top of page

49. Đạo Thật Chẳng Luận Gốc Từ Đâu

CHÂN GIẢ LUẬN

49. Đạo Thật Chẳng Luận Gốc Từ Đâu


Hỏi: Đạo Đức Chúa Giê-xu tuy là chân chính, nhưng xuất xứ từ nước ngoài, tại sao chúng ta phải tin theo? 


Đáp: Vàng thật thì không kể là xuất xứ từ đâu, nếu là vàng tinh luyện là vàng quý. Đạo cũng không nên cố chấp từ đâu đến, nếu nhận thấy đúng là chân lý thì nên tin theo. 

Cũng như Khổng Tử sinh ra từ đất nước Trung Quốc nhưng giáo lý của ông truyền đến nước ta, dân ta vẫn đón nhận. Thầy Mạnh Tử nói vua Thuấn là người Đông Di, vua Văn là người Tây Di, thế nhưng người Trung Quốc vẫn tôn làm thánh nhân, không ai dị nghị tra xét. 

Đến như đạo Phật nguồn gốc từ Ấn Độ, được truyền bá sang nước ta, chỉ giảng dạy triết lý của sự hư vô tịch diệt, cũng vẫn được nhiều người tôn sùng. 

Còn đạo Tin Lành có căn nguyên, nguồn cội rõ ràng, lại được Đức Chúa Trời dạy bảo cho loài người cách sinh sống trên đất để loài người biết cách sinh sống hợp quần trong xã hội. Đạo Chúa còn giải mã được những bí ẩn của vũ trụ, nguồn gốc của loài người và muôn vật trên đất, tất cả đều được giải bày rõ ràng trong Kinh Thánh, câu nào cũng chân thật. 

Các sự kiện ghi chép trong Kinh Thánh cũng đã được lịch sử công nhận. Quan trọng hơn hết là việc dạy cho loài người con đường cứu tội cho mình, biến đổi kẻ ác ra người thiện, như thế, sao lại cho là đạo nước ngoài, không nên theo? 

Vả lại, đạo của Đức Chúa Giê-xu có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời, khởi phát từ phương Đông, truyền sang phương Tây, và hiện nay đã được rao truyền khắp thế giới và là đạo chung cho muôn người. Còn với các tôn giáo khác, tất nhiên cũng có những điều hay, lẽ phải, nhưng dù sao cũng chỉ là những tôn giáo hình thành từ trong tư tưởng của loài người, tương tự như cái bóng đèn, chỉ soi sáng trong một phạm vi có giới hạn. Còn Đạo Chúa như mặt trời soi cùng khắp mọi nơi. Thế thì, không nên cho rằng: đó là đạo của nước ngoài không phải đạo của dân tộc mình, mà không tin theo.bottom of page