top of page

NHÂN VẬT KINH THÁNH

Sep 7, 2023

Hai Nhà Vua Ích Kỷ

Toàn bộ lịch sử quốc gia Y-sơ-ra-ên trong Cựu ước từ vua Sau-lơ, vua đầu tiên cho đến Sê-đê kia, vua cuối cùng, chỉ có 41 vị vua tất cả...

Hai Nhà Vua Ích Kỷ

Jul 3, 2023

Nếp Sống Thanh Bạch của Ê-li-sê

Người được sinh ra và lớn lên tại xứ A-bên Mê-hô-la, thung lũng Giô-đanh, thuộc chi tộc Y-ca-sa. Cụ Sa-phát đặt tên cho người là Ê-li-sê,...

Nếp Sống Thanh Bạch của Ê-li-sê

Jun 16, 2023

Những Người Tôi Tớ Của Sa-lô-môn Lớn Hơn

Khi còn trên trái đất Chúa Jésus tự giới thiệu, “đây có một người lớn hơn Sa-lô-môn”...

Những Người Tôi Tớ Của Sa-lô-môn Lớn Hơn

Jun 15, 2023

Bác sĩ Lu-ca _ Một Thầy Thuốc Rất Yêu Dấu

Bác sĩ Lu-ca; tác giả của quyển sách thứ ba trong Kinh Thánh Tân Ước và sách Công-vụ, là một người đặc biệt vì nhiều lý do...

Bác sĩ Lu-ca _ Một Thầy Thuốc Rất Yêu Dấu
bottom of page