top of page

52. Phải Kíp Tin Theo Chúa

CHÂN GIẢ LUẬN

52. Phải Kíp Tin Theo Chúa


Hỏi: Chúng tôi đã được nghe bàn luận nhiều về đạo Tin Lành của Đức Chúa Trời, biết rằng, đạo Tin Lành là đạo thật, không có chỗ nào bác bỏ được. Đạo Tin Lành có thể thức tỉnh những kẻ đang mê muội, biến cải kẻ hung ác trở nên hiền lành, người nào tin tưởng và thực hiện theo, tâm linh sẽ được bình an vui vẽ khi còn đang tại thế, lúc lìa trần sẽ được hưởng phúc vô tận nơi Thiên quốc; nhưng hiện tại, chúng tôi chưa thuận tiện để tin theo ngay, có thể chờ đến sang năm không? 


Đáp: Như thế là quý vị chưa thông suốt. Nếu như hôm nay quý vị nghe và đã hiểu thì nên tin ngay đi. Quý vị đã thoát khỏi cơn mê muội rồi thì phải nhanh chóng tiếp nhận, sao lại còn hẹn đến sang năm? Giả sử có một tỷ phú muốn làm từ thiện, ông ta đăng thông báo sẽ phát chẩn trong vòng ba ngày; người nào đến đúng thời gian thông báo, sẽ nhận được phần; người nào đến trễ, quá hạn, sẽ không được chi hết. Những người không nhận được phần là lỗi do mình đến trễ hạn kỳ, không phải vì nhà từ thiện kia thất hứa. Cũng như thế, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (là Đức Chúa Giê-xu), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sống đời đời." Kinh Thánh, sách Giăng, đoạn 3, câu 16. Người nào tin, sẽ được cứu chắc chắn, nếu không, sẽ phải nhận chịu sự phán xét sau cùng, ấy là tùy thuộc nơi mình; không phải tại Chúa không cứu. 

Thật đáng thương cho những người đã biết lẽ đạo mà không nhanh chóng quyết định tiếp nhận, để thời gian trôi qua không trở lại, tội lỗi càng chồng chất, ngày chết cận kề, thời gian không dừng lại để chờ đợi ta, không còn trông mong chi được nữa! Nếu thế, tại sao còn chờ đợi đến sang năm? Huống chi việc cần thiết và cấp bách nhất cho chúng ta không gì bằng sự cứu rỗi linh hồn. Kẻ được cứu rỗi đời đời: vui vẻ, ca hát ngợi khen Chúa; còn kẻ hư mất đời đời: phải chịu đau đớn, kêu rên, khóc lóc. Nếu thế, sao lại đợi đến sang năm? 

Sự cuối cùng của cuộc đời một người là cái chết, nhưng không biết nó sẽ đến vào lúc nào. Vậy, tại sao còn hẹn đến sang năm? Sinh mạng của con người rất mỏng manh, như sợi chỉ mành treo chuông. Một mai chỉ đứt, chuông rơi, linh hồn sa xuống vực thẩm không cách gì thoát ra được! Vậy, sao lại còn hẹn đến sang năm? Có câu phong dao rằng: "Người đời ví thể phù du. Sớm còn, tối mất, công phu lỡ làng!" 

Trong một giây, một khắc đồng hồ, thế giới nầy không biết đã có bao nhiêu linh hồn lìa khỏi thể xác; biết đâu rằng chính mình ta sẽ ở trong số ấy? Thế thì, sao lại đợi đến sang năm? Vậy, xin quý vị hãy tin theo Đức Chúa Giê-xu Christ, tiếp nhận sự cảm động của Đức Thánh Linh, từ bỏ ác dục thế gian, ra khỏi cõi chết, vào cõi sống, bỏ đường tà, theo đường chánh, hằng ngày cầu nguyện, thờ lạy Đức Chúa Trời, nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu trên Thập tự giá để được cứu rỗi, nếu không, sau khi chết sẽ không còn cơ hội ăn năn!bottom of page