top of page

CỰU ƯỚC LƯỢC KHẢO
Tác giả: Samual. J Schultz. (1968)
Bản dịch: Viện Thần Học Việt Nam

Jul 27, 2023

KỶ NGUYÊN SƠ KHAI

Từ nguyên thủy đến khoảng năm 2000 T.C. SaSt 1:1-11:32 là phần mở đầu cho cả Kinh Thánh.

KỶ NGUYÊN SƠ KHAI

Jul 26, 2023

CÁC VỊ THÁNH TỔ

Các vị thánh tổ sống giữa các nền văn hóa Cận đông vào đầu thiên niên kỷ thứ hai T. C. Áp-ra-ham di cư từ thung lũng Ơ-phơ-rat đến Palestine,...

CÁC VỊ THÁNH TỔ

Jul 25, 2023

MỘT QUỐC GIA THÁNH

Thánh sử bắt đầu mang kích thước mới từ sách xuất Ai-cập. Nhiều thế ký đã trôi qua sau khi Giô-sép qua đời...

MỘT QUỐC GIA THÁNH
bottom of page