top of page

KHẢO BIÊN KINH THÁNH

Jun 2, 2023

Israel phát hiện thêm các cuộn Kinh Thánh niên đại gần 2.000 năm...

Jnewsvn.com – Các nhà khảo cổ Israel vừa công bố đã phát hiện hàng chục mảnh của cuộn Kinh Thánh được tìm thấy trong một hang động trên sa mạc, được cho là đã cất giấu ở đây trong cuộc nổi dậy của người Do-thái chống lại La-mã gần 2.000 năm trước...

Israel phát hiện thêm các cuộn Kinh Thánh niên đại gần 2.000 năm...

Mar 17, 2023

10 Khám Phá Khảo Cổ Học Kinh Thánh Đáng Chú Ý Năm 2016

Các khám phá khảo cổ học công bố năm 2016 giúp chúng ta hiểu Kinh thánh và thế giới trong Kinh thánh hơn; đồng thời xác nhận các chi tiết liên quan tới sự kiện và con người trong Kinh thánh...

10 Khám Phá Khảo Cổ Học Kinh Thánh Đáng Chú Ý Năm 2016
bottom of page