top of page

KHẢO BIÊN KINH THÁNH

Jun 18, 2024

Bằng Chứng Về Những Người Bạn Phê-ni-xi Của Y-sơ-ra-ên

Và họ là một trong những đồng minh kiên định nhất của Y-sơ-ra-ên...

Bằng Chứng Về Những Người Bạn Phê-ni-xi Của Y-sơ-ra-ên

Apr 22, 2024

Bằng Chứng Từ ADN Cho Thấy Những Người Mắt Xanh Đến Israel Cách Đây 6.500 Năm Từ Iran

Làm chúng ta nghĩ đến tháp Ba-bên và sự tản lac...

Bằng Chứng Từ ADN Cho Thấy Những Người Mắt Xanh Đến Israel Cách Đây 6.500 Năm Từ Iran

Feb 18, 2024

Thành Phố Ni-ni-ve

Ni-ni-ve là thủ đô của Đế quốc A-si-ri, tồn tại từ thế kỷ thứ 10 T.C. đến thế kỷ thứ 7 T.C.,  nằm ở phía bắc của nước Iraq ngày nay...

Thành Phố Ni-ni-ve

Jan 6, 2024

Phát hiện vết tích quân Babylon tấn công thành Jerusalem trong Kinh Thánh

Jnewsvn.com – Các học giả thêm lần nữa khẳng định rằng Kinh Thánh là vô cùng đáng tin cậy, sau khi họ phát hiện nhiều bằng chứng về cuộc bao vây, tấn công và đốt phá thành thánh Jerusalem...

Phát hiện vết tích quân Babylon tấn công thành Jerusalem trong Kinh Thánh
bottom of page