là thật, vì: 

1. Kinh Thánh Cựu Ước được ghi chép hơn một ngàn năm trước lúc Đức Chúa Giê-xu giáng thế, thế mà, trong Kinh Thánh Cựu Ước, các đấng tiên tri đã được Đức Chúa Trời soi dẫn, dự ngôn về dòng dõi mà từ đó Chúa Cứu thế sẽ ra đời. Các chi tiết về địa điểm, thời gian Chúa Cứu Thế giáng sinh đều chính xác, và Ngài sẽ phải chịu khổ hình, chết và sống lại sau ba ngày, kể cả sự kiện Ngài lên trời thể nào, tất cả đều ứng nghiệm nơi Đức Chúa Giê-xu là một nhân vật có thật trong lịch sử. 

2. Trước kia, Đức Chúa Trời e rằng loài người không biết rõ giáo lý của sự chuộc tội, nên ngay từ buổi sáng thế, Ngài đã truyền lịnh dâng bò, chiên làm của lễ tế, ám chỉ về sự hy sinh mạng sống vô tội của Đức Chúa Giê-xu để chuộc lại lỗi lầm của loài người. Về sau, Đức Chúa Giê-xu hy sinh mạng sống trên cây thập tự, để làm ứng nghiệm sự dạy dỗ ấy, có nghĩa là chính mình Ngài trở nên của lễ chuộc tội với Đức Chúa Trời cho loài người. 

3. Sau khi Đức Chúa Giê-xu Sống lạiThăng thiên, Ngài truyền các môn đồ của Ngài, là những chứng nhân trực tiếp chứng kiến các sự việc xảy ra, phải đi rao truyền các sự kiện mà họ được tận mắt chứng kiến để chứng minh cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu là chân thật. Các môn đồ đã thi hành mạng lệnh của Ngài một cách tận tâm, tận lực. Dù bị nhục hình, tra khảo, kể cả mạng sống bị tước đoạt, họ cũng không từ nan. Nếu chẳng phải vì đã được chứng kiến tận mắt sự sống lại và thăng thiên của Đức Chúa Giê-xu, cùng các phép lạ Ngài đã làm trong ba năm thực thi chức vụ trên đất, có lẽ họ sẽ không đủ can đảm liều mạng sống để làm nhân chứng cho những sự việc ấy. 

4. Người Do-thái giết Đức Chúa Giê-xu chỉ vì lòng đố kỵ và ganh ghét của họ. Các môn đồ của Chúa cũng đã tố cáo tội ác ấy, kết quả dân tộc Do-thái đã phải nhận chịu hình phạt, như: tản lạc khắp trên đất, bị bắt bớ, bị tàn sát theo như lời tổ phụ họ đã thề nguyền: "Xin huyết Người (Đức Chúa Giê-xu) lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi" (Ma-thi-ơ 27:25). Tuy nhiên, hiện nay, một phần dân tộc Do-thái đã trở về khôi phục tổ quốc, lấy quốc hiệu là "Israel" ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh, điều này đã thể hiện rõ ràng ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm, như lời Kinh Thánh đã báo trước, sẽ không còn xa nữa. 

5. Có nhiều nơi trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước ghi chép những sự kiện, những biến cố liên quan đến các nước; ngày nay, mang đối chiếu với lịch sử các nước, tất cả đều phù hợp. 

6. Các sự việc ghi chép liên quan đến Đức Chúa Giê-xu tại nhiều nơi trong các sách Phúc Âm của Kinh Thánh, xảy ra tại xứ Israel (Do-thái). Ngày nay, việc đi đến quốc gia Israel tham quan không còn là chuyện quá khó khăn nữa, nên có nhiều người đã đến Israel để xác minh các sự kiện được ghi chép trong Kinh Thánh, và họ đã phải công nhận tính xác thực của Kinh Thánh, vì hiện vẫn còn nhiều vết tích lưu lại trên đất nước Israel. 

7. Con người càng ngày văn minh càng hơn, với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, việc di chuyển vòng quanh thế giới cũng rất dễ dàng. Có nhiều điều kiện và phương tiện thuận lợi nên khả năng xác định tính chân thật của các sự việc, sự vật được ghi chép lại trong Thánh Kinh cũng không mấy khó khăn. Khoa khảo cổ học ngày nay cũng góp phần không nhỏ trong việc đi ngược dòng thời gian để chứng minh những sự kiện lịch sử ghi chép trong Kinh Thánh. Do vậy, nếu đạo Đức Chúa Giê-xu không phải là đạo thật, thì sao có những nhà bác học, khoa học, những bậc tài trí, kiến thức uyên thâm trong xã hội cũng không thể nào tìm ra những chứng cứ gì để có thể bác bỏ đạo thật của Chúa được? Họ cũng không thể tìm thấy một điểm mâu thuẫn giữa Cựu Ước và Tân Ước của Thánh Kinh, mặc dù hai phần Cựu và Tân Ước được viết cách nhau hơn một ngàn năm, và lại do nhiều tác giả có kiến thức và trình độ khác nhau viết ra. Cuối cùng, họ đã phải quay trở lại, và dốc lòng tìm kiếm thêm những chứng cứ và dấu tích, để chứng minh cho đạo Chúa; vì thế, đạo Chúa vẫn tồn tại và phát triển, bất chấp muôn vàn bách hại, cho đến ngày hôm nay. 

8. Từ mười hai sứ đồ đầu tiên được Đức Chúa Giê-xu thu nạp, phát triển thêm dần độ vài trăm người; phần lớn trong số họ đều là những người thấp kém, ít học, và gồm đủ các thành phần trong xã hội, như: người đánh cá, người thu thuế, thầy thuốc... và trải qua nhiều đời, họ luôn bị ngăn trở, bị bắt bớ, bị giam cầm và bị sát hại. Nếu chẳng phải có Đức Chúa Giê-xu trên trời can thiệp, giúp cho, thì có lẽ đạo Tin Lành đã biến mất, còn đâu để truyền bá ra khắp thế giới như ngày hôm nay? 

9. Những ai thật lòng tin nhận Chúa đều tôn trọng và tin tưởng Kinh Thánh, nên các sinh hoạt và cách cư xử trong cộng đồng đều không để bị phê phán. Họ sống và thực hiện theo Lời Chúa được ghi chép trong Kinh Thánh, ngoài ra, còn có trách nhiệm hướng dẫn con cháu mình và những người thân biết đi theo đường lối Chúa dạy, tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu để linh hồn không bị hư mất. Hiện tại, các quốc gia trên thế giới theo đạo Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu đều ý thức rất rõ đạo lý của Ngài rất có quyền phép, nên họ làm việc gì cũng đều nhờ vào danh Ngài mà cầu khẩn. Nước Mỹ là một nước lớn, nhưng tờ giấy bạc của nước Mỹ vẫn luôn in dòng chữ: "In God we trust" (chúng tôi tin tưởng vào Đức Chúa trời). Còn rất nhiều bằng chứng khác chép trong Kinh Thánh Tân Ước, khiến người ta không thể không tin.bottom of page