top of page

CHÚA ƠI, NGÀI Ở ĐÂU?!   

Tác giả: John Bevere

 

   Tìm Thấy Sức Mạnh & Mục Đích của Kinh Nghiệm Đồng Vắng.

 

   Có phải bạn cảm thấy lạc lõng trong một thời kỳ khó khăn, rồi thắc mắc, “CHÚA ƠI, NGÀI Ở ĐÂU?!” chăng?

   Có lẽ trước đây bạn có nghe Chúa phán, nhưng dường như giờ thì Ngài im lặng. Có lẽ trước đây bạn tấn tới trong đức tin nhưng giờ thì sự hiện diện của Ngài không biết đâu mà tìm.

Xin chào đón bạn bước vào đồng vắng – là nơi xảy ra giữa lúc bạn nhận một lời hứa nào đó từ Chúa và lúc bạn thấy nó ứng nghiệm.

   Nhưng đây là tin tức tốt lành – đồng vắng không phải là vùng đất trống không và vô nghĩa. Chúa dùng kinh nghiệm đồng vắng để chuẩn bị và trang bị bạn cho ơn kêu gọi của Ngài – với điều kiện là bạn phải hành xử đúng cách. Trái với lối suy nghĩ của nhiều người, vượt qua thời kỳ này không chỉ là vấn đề chờ đợi Chúa.

   Bạn phải là người biết cách lèo lái trong giai đoạn này. Phần này rất quan trọng. Và nếu bạn không muốn phí thời gian đi lang thang và lòng vòng thì điều quan trọng là bạn phải học biết kinh nghiệm đồng vắng là gì.

   Trong cuốn sách được khải thị này, tác giả có sách bán chạy John Bevere trang bị cho bạn với những kiến thức quan trọng từ Kinh Thánh và cung cấp những câu chuyện nhằm giúp bạn xoay sở được những thời kỳ khô hạn hay khó khăn này và giúp bạn khám phá ra tất cả những gì mà Chúa dành cho bạn.  

Jan 31, 2024

LỜI TỰA - LỜI GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

Tác giả: John Bevere
Dịch giả: Ngô Minh Hòa

LỜI TỰA - LỜI GIỚI THIỆU - MỤC LỤC

Jan 30, 2024

CHƯƠNG 1 : NGÀI Ở ĐÂU?

Tôi giận dỗi mọi người. Nhưng hoàn toàn không biết tại sao. Dường như chẳng có gì trôi chảy cả...

CHƯƠNG 1 : NGÀI Ở ĐÂU?

Jan 29, 2024

CHƯƠNG 2 : CÓ NHIỀU CHIẾN HỮU

Hoan nghênh đến với đồng vắng! Bạn có ngạc nhiên với lời chào vui mừng như thế không?...

CHƯƠNG 2 : CÓ NHIỀU CHIẾN HỮU

Jan 28, 2024

CHƯƠNG 3 : ĐỒNG VẮNG LÀ CẦN THIẾT

Đối với tôi, kinh nghiệm đầu tiên rơi vào đồng vắng là một cú sốc nặng...

CHƯƠNG 3 : ĐỒNG VẮNG LÀ CẦN THIẾT
bottom of page