top of page

LẼ THẬT THỜI ĐẠI

Feb 18, 2024

6 ĐIỀU TIÊN TRI VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST...

6 ĐIỀU TIÊN TRI VỀ SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST...

Feb 1, 2024

VÙNG ĐẤT Y-SƠ-RA-ÊN: THÁNH ĐỊA CỦA THẾ GIỚI MÀ KHÔNG NƠI NÀO CÓ THỂ SÁNH ĐƯỢC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ.

Tại nhiều nơi trong sách Sáng-thế ký chính Đức Chúa Trời đã ban vùng đất Y-sơ-ra-ên (hay còn gọi là Ca-na-an) cho Áp-ra-ham...

VÙNG ĐẤT Y-SƠ-RA-ÊN: THÁNH ĐỊA CỦA THẾ GIỚI MÀ KHÔNG NƠI NÀO CÓ THỂ SÁNH ĐƯỢC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ.

May 22, 2023

LỄ VƯỢT QUA VÀ BIỂN ĐỎ

Ở Ai-cập Đức Chúa Trời hài lòng với con đầu lòng của mỗi ngôi nhà như một biểu hiện của sự phán xét của Ngài. Pha-ra-ôn không muốn để cho dân Chúa đi...

LỄ VƯỢT QUA VÀ BIỂN ĐỎ

Mar 17, 2023

DO-THÁI GIÁO

Nhiều người chưa phân biệt các từ ngữ Do-thái, Hebrew và Israel. Họ tưởng ba từ ngữ đó đồng nghĩa...  

DO-THÁI GIÁO
bottom of page