top of page

KINH THÁNH-KHOA HỌC-NIỀM TIN (VIDEO)

Mar 17, 2023

ISRAEL: Dân Tộc Lưu Vong Và Miền Đất Hứa | Thế Giới Cổ Đại

Jerusalem là một Thánh địa linh thiêng, một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới. Nơi đây là chứng nhân lịch sử với nhiều lần bị chinh phục, phá hủy, rồi tái thiết. Cũng là nơi chứng kiến những cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử giữa 3 tôn giáo lớn trong suốt 2000 năm...

ISRAEL: Dân Tộc Lưu Vong Và Miền Đất Hứa | Thế Giới Cổ Đại
bottom of page