top of page

2.5 KẾT LUẬN THỰC DỤNG

Hung Tran

Apr 18, 2024

Hoàn toàn vì Ngài là Thượng Đế, vâng phục và khiêm nhường vì Ngài là người...PHẦN HAI - NIỀM TIN CƠ-ĐỐC


2.5 KẾT LUẬN THỰC DỤNGĐấng...

...Christ đã vâng phục và đã có sự khiêm nhường hoàn toàn: Hoàn toàn vì Ngài là Thượng Đế, vâng phục và khiêm nhường vì Ngài là người. Bây giờ, người Cơ-đốc tin rằng nếu chúng ta cũng, bằng cách nào đó, chia xẻ sự khiêm nhường và khổ nhọc của Ngài thì chúng ta cũng sẽ chia xẻ trong sự chiến thắng đối với cái chết của Ngài, và tìm được sự sống mới sau khi ta chết, và qua đó trở thành hoàn toàn, trở thành những sinh vật hoàn toàn sung sướng.

Điều này có nghĩa sâu xa hơn là cố gắng để theo những sự dạy dỗ của Ngài. Người ta thường hỏi rằng giai đoạn sắp tới của sự tiến hóa bao giờ sẽ xảy ra - giai đoạn để đạt đến cái gì đó vượt quá con người. Nhưng theo quan điểm của Cơ-đốc giáo, giai đoạn này đã xảy ra rồi. Trong Đấng Christ, một loại người mới xuất hiện: Và sự sống mới mà đã bắt đầu từ Ngài, được đặt để vào trong con người của chúng ta.


Làm thế nào để có được như vậy? Bây giờ, hãy nhớ là chúng ta đã có được sự sống cũ, bình thường như thế nào. ta có được từ những người khác, từ cha mẹ và tổ tiên ta, mà không có sự đồng ý của ta - và bởi một phương pháp rất kỳ lạ, gồm sự khóai lạc, đau đớn và nguy hiểm.

Một phương pháp mà bạn không bao giờ đoán biết được. Phần đông chúng ta cố gắng đoán điều này suốt thời kỳ chúng ta còn nhỏ: và nhiều đứa trẻ, khi biết được lần đầu tiên thì không tin - và tôi cũng không quở trách chúng nó, vì điều này kỳ dị thật. Bây giờ Thượng Đế là Đấng đã sắp đặt phương pháp đó và Ngài cũng là Đấng sắp đặt cách thức để sự sống mới - sự sống trong Đấng Christ - được truyền ra. Chúng ta phải chuẩn bị vì điều này cũng kỳ dị nữa. Ngài đã không hỏi ý kiến ta khi Ngài tạo ra tính dục. Ngài cũng không hỏi ý kiến chúng ta khi tạo ra điều này.


ba cách thức để truyền sự sống Đấng Christ vào chúng ta: phép báp-tem, đức tin và một điều huyền bì mà các Cơ-đốc nhân khác nhau gọi tên khác nhau. Tiệc thánh, Mass, Bữa ăn với Chúa, ít nhất đây là ba cách thức thường dùng.

Tôi không cho rằng sẽ không có trường hợp đặc biệt mà sự sống đó vẫn có thể diễn tiến được, mà không qua một hoặc nhiều cách này. Tôi không có thì giờ để đi vào những trường hợp đặc biệt và tôi cũng không biết đủ. Nếu bạn chỉ có vài phút để chỉ cho một người biết làm thế nào để đi đến Edinburgh bạn sẽ chỉ anh ta đi bằng xe lửa: anh ta đi bằng tàu hay phi cơ cũng được, vậy nhưng chắc là bạn không đề cập đến các phương cách này. Và tôi cũng không nói cách nào của ba cách trên là cần yếu nhất.

Anh bạn Giám-lý (Methodist) của tôi muốn nói nhiều về đức tin và ít hơn (theo tỷ lệ) về hai điều kia. Nhưng tôi không đi vào những chuyện này. Bất cứ ai dạy bạn về giáo lý Cơ-đốc sẽ đề nghị là bạn dùng cả ba, và như vậy cũng đủ cho mục đích hiện tại của chúng ta.


Tự tôi, tôi cũng không hiểu tại sao những điều trên lại là những gì dẫn vào sự sống mới. Nhưng, nếu không biết trước, thì tôi sẽ chẳng bao giờ thấy sự liên quan giữa một khóai lạc thân xác đặc biệt. Với sự xuất hiện của một con người mới trên thế gian. Chúng ta phải chấp nhận thực tế như là thực tế đến với ta: Không ích lợi chút nào nếu chúng ta than vãn rằng chuyện nên xảy ra như thế này hay là nên xảy ra như thế kia. Mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi có thể chọn cho bạn biết tại sao tôi tin nó như vậy. Tôi đã giải thích tại sao tôi tin Jêsus đã là (và đang là) Thượng Đế.

Và đây là một điều rất rõ ràng minh bạch và là một sự kiện lịch sử là Ngài đã dạy môn đồ Ngài rằng, sự sống mới được thông giao như thế nào. Nói cách khác, tôi tin dựa vào uy quyền của Ngài. Đừng sợ danh từ uy quyền. Tin dựa vào uy quyền đó ở một người có quyền chỉ có nghĩa là tin những điều này bởi vì những điều này được ban phán từ một người đáng tin cậy. Chín mươi chín phần trăm những điều bạn tin, đều là dựa vào uy quyền.

Tôi tin có một chổ gọi là Nữu-ước. Tôi chưa từng đến đó. Tôi không chứng minh được bằng sự suy luận trừu tượng rằng, phải có một chổ như vậy. Tôi tin là có nhiều người đáng tin cậy đã kể cho tôi nghe. Người ta tin ở Hệ thống Mặt trời, nguyên tử, sự tiến hóa và sự tuần hòan của máu cũng dựa vào uy quyền; vì các hoa học gia nói như vậy. Mỗi câu nói có giá trị lịch sử trên thế giới này được tin vì uy quyền của người nói. Không có ai trong chúng ta đã chứng kiến cuộc Chinh Phục Nước Anh, hay là sự thất bại của Armada. Không ai trong chúng ta có thể chứng minh rằng sự kiện này bằng luân lý thuần túy, như là bạn chứng minh một điều trong toán học. Chúng ta tin ở những điều này vì những người chứng kiến đã để lại sách vở cho chúng ta biết: Đó là tin dựa vào uy quyền. Một người phản kháng uy quyền trong những sự việc khác, như nhiều người vẫn làm đối với tôn giáo, chắc là phải bằng lòng là mình sẽ không biết gì hết suốt cuộc đời.


Đừng nghĩ rằng tôi đem đức tin ra để thay thế những cố gắng của bạn để bắt chước Đấng Christ. Sự sống tự nhiên của bạn có từ cha mẹ bạn, nhưng không có nghĩa là nó vẫn còn đó, nếu bạn không làm gì hết về nó. Bạn có thể mất nó do sự bỏ bê, hay bạn có thể mất nó bằng cách tự tử, bạn phải nuôi nấng nó và săn sóc nó: Nhưng hãy luôn nhớ rằng, bạn không làm ra nó, bạn chỉ giữ gìn một sự sống mà bạn có từ người khác.

Cũng giống như vậy, một Cơ-đốc nhân có thể mà mất sự sống, Đấng Christ đã được đặt để vào trong anh ta, anh ta phải cố gắng để giữ gìn sự sống này.

Nhưng ngay cả một Cơ-đốc nhân tốt nhất đã sống từ trước đến nay cũng không tự dùng sức của mình, người chỉ nuôi dưỡng và bảo vệ một sự sống, mà người không thể có được bằng những cố gắng của chính mình. Và điều này có những hậu quả thực dụng. Nếu anh của sự sống tự nhiên trong cơ thể anh cho đến chừng nào, thì cơ thể anh vẫn có thể được sửa chữa đến chừng ấy. Cắt nó đi, và đến một mức độ nào đó, nó sẽ lành, nhưng một cơ thể đã chết thì không. Một cơ thể còn sống, không phải là một cơ thể không bao giờ bị đau, nhưng là một cơ thể, đến một mực độ nào đó, có thể tự sửa chữa lấy.

Cũng giống vậy, Cơ-đốc không phải là người không bao giờ đi sai, nhưnglà một người được giúp đỡ để ăn năn, và tự đứng lên để bắt đầu trở lại sau mỗi lần ngã xuống - bởi vì sự sống Đấng Chist ở trong người ta bổ người luôn luôn, giúp người lặp lại (đến một mức độ nào đó) cái chết tự nguyện mà chính Đấng Christ đã làm.


Vì vậy người Cơ-đốc ở một tư thế khác với những người cố gắng để sống tốt lành. Đối với những người này sống tốt lành là cách để làm vừa lòng Thượng Đế nếu có Thượng Đế; hoặc nếu họ không tin có Thượng Đế - thì ít nhất họ cũng hy vọng được những người tốt lành tán thành. Những người Cơ-đốc lại nghĩ những gì tốt lành người làm được là do sự sống Đấng Christ ở trong người mà ra. Người không tin rằng Thượng Đế yêu thương chúng ta vì chúng ta tốt lành, nhưng Ngài làm chúng ta trở thành tốt lành vì Ngài yêu thương chúng ta giống như cái mái của một căn nhà trồng cây không thu hút ánh sáng mặt trời vì nó sáng chói nhưng nó trở thành sáng chói vì ánh sáng mặt trời chiếu lên nó.


Và hãy cho tôi nói rõ ràng rằng khi Cơ-đốc nhân bảo rằng sự sống Đấng Christ ở trong họ, họ không muốn nói đó là những gì thuộc tâm trí hay đạo đức. Khi họ nói về “ở trong Đấng Christ” hoặc là Đấng Christ “ở trong họ”, đó không phải là cách nói rằng họ đang nghĩ về Đấng Christ, hay là bắt chuớc Ngài. Họ muốn nói rằng Đấng Christ đang thực sự có tác động qua họ; rằng tất cả những người Cơ-đốc là những cơ thể qua đó Đấng Christ hoạt động - rằng chúng ta là ngón tay Ngài, là bắp thịt Ngài, là tế bào của thân thể Ngài.


Còn một điều khác nữa mà trước kia hay làm tôi thắc mắc. Phải chăng rất là không công bình, nếu sự sống mới này chỉ dành cho những người nghe đến Đấng Christ và tin ở Ngài? Nhưng sự thực là Thượng Đế chưa cho ta biết những sự sắp đặt của Ngài cho những người khác thế nào. ta biết rằng không ai được cứu trừ khi qua Đấng Christ; ta không biết rằng chỉ có những người biết Ngài mới được cứu qua Ngài. Nhưng trong thời gian chờ đợi, nếu bạn lo cho những người còn ở bên ngoài, điều vô lý nhất mà bạn có thể làm, là tự bạn, bạn muốn bên ngoài. Cơ-đốc nhân là thân thế của Đấng Christ, mà qua đó Ngài hoạt động. Cơ thể này thêm được một phần nào, là giúp cho Ngài hoạt động được nhiều hơn. Nếu bạn muốn giúp những người còn ở bên ngoài, bạn phải góp tế bào của chính bạn vào cơ thể Đấng Christ, là Đấng duy nhất có thể thể giúp họ. Thật là lạ nếu để cho một người làm việc thêm bằng cách cất một ngón tay của người này.


Một điều phản đối khác nữa là thế này. Tại sao Thượng Đế lại giả trang để đổ bộ lên phần đất dịch, đang chiếm cứ và bắt đầu một hội bí mật để phá ngầm ma quỷ? Tại sao Ngài lại không đổ bộ bằng sức mạnh, bằng sự xâm chiếm đi. Phải chăng Ngài không mạnh đủ? Cơ-đốc nhân nghĩ rằng Ngài sẽ đổ bộ bằng toàn lực lượng nhưng ta không biết khi nào. Chúng ta có thể đoán được tại sao Ngài đình trệ. Ngài muốn cho chúng ta cơ hội để theo phe Ngài một cách tự do.

Tôi không nghĩ bạn phục một người Pháp chờ cho đội quân đồng minh vào nước Đức rồi mới tuyên bố rằng anh ta theo phe mình. Thượng Đế sẽ xâm chiếm. Nhưng tôi thử hỏi những kẻ đang mong Thượng Đế can thiệp một cách công khai và trực tiếp, có biết là sẽ ra thế nào khi Ngài “ra tay” không? Khi Ngài can thiệp như vậy, đó là lúc tận thế. Khi tác giả ra chào trên sâu khấu, vở kịch chấm dứt. Thượng Đế sẽ xâm lăng thật đó: Nhưng có tốt gì đâu nếu bạn tuyên bố rằng bạn ở phe Ngài lúc đó, khi mà bạn thấy cả vũ trụ tự nhiên này tan chảy ra như giấc mơ, và có cái gì khác.

Một điều mà chưa bao giờ đầu óc bạn có thể nhận thức được đến thật mạnh dạn: Điều mà một số chúng ta thấy rất là cao đẹp và một người khác thấy rất là kinh hãi đến nổi k hông ai trong chúng ta có thể chọn lựa được. Vì lúc bấy giờ Thượng Đế không còn dưới lớp giả trang; một điều thật áp đảo, đến độ mọi sinh vật sẽ hoặc đáp ứng bằng tình yêu thương hoặc bằng sự sợ hãi không cưỡng được. Lúc đó quá trễ cho bạn chọn phe để theo. Không ích chi cả để bạn nói rằng bạn, chọn cách nằm xuống khi bạn không còn có thể đứng lên được. Đó không còn là lúc chúng ta chọn nữa; mà là lúc ta thấy ta đã chọn theo bên nào, dù trước đó ta có nhận biết hay không. Bây giờ, hôm nay, lúc này đây là cơ hội để chọn bên đúng mà đi. Thượng Đế đang giữ lại, chưa ra tay, để cho chúng ta cơ hội đó. Cơ hội sẽ không còn mãi mãi đâu. Chúng ta phải nhận lấy hay bỏ qua.bottom of page