top of page

Dám Sống Trên Bờ Vực

Hung Tran

Oct 31, 2023

Tác giả: Loren Cunningham & Janice RogersLỜI NÓI ĐẦU


Qua năm tháng, tôi đã hình thành thói quen hễ khi nào lên đường trong một chuyến công tác hầu việc, là tôi mang theo bên mình hai ba cuốn sách để đọc. Mới đây trong chuyến đi đến Singapore, một trong những cuốn sách tôi mang theo là quyển Dám Sống Trên Bờ Vực.

Tôi đọc những cuốn sách khác mà tôi đã mang theo cách nhanh chóng và cũng toan làm vậy với quyển sách của tác giả Cunningham, song từng lời lẽ trong mỗi chương đã thu hút và giữ chặt sự chú ý của tôi. Tác giả nói đến một điều mà tôi hoàn toàn đồng cảm từ 36 năm nay trong chức vụ hầu việc Chúa. Tôi thấy mình bị toàn bộ cuốn sách cuốn hút khi nó đưa ra những minh họa thực tiễn về việc Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ để đáp lại đức tin.

Cuốn sách chứa đựng những minh họa thật xúc động về lời hứa trong Phi Pl 4:19 “Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có vinh hiển của Ngài.” Hãy để cho những lời chứng này khích lệ mỗi một tôi tớ của Đức Chúa Trời để tiếp tục sống cách rộng rãi, tin cậy Ngài là Đấng sở hữu hết thảy mọi của cải trong thế gian này. Nhà truyền giáo tiên phong vĩ đại Hudson Taylor đã nói rằng: “Công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện theo phương cách của Đức Chúa Trời, sẽ không bao giờ thiếu sự chu cấp của Đức Chúa Trời”.

Tôi đã từng đọc một số các cuốn sách và bài báo nói về đức tin để sống mỗi ngày. Chính tôi cũng đã, đang viết và giảng về đề tài này, song cuốn DÁM SỐNG TRÊN BỜ VỰC là sự giải thích hùng hồn và sống động hơn hết, vượt xa tất cả những gì tôi đã đọc từ trước tới nay về điều mang ý nghĩa "sống bởi đức tin". Tác giả đã gọi đó là một cuộc phiêu lưu với Đức Chúa Trời. Đức tin ứng dụng vào đời sống và chức vụ của một người đòi hỏi phải có sự thành thật và lòng tin cậy trong sạch đặt nơi Đức Chúa Trời cũng như lòng tin trọn vẹn nơi những lời hứa của Ngài. Chính điều đó khiến cho Đức Chúa Trời phải thực hiện những chương trình của Ngài.

Tôi khuyên bạn hãy học quyển sách này và cũng báo cho bạn biết - điều đó có thể làm thay đổi đời sống bạn đấy!


Tiến sĩ Truyền giáo học Met Castillo.


Hội Truyền Giáo Á Châu.ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ


Quyển sách này dành cho hai lớp người... hai thành phần độc giả khác hẳn nhau, với những nhu cầu cũng như những lý do rất khác nhau.

Một thành phần độc giả gồm những người làm chức vụ hầu việc, cộng tác viên Cơ-đốc trọn thì giờ, hoặc nhân sự có tiềm lực. Người ấy cần biết cách để bước ra, tin cậy và vâng phục Chúa về mặt tài chánh.

Thành phần còn lại là những người ngồi trong các hàng ghế trong nhà thờ - những người đang giữ các công việc “thế tục”. Những người này cũng cần học biết, không những về cách để vâng phục Đức Chúa Trời, mà còn để tin cậy Ngài về các phép lạ nữa.

Bạn thì không định viết một quyển sách cho hai tầng lớp độc giả khác nhau như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt như vậy hầu cho công việc của Ngài không thể thực hiện nếu không có sự hợp tác đó.

Nhiều điều trong quyển sách này nhằm dành cho mỗi một người trong số những người đang đóng vai trò chủ chốt trong thế giới: là những người hầu việc trung tín trong hội chúng ở địa phương, cầu nguyện và dâng hiến cho công việc Chúa, và là những người đi ra như người truyền giáo.

Bởi vì mỗi một người đều quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời về các sự việc, nên tôi có một yêu cầu đặc biệc dành cho bạn. Liệu bạn có đọc cuốn sách nầy trong tính toàn vẹn của nó không? Mặc dầu chương 9 chủ yếu nhắm vào những người thuộc giới làm ăn buôn bán, song những nguyên tắc bình thường tương tự sẽ là quan trọng đối với những người ở trong công tác hoặc các sứ mạng Cơ-đốc trọn thì giờ.

Cũng vậy, những người làm việc thuộc giới 9-5 sẽ tìm thấy nhiều điều trong các chương từ 11 - 14 giúp đỡ họ khi họ trở thành những người dự phần với những người trong sứ mạng đó. Bạn sẽ để ý hầu hết các ví dụ của chúng tôi đến từ 31 năm tin cậy Đức Chúa Trời cung ứng cho công việc truyền giáo ở tại hơn 200 quốc gia. Tuy nhiên, như tôi đã chia xẻ những nguyên tắc về tài chánh đặt cơ sở trên những kinh nghiệm trong các cuộc hội nghị với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những vị thuộc tổ chức C.E.O và những bậc lãnh đạo chính quyền trong một số các quốc gia, chúng tôi học biết rằng hết thảy chúng tôi đều đối diện với những thách thức như nhau - để bước ra, để dám sống cho Chúa nơi bờ mép. Ngoài ra hết thảy chúng tôi đều cần phải học hỏi với nhau nhiều hơn hầu cho chúng tôi có thể cộng tác hữu hiệu trong khi hoàn thành công việc Chúa trên trần gian.

Bước ra để hầu việc Chúa trong một hoàn cảnh căng thẳng như vậy không bao giờ dễ dàng. Hoặc đó là cơ hội thứ nhất hay thứ một ngàn của bạn để nghe và vâng theo Ngài, điều đó luôn luôn vui sướng. Nhưng một khi bạn đã kinh nghiệm được sự xúc động rộn ràng do sự vâng phục triệt để, thì bạn sẽ không bao giờ còn giống như trước. Tôi cầu nguyện với Chúa để khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ sẵn sàng bước bước đầu tiên, hoặc bước thứ một ngàn theo dấu Đấng Chỉ Huy can đảm của chúng ta.


Loren Cunningham,


Kona, Hawaii.MỤC LỤC


Chương 1. Phá Hỏng Việc Tìm Kiếm Những Gì Bình Thường.

Chương 2. Bạn Đã Từng Thấy Một Chú Chim Lo Lắng Bao Giờ Chưa.

Chương 3. Vì Sao Phải Sống Bằng Đức Tin.

Chương 4. Đức Chúa Trời Và Tiền Bạc.

Chương 5. Vua Chứng Khoán Wall-Street.

Chương 6. Làm Thế Nào Giữ Mình Khỏi Sự Thất Bại.

Chương 7. Đường Lối Kinh Tế Thích Hợp Của Đức Chúa Trời.

Chương 8. Sự Cấp Dưỡng Của Hội Truyền Giáo, Phương Pháp Của Chúa Jesus.

Chương 9. Sống Bằng Đức Tin Trong Giới Làm Việc từ 9 giờ Sáng - 5 giờ Chiều.

Chương 10. Ban Cho Như Thế Nào?

Chương 11. Những Phương Tiện Cấp Dưỡng Mắt Không Thấy Được.

Chương 12. Phải Xin Trợ Giúp Như Thế Nào?

Chương 13. Vấn Đề Sung Túc.

Chương 14. Khi Công Việc Không Kết Quả.

Chương 15. Nếu Bạn Rời Khỏi Mép Bờ?

Phụ Lục.bottom of page