top of page

NHÂN VẬT KINH THÁNH

Jun 16, 2023

Những Người Tôi Tớ Của Sa-lô-môn Lớn Hơn

Khi còn trên trái đất Chúa Jésus tự giới thiệu, “đây có một người lớn hơn Sa-lô-môn”

Những Người Tôi Tớ Của Sa-lô-môn Lớn Hơn

Jun 15, 2023

Bác sĩ Lu-ca - Một Thầy Thuốc Rất Yêu Dấu

Bác sĩ Lu-ca - tác giả của quyển sách thứ ba trong Kinh Thánh Tân Ước và sách Công-vụ - là một người đặc biệt vì nhiều lý do.

Bác sĩ Lu-ca - Một Thầy Thuốc Rất Yêu Dấu
bottom of page