top of page

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Hung Tran

Jan 18, 2024

Tác giả: John Bevere
Dịch giả: Ngô Minh HòaCÂU HỎI THẢO LUẬN


Nếu bạn đang đọc sách này cùng với bài học Đồng Vắng (một ý tưởng tuyệt vời) thì tôi khuyên bạn hãy theo dõi bài học video mỗi tuần và tham gia các câu hỏi thảo luận kèm theo trong nhóm học. Các bài học video sẽ đi kèm và triển khai thêm các đề tài có trong sách này, vì thế thật lý tưởng khi tất cả những người tham gia vừa theo dõi bài học vừa đọc sách.

Hãy học vui vẻ!BÀI 1


Đọc Chương 1.

1. Sự khác biệt giữa sự toàn tại và sự hiện diện bày tỏ của Đức Chúa Trời là gì? Tại sao việc hiểu sự khác biệt là ích lợi cho chúng ta?

2. Tại sao việc có khả năng để phân biệt thời kỳ chúng ta đang ở và biết chúng ta có ở trong thời kỳ đồng vắng hay không lại rất quan trọng?

3. Tại sao bạn nghĩ satan dùng các thời kỳ đồng vắng để cám dỗ chúng ta cố ý phạm tội hay từ bỏ đức tin của mình?

4. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép chúng ta kéo dài thời kỳ đồng vắng?


BÀI 2


Đọc Chương 2 và 3.

1. Đồng vắng có vài mục đích. Từ bảy mục đích được đề cập trong bài này, mục đích nào đọng lại trong bạn nhiều nhất, tại sao?

2. Tại sao bạn nghĩ sự vâng lời Chúa trong đồng vắng sản sinh sự tăng trưởng thuộc linh?

3. Đồng vắng là thời điểm tự khám phá bản thân. Bạn còn học được những điều nào khác trong đồng vắng về bản thân và về bước đường bạn theo Chúa không?

4. Bạn học tìm thấy sức mạnh nơi Chúa trong thời điểm hạ mình này như thế nào?


BÀI 3


Đọc Chương 4.

1. Giữa lời hứa và sự ứng nghiệm, luôn có một quá trình. Tại sao bạn nghĩ quá trình này là quan trọng?

2. Bạn thấy quá trình thực hiện lời hứa tác động trong đời sống bạn như thế nào?

3. Tại sao bạn nghĩ Chúa ban cho bạn một lời hứa trước khi bạn trải qua một quá trình nào đó?

4. Có lời hứa từ Chúa cho cuộc đời bạn còn quan trọng hơn là có kế hoạch năm năm, tại sao?


BÀI 4


Đọc Chương 5 và 6.

1. Việc so sánh đời sống của vua Sau-lơ và Đa-vít giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc Chúa thử luyện chúng ta qua đồng vắng như thế nào?

2. Việc tôi luyện vàng làm cho nó linh hoạt hơn, và việc Chúa tôi luyện chúng ta làm chúng ta dịu dàng hơn với Ngài. Hãy mô tả thế nào là dịu dàng hơn với Chúa.

3. Khi quá trình tôi luyện của Chúa phơi bày tội lỗi kín giấu hay yếu điểm của chúng ta, chúng ta phải phản ứng thế nào?

4. Tiến trình tôi luyện đặt để chúng ta vào vị trí để bày tỏ Chúa Giê-xu rõ ràng hơn, nhưng như thế nào?BÀI 5


Đọc Chương 7.

1. Tại sao Chúa ghét sự than phiền? Hiện tại sự than phiền trong đời sống bạn thế nào?

2. Sự khác biệt giữa những người than phiền trong Ma-la-chi và những lời than thở của Nê-hê-mi là gì? Tại sao Chúa buồn với nhóm kia và trả lời những than thở của Nê-hê-mi?

3. Sự phán xét có nghĩa là sự quyết định, không phải là sự định tội. Khi sự phán xét bắt đầu trong nhà Chúa, Ngài quyết định ai xứng đáng hầu việc Ngài. Theo bạn thì Chúa đang tìm kiếm điều gì khi đưa ra quyết định này?

4. Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những cái bình phù hợp với chức vụ của Ngài. Bạn mô tả sự khác biệt giữa được kêu gọi và được chọn như thế nào?BÀI 6


Đọc Chương 8.

1. Phản ứng ban đầu của bạn là gì khi nghe sự chịu khổ là một món quà? Tầm nhìn của bạn đã thay đổi thế nào khi kết thúc bài học?

2. Chúa sẽ không cho phép bạn bị thử thách vượt quá sức. Điều này khích lệ bạn như thế nào?

3. Chúa sẽ không để bạn ở mức độ sức mạnh hiện tại. Điều này dạy dỗ bạn điều gì về kế hoạch của Chúa cho cuộc đời bạn?

4. Chúa cho phép chúng ta bước vào các thử thách hôm nay, nó sẽ mô phỏng các áp lực chúng ta sẽ đối diện ngày mai. Chúa đã phán với bạn điều gì về tương lai của bạn và nó giúp bạn hiểu các áp lực bạn cảm thấy trong các thử thách bây giờ thế nào?BÀI 7


Đọc Chương 9.

1. Đi theo Chúa không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu hết mọi sự. Tại sao lại khó tin cậy Chúa khi Ngài “xâm phạm” vào những cách làm việc theo truyền thống của chúng ta?

2. Bạn cảm thấy thế nào khi Chúa không hành động theo thời gian biểu của bạn? Bạn cảm nhận các áp lực và sự cám dỗ nào khi lời hứa của Chúa dường như bị trễ?

3. Bạn thấy lẽ thật này rõ ràng trong đời sống mình thế nào: Bất cứ điều gì sinh bởi xác thịt thì được duy trì bởi xác thịt? Điều này khác với điều mà Chúa sản sinh qua bạn như thế nào?

4. Điều gì cho bạn sự bảo đảm rằng bạn đang đi theo con đường của Chúa cho cuộc đời của mình?


BÀI 8


Đọc Chương 10.

1. Đồng vắng là địa điểm Chúa bày tỏ chính Ngài. Vậy thì tại sao lúc đó Chúa dường như quá xa vời trong giai đoạn này?

2. Thế nào là đeo đuổi Chúa trước hết, hơn là chạy theo các phước hạnh của Ngài?

3. Khi lời hứa hay sự kêu gọi của bạn trở nên quan trọng hơn chính Chúa thì sẽ rất nguy hiểm, tại sao?

4. Khi bạn nhìn thấy lề lối mà Chúa bày tỏ chính Ngài cho các anh hùng trong Kinh Thánh, nó thay đổi những gì bạn mong đợi nhận lãnh từ thời kỳ đồng vắng như thế nào?


BÀI 9


Đọc Chương 11.

1. Nhớ lại nơi chúng ta sẽ đi đến để có sự an ủi, tại sao lại quan trọng với chúng ta, đặc biệt trong các thời kỳ khô hạn thuộc linh?

2. Khi chúng ta đào sâu hơn trong sự cầu nguyện và trong Kinh Thánh, đặc biệt khi chúng ta không cảm thấy thích thú, việc này đã thêm sức cho nền tảng thuộc linh của chúng ta như thế nào?

3. Bạn được khích lệ thế nào khi biết sự tấn công lớn nhất chống lại mùa gặt của bạn đến ngay trước khi mùa gặt của bạn được bày tỏ?

4. Tại sao việc suy ngẫm sự thành tín của Chúa biến đổi thời kỳ đồng vắng?


BÀI 10


Đọc Chương 12.

1. Đồng vắng trang bị cho bạn về một sự thay đổi thời kỳ như thế nào?

2. Tại sao sự thay đổi lại khó khăn? Chướng ngại lớn nhất của bạn là gì khi thích nghi với sự thay đổi?

3. Trong quá trình làm mới bầu da cũ thì điều nào nổi bật đối với bạn nhất? Tại sao nó lại nổi bật với bạn?

4. Để nắm lấy cái mới chúng ta phải bỏ cái cũ. Bạn cần bỏ điều nào để nắm lấy điều mới?bottom of page