top of page

❓ ALPHA ✶ Những Thắc Mắc Về Đời Sống • Mục sư Nicky Gumbel •

❓ ALPHA ✶ Những Thắc Mắc Về Đời Sống • Mục sư Nicky Gumbel •

❓ ALPHA ✶ Những Thắc Mắc Về Đời Sống • Mục sư Nicky Gumbel •
❓ ALPHA ✶ Giới Thiệu: Còn Cuộc Đời Nào Đáng Sống Hơn? | Nicky Gumbel | HocLoiChua.com

❓ ALPHA ✶ Giới Thiệu: Còn Cuộc Đời Nào Đáng Sống Hơn? | Nicky Gumbel | HocLoiChua.com

32:41
Play Video
❓ ALPHA ✶ Bài 1: Đức Chúa Jêsus Là Ai? • Mục sư Nicky Gumbel •

❓ ALPHA ✶ Bài 1: Đức Chúa Jêsus Là Ai? • Mục sư Nicky Gumbel •

40:14
Play Video
❓ ALPHA ✶ Bài 2: Tại Sao Chúa Jesus Phải Chịu Chết? • Mục sư Nicky Gumbel •

❓ ALPHA ✶ Bài 2: Tại Sao Chúa Jesus Phải Chịu Chết? • Mục sư Nicky Gumbel •

45:17
Play Video
bottom of page