top of page

TIỂU SỬ THÁNH CA 

Oct 18, 2023

THÁNH CA 57: “CHÚA VỐN BỨC THÀNH KIÊN CỐ”

Nhưng giá lúc ấy không có một người tài giỏi và đầy cảm lực như Martin Luther thì hẳn rằng những bài thánh ca cũng khó được lan truyền rộng rãi...

THÁNH CA 57: “CHÚA VỐN BỨC THÀNH KIÊN CỐ”

May 16, 2023

SANKEY MỘT CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG

Chúng ta biết gì về Sankey? Tại sao Đức Chúa Trời đã đại dụng ông trong công tác truyền giáo của Moody mà những kết quả vĩ đại chúng ta còn nghe nhắc đến...

SANKEY MỘT CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG

Mar 17, 2023

FRANNY CROSBY

...“Ngàn đời lòng ta ca ngợi Giê-xu đầy nhân ái, Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay. Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hoà vui sướng, khi thấy Giê-xu và cùng Ngài sống ở thiên đàng...”Các bạn có tưởng tượng được là những lời thánh ca tràn đầy niền hân hoan đó là của một người mù không?...

FRANNY CROSBY
bottom of page