top of page

CÂU CHUYỆN ĐỨC TIN

Jun 18, 2024

Hãy chọn con trai Ta

Bởi vì, các bạn biết đó, bất cứ ai nhận Con Trai Một của Thượng Đế đều sẽ có mọi thứ khác nữa...

Hãy chọn con trai Ta

May 18, 2024

Piano...

Giật mình, bà mẹ nhận ra con trai mình đang ngồi trên ghế trước cây piano...

Piano...

Apr 18, 2024

Bạn có tin vào sự Phục sinh không?

Rồi bà sẽ giải thích ý nghĩa của lễ Phục sinh, và bằng cách đó, đã có rất nhiều người được cứu...

Bạn có tin vào sự Phục sinh không?

Mar 18, 2024

Những vết thẹo trong cuộc đời

Cháu mang những vết thẹo này vì cha cháu đã nhất định không buông cháu ra cho cá sấu...

Những vết thẹo trong cuộc đời
bottom of page