top of page

GIÁO LÝ CĂN BẢN
Dựa trên cuốn Phước Âm Yếu Chỉ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 
 

Placeholder Image

Bài 01: ĐỨC CHÚA TRỜI - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Câu gốc của bài học: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.” (Mác 12:30) “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Ma-thi-ơ 4:10b)

Bài 02: KINH THÁNH - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Câu gốc của bài học: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Tim 3:16).

Bài 03: SỰ SÁNG TẠO VÀ CON NGƯỜI - GIÁO LÝ CĂN BẢN

Câu gốc của bài học: “Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Ðức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến” (Hê-bơ-rơ 11:3).

bottom of page