top of page

04. Xem Tướng

CHÂN GIẢ LUẬN

04. Xem Tướng


Đức Chúa Trời sáng tạo ra vũ trụ và tạo dựng nên loài người. Quan sát hình thể bên ngoài, nếu là người thì tất cả đều giống nhau, ai cũng có đầu, mình và tay, chân. Nhìn chung, người nào cũng có: mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nói và nếm thức ăn... Các cơ quan nội tạng có: tim, gan, phổi, dạ dày… tất cả đều được bao bọc bởi lớp da thịt bên ngoài. 

Từ bậc vua quan cho đến kẻ hạ dân, tất cả đều giống nhau ở các đặc điểm chung, chỉ khác nhau nơi các hình thức, như: thấp, cao, gầy, mập... và các màu da: trắng, đỏ, đen, vàng. Kẻ nghèo hèn ăn cơm gạo lứt, canh rau; ở nhà tranh, vách đất. Người giàu ăn cao lương, mỹ vị; ở nhà cao, cửa rộng. 

Do đó, khí sắc của mỗi tầng lớp người trong xã hội không giống nhau. Như vậy, việc quan sát hình dung bên ngoài của một người, mà tiên đoán được tương lai, vận mạng của người ấy, không thể chính xác được. Xưa kia, vua Võ Đế đời nhà Hán, khi đọc câu sách tướng viết rằng: "Bất kể người nào nhân trung dài một tấc, thì sống được một trăm tuổi." Ông Đông Phương Sóc, một học giả nổi tiếng ở tỉnh Sơn Đông, làm quan dưới thời Hán Võ Đế, đứng bên cạnh nghe được, liền cười phì. Vua hỏi: "Ngươi cười gì?" Ông đáp: "Tôi cười ông Bành Tổ đời xưa, vì ông ấy sống đến 800 tuổi, chắc nhân trung dài đến tám tấc, thế thì mặt ông ấy chắc phải dài lắm!" Đấy chỉ là một câu nói khôi hài, nhưng cũng đủ để bác bỏ sự sai lầm của sách Ma Y Thần Tướng. 

Trên thế giới có nhiều người ngoại hình giống nhau, nhưng tâm tính có thể khác nhau như trời với vực. Ví dụ như: vua Thuấn trùng đồng, tức là mỗi con mắt có hai con ngươi, Hạng Võ cũng trùng đồng, nhưng sao một người hiền đức, người kia lại bạo ngược? Xét về hình dung thì Dương Hổ giống Khổng Tử như khuôn đúc, trong khi Khổng Tử được tôn xưng là thánh nhân, thì Dương Hổ bị xem là người gian ác. Khổng Tử nói rằng: "Nếu căn cứ vào tướng mạo, mà đoán xét người, thì ta đây đã mất Tư Võ." Sao quý vị không suy gẫm lời Khổng Tử, mà lại tin lời thầy tướng? Người ta có thể dùng việc xem tướng như quan sát cung cách của một người để phán đoán được tâm tính người ấy; cũng như việc bác sĩ xem thần sắc người đau, thì biết đại khái bịnh nặng hay nhẹ, hàn hay nhiệt. Còn như nói rằng: nhờ xem tướng mà đoán được vận mạng về sau, là điều phi lý.bottom of page