top of page

NGHỆ THUẬT CHINH PHỤC LINH HỒN
Tác giả: Dag Heward-Mills

   Dag Heward-Mills là tác giả của nhiều đầu sách, bao gồm tác phẩm bán chạy “Trung Thành và Bất Trung”. Ông là mục sư sáng lập hệ phái Lighthouse Chapel International với hơn 2.000 Hội Thánh trực thuộc.
   Dag Heward-Mills là nhà truyền giáo quốc tế, người hầu việc Chúa trong chức vụ Healing Jesus Crusades (Truyền Giảng Chữa Lành Trong Danh Chúa Jêsus), diễn giả tại nhiều sự kiện Cơ Đốc khắp nơi trên thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.daghewardmills.org.

Apr 30, 2023

Lời Giới Thiệu

Chinh phục linh hồn là một công tác vô cùng quan trọng để đem người chưa được cứu về với Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ...  

Lời Giới Thiệu

Apr 29, 2023

Chương 1 : 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (1)

Bạn phải là người chinh phục linh hồn, vì đây là trọng trách, đại mạng lệnh, sự ủy thác, lời dạy dỗ vĩ đại và là mệnh lệnh lớn lao mà Cứu Chúa Jêsus Christ đã giao phó cho chúng ta...

Chương 1 : 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (1)

Apr 28, 2023

Chương 1 : 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (2)

Bạn phải là người chinh phục linh hồn vì công tác ấy khiến bàn chân của bạn trở nên xinh đẹp... 

Chương 1 : 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (2)

Apr 27, 2023

Chương 1 : 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (3)

Chinh phục linh hồn là điều quan trọng bởi vì nó mang đến khải tượng cho Hội thánh... 

Chương 1 : 120 Lý Do Bạn Phải Trở Nên Người Chinh Phục Linh Hồn (3)
bottom of page