top of page

SỐNG THEO ĐÚNG MỤC ĐÍCH 
Tác giả: Mục sư Rick Warren

Jul 11, 2023

NGÀY 1 : MỌI SỰ BẮT ĐẦU VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Mục đích của cuộc đời bạn còn lớn hơn cả sự thành đạt cá nhân, sự bình an trong tâm trí, hay thậm chí hạnh phúc của bạn...

NGÀY 1 : MỌI SỰ BẮT ĐẦU VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI

Jul 10, 2023

NGÀY 2 : BẠN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT SỰ TÌNH CỜ

Việc bạn ra đời không phải là một nhầm lẫn hay rủi ro, và cuộc đời của bạn cũng không phải là một sự may mắn về bản chất...

NGÀY 2 : BẠN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT SỰ TÌNH CỜ

Jul 9, 2023

NGÀY 3 : ĐIỀU GÌ LÈO LÁI CUỘC ĐỜI BẠN?

Cuộc đời của mỗi con người đều được lèo lái bởi một điều gì đó...

NGÀY 3 : ĐIỀU GÌ LÈO LÁI CUỘC ĐỜI BẠN?

Jul 8, 2023

NGÀY 4 : ĐƯỢC TẠO DỰNG CHO CÕI ĐỜI ĐỜI

Cuộc đời trên trần thế chẳng qua chỉ là một cuộc thử áo trước khi sản phẩm thật ra đời. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn bây giờ sau khi bước qua phía bên kia của sự chết-cõi đời đời...

NGÀY 4 : ĐƯỢC TẠO DỰNG CHO CÕI ĐỜI ĐỜI

Jul 7, 2023

NGÀY 5 : NHÌN CUỘC ĐỜI TỪ CÁI NHÌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Cách bạn định nghĩa cuộc đời sẽ quyết định số phận của bạn. Cách nhìn của bạn sẽ tác động đến cách bạn đầu tư thời gian, sử dụng tiền bạc, tài năng, và đánh giá các mối quan hệ của mình...

NGÀY 5 : NHÌN CUỘC ĐỜI TỪ CÁI NHÌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
bottom of page