top of page
In God We Trust.jpg

Lời Tâm Tình của Ban Hiệu Đính: Kính thưa quý bạn đọc. "Chân Giả Luận" là một cuốn sách được trình bày theo thể hỏi đáp những câu hỏi và lời giải luận liên quan Đạo Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại, còn được gọi là Tin Lành hoặc Đạo Chúa. Chân Giả Luận có nghĩa là luận bàn về sự giả và sự thật. Cuốn sách nhỏ này luận bàn về những sự giả trong quan niệm của người thế gian về các tôn giáo và Đạo Chúa; đồng thời trình bày những lẽ thật của Tin Lành, là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người tội lỗi, và cách thức thờ phượng Đức Chúa Trời một cách chân thật. Cuốn sách này được biên soạn từ khoảng giữa thế kỷ 20, cho nên, trong nguyên tác, giọng văn rất xưa, có nhiều từ ngữ cổ không còn thông dụng. Vì vậy, chúng tôi đã mạo muội biên soạn trở lại bằng lối văn và các từ ngữ thông dụng hiện đại; mong sao giúp ích cho dân tộc Việt Nam trong sự tìm hiểu Đạo Chúa. Chúng tôi không biết tác giả là ai, chỉ thu gom và biên tập các bài viết được đăng tải trên Internet. Chúng tôi đoán rằng: Có lẽ tác giả hay các tác giả, hiện nay, đã yên nghỉ trong nước Chúa. Chúng tôi tin rằng, tác phẩm này đã được (các) tác giả dâng lên Đức Chúa Trời, như một của dâng để phục vụ công tác rao truyền Đạo Chúa cho dân tộc Việt Nam. Trong niềm tin đó, chúng tôi làm công việc hiệu đính, như là phủi đi lớp bụi thời gian, để tác phẩm này tiếp tục sự phục vụ của nó một cách hữu hiệu. Cuốn sách này được trao tặng hoàn toàn miễn phí cho những ai muốn nhận. Mọi sự mua bán hay trao tặng có điều kiện cuốn sách này đều là không hợp pháp. Mọi sự sao chép, tái bản dưới mọi hình thức, xin người thực hiện vui lòng giữ đúng nguyên văn. Một phiên bản điện tử (e-book) của cuốn sách này được lưu trữ trên Internet, tại địa chỉ dưới đây, để mọi người tự do đọc và sao chép: https://timhieutinlanh.net. Kính thưa quý bạn đọc. Đạo Tin Lành chúng tôi trình bày trong quyển sách nhỏ này không phải là một hình thức tôn giáo với các hệ thống tổ chức: Giáo hội, Giáo hạt, nhà thờ... mà chỉ đơn thuần là tin tức tốt lành mang đến cho quý bạn, với mong muốn đưa dẫn quý bạn hướng tâm đến một Đấng Chân Thần, là Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên muôn loài, muôn vật, và loài người chúng ta. Chúng tôi ao ước: quyển sách nhỏ này sẽ giúp cho quý bạn có một nhận thức đúng đắn và sáng suốt, để lựa chọn cho mình một con đường đi đúng mà không phải hối tiếc, ân hận về sau. Tin Lành này là con đường cứu rỗi duy nhất để cứu loài người thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, mà hậu quả của nó là linh hồn sẽ phải nhận chịu sự đau đớn, kinh khiếp nơi hỏa ngục đời đời sau cái chết thuộc thể nơi trần thế. Đạo Tin Lành chúng tôi trình bày ở đây để giúp quý bạn tìm đường quay trở lại với Đấng Tạo hóa là Đức Chúa Trời, thông qua Đấng Cứu Thế là Đức Chúa Giê-xu, mà do hậu quả của tội lỗi, chúng ta đã bị xa lìa khỏi Ngài. Quý bạn ý thức được mình là một tội nhân. Quý bạn luôn bất an, lo lắng về những tai họa không nhìn thấy, có thể bất ngờ giáng xuống cuộc đời của mình. Quý bạn tích cực đi nhà thờ, chùa chiền, làm công đức, dâng hiến của cải, tiền bạc, làm từ thiện... hầu mong tội lỗi được bôi xóa. Nhưng đó không phải là phương cách để được giải thoát khỏi tội. Phương cách duy nhất để quý vị thoát khỏi tội lỗi là tìm về với Đấng đã tạo dựng ra mình là Đức Chúa Trời để cầu xin được tha tội. Con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời phải thông qua Đức Chúa Giê-xu như Ngài đã phán trong sách Kinh Thánh, sách Giăng, đoạn 10, câu 9: “Ta là cái cửa; Nếu ai bởi Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ.” Và trong sách Giăng, đoạn 14, câu 6: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” * Đức Chúa Giê-xu (Giê-xu có nghĩa là: Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi) là Ngôi Hai của Đức Chúa Trời giáng trần để chịu chết trên thập tự giá chuộc tội cho loài người, và Ngài cũng đã từ cõi chết sống lại để ban cho những ai tin nhận Ngài sự sống đời đời. Nếu quý bạn tin nhận điều này và thật lòng ăn năn tội, tức là hối tiếc những việc làm tội và quyết tâm từ bỏ tội, quý bạn chỉ cần quỳ gối, thành tâm xưng nhận tội với Đức Chúa Trời, và bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả thay cho quý bạn án tử, thì quý bạn sẽ được Đức Chúa Trời tha tất cả mọi tội lỗi đã phạm. Quý bạn có thể thưa với Chúa những lời như sau: “Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là một người có tội, con tin Đức Chúa Giê-xu là Ngôi Hai của Ngài đã xuống thế gian thay con nhận chịu án chết, nhờ đó mọi tội tội lỗi của con đã được tha. Con bằng lòng tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của con. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men.” A-men có nghĩa là “thật như vậy.” Bạn không cần lập lại nguyên văn như trên, chỉ cần bạn thật lòng và thành tâm xưng nhận tội, tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Giê-xu và trình dâng với Đức Chúa Trời những gì từ tâm bạn xuất phát ra, là đủ. Sau khi bạn thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho mình qua cái chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu, bạn cần tìm đọc Kinh thánh để hiểu biết thêm về Đức Chúa trời và nếp sống của một người tin Chúa. Bạn có thể tìm mua, hoặc nhờ những người đã tin Chúa trước đó, mua giúp một cuốn Kinh Thánh tiếng Việt, bản dịch Truyền Thống, còn gọi là bản dịch Phan Khôi hay bản dịch năm 1925, bạn cũng có thể đọc Kinh Thánh trên mạng bằng cách vào trang web: www.vpcgg.org. Khi đã tin nhận Chúa, bạn nên tìm đến các Hội Thánh Tin Lành địa phương để làm quen với những anh chị em tín hữu khác; cùng nhóm họp thờ phượng Chúa, cùng nhau học hỏi Kinh thánh để biết sống nếp sống đúng theo lời dạy của Chúa trong Kinh thánh. Nhưng bạn cũng cần biết, không phải tất cả những người xưng danh tín đồ Tin Lành đều thật sự là tín đồ Tin Lành. Do đó, bạn cần cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho bạn để bạn có thể nhận ra đâu là tín đồ thật của Chúa và đâu là những kẻ giả hình như đã dược ghi lại trong Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ đoạn 7, từ câu 15 đến câu 23: 15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta! Bạn nên lánh xa các phong trào "Tin Lành Nói Tiếng Lạ." Hiện tượng "nói tiếng lạ" không ai hiểu, không ai thông giải chỉ là một sự kiện bị ảnh hưởng bởi tà linh, khác với ơn nói và thông giải ngoại ngữ đến từ Đức Chúa Trời như Kinh Thánh trình bày. Bạn cũng nên lánh xa các phong trào "Tin Lành Thịnh Vượng," là phong trào cho rằng một người tin theo Chúa sẽ luôn được giàu có về vật chất, khỏe mạnh về thể xác. Chúa dạy người tin Chúa: Hễ đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Chúa dạy người tin Chúa: Chớ yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian. Chúa dạy: Người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Chúa dạy: Thân thể loài người sẽ trở về với bụi đất trước khi Ngài phục sinh những người tin nhận Chúa vào một thân thể mới, sống đời đời hạnh phúc trong nước thiên đàng; còn những người không tin nhận Chúa cũng sẽ phục sinh để chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Vì thế, việc thân thể bị đau ốm, bệnh tật, già yếu rồi chết đi là điều đương nhiên. Trong thánh ý của Chúa, Ngài cũng chữa lành cho nhiều người trong nhiều lúc để bày tỏ quyền năng của Ngài. Nguyên tắc chính để có thân thể khỏe mạnh là giữ gìn vệ sinh cho thân thể và linh hồn. Đau ốm, bệnh tật phần lớn là do ăn ở kém vệ sinh hoặc không tuân thủ các sự dạy dỗ của Lời Chúa, như: lo lắng về sự sống; tham lam tiền bạc, vật chất mà lao tâm, lao lực; không để cho thân thể được yên nghỉ vào mỗi ngày thứ bảy; không điều độ trong sự ăn uống; làm những điều mê tín dị đoan, bói toán, tử vi, xem ngày, cúng sao, thờ cúng người chết và các thứ hình tượng... Bạn cần đọc và suy ngẫm Lời Chúa là Kinh Thánh một cách cặn kẽ để hiểu và làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời và lấy tâm thần trong sạch mà thờ lạy Ngài, vì: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4 : 24). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời về chính đời sống của bạn. Tất cả mọi sự giảng dạy của bất kỳ ai cũng cần được đối chiếu với Kinh Thánh để xem lời giảng đó có đúng với Kinh Thánh hay không. Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất và tuyệt đối trong đời sống của người đi theo Chúa. Mời bạn ghé lại trang web sau đây để tìm biết thêm về những sự dạy dỗ của Kinh Thánh và nếp sống của người tin Chúa: www.vpcgg.org Trân trọng. Ban Hiệu Đính Chân Giả Luận

chuaGiexu giang.jpeg
bottom of page