top of page

NGÀY 31 : HIỂU BIẾT ĐỊNH DẠNG CỦA BẠN

Hung Tran

Jun 10, 2023

<p class="font_7">Sống Theo Đúng Mục Đích Tác giả: Rick Warren</p>NGÀY 31: HIỂU BIẾT ĐỊNH DẠNG CỦA BẠN


Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

Thi Tv 139:13


Chỉ bạn mới có thể trở thành chính bạn mà thôi.


Đức Chúa Trời đã tạo dựng mỗi chúng ta cách độc nhất để không có một bản sao nào khác trên thế giới. Không một ai có y hệt những đặc điểm mà bạn có. Điều đó có nghĩa là không một ai khác trên trái đất này có thể thực hiện vai trò mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho bạn. Nếu bạn không góp phần vào Thân Thể của Đấng Christ, thì phần đó sẽ để trống mãi. Kinh Thánh nói, “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” (ICo1Cr 12:4-6). Trong chương vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu về hai điều: các ân tứ Thánh Linh và tấm lòng của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại về cách Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để phục vụ Ngài.


*SHAPE: Sử Dụng Các Khả Năng Của Bạn


Những khả năng của bạn là các tài năng bẩm sinh. Một số người có khả năng bẩm sinh về tiếng nói: Họ ra đời và học nói rất nhanh! Những người khác thì có khả năng về thể thao, và có sức khỏe rất tốt. Cũng có những người khác giỏi toán, âm nhạc hay cơ khí.

Khi Đức Chúa Trời muốn dựng Đền Tạm và làm những đồ dùng cần thiết để thờ phượng, Ngài đem đến những nghệ nhân và các thợ thủ công có “sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ.” (XuXh 31:3-5). Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn còn phú bẩm những khả năng này và hàng ngàn tài khéo khác để con người có thể phục vụ Ngài.

Mọi khả năng của chúng ta đều đến từ Đức Chúa Trời. Ngay cả những khả năng được dùng để phạm tội cũng là Đức Chúa Trời ban cho; chỉ đơn giản là vì chúng bị dùng cách sai lầm hay bị lạm dụng mà thôi. Kinh Thánh chép, “Chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta.” (RoRm 12:6a). Vì những khả năng bẩm sinh của bạn đến từ Đức Chúa Trời, nên chúng cũng quan trọng và “thuộc linh” như các ân tứ thuộc linh của bạn vậy. Sự khác biệt duy nhất là bạn có chúng lúc mới sinh ra.


Một trong những lời bào chữa phổ biến nhất khi người ta không chịu phục vụ là, “Tôi không có khả năng gì hết.” Điều này thật buồn cười. Bạn có hàng tá, có lẽ hàng trăm khả năng chưa được khai thác, chưa nhận ra, và chưa sử dụng vẫn còn tiềm ẩn bên trong bạn. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng trung bình mỗi người có từ 500 đến 700 kỹ năng và khả năng khác nhau-nhiều hơn điều bạn có thể nhận biết được.

Ví dụ, bộ não của bạn có thể chứa được 100 ngàn tỉ sự kiện. Não của bạn có thể đưa ra 15,000 quyết định mỗi giây, như trong trường hợp hệ tiêu hóa của bạn đang hoạt động. Mũi bạn có thể ngửi được 10,000 mùi khác nhau. Xúc giác của bạn có thể cảm nhận được một vật dày 1/25,000 inch, và lưỡi của bạn có thể nếm được quinin trong 2 phần triệu đơn vị nước. Bạn có những khả năng hết sức kỳ diệu, và là một tạo vật đặc biệt của Đức Chúa Trời. Một phần trách nhiệm của Hội thánh là phát hiện và sử dụng các khả năng của bạn để phục vụ Chúa.

Mọi khả năng đều có thể sử dụng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói, “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (ICo1Cr 10:31). Kinh Thánh có rất nhiều ví dụ về những khả năng khác nhau được Đức Chúa Trời dùng vì sự vinh hiển của Ngài. Sau đây chỉ là một số ít những khả năng được Kinh Thánh đề cập đến: khả năng nghệ thuật, khả năng kiến trúc, quản trị, nướng bánh, đóng tàu, làm kẹo, tranh biện, thiết kế, ướp xác, thêu, khắc, làm nông, đánh cá, làm vườn, lãnh đạo, tổ chức, thợ nề, soạn nhạc, chế tạo vũ khí, khâu vá, vẽ tranh, trồng trọt, triết lý, sử dụng cơ khí, phát minh, thợ mộc, lái tàu, buôn bán, làm lính, may đồ, dạy dỗ, viết văn và thơ. Kinh Thánh chép, “Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” (12:6). Đức Chúa Trời dành một chỗ trong Hội Thánh để những điều đặc biệt của bạn có thể góp phần cách hữu hiệu. Phần của bạn là tìm ra nơi đó.


Đức Chúa Trời ban cho một số người khả năng kiếm được nhiều tiền. Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng, “Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay.” (PhuDnl 8:18). Những người có khả năng này rất giỏi kinh doanh và thu lợi nhiều.


Nếu bạn có khả năng kinh doanh, bạn nên dùng nó vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bằng cách nào? Trước hết, hãy ý thức rằng khả năng của bạn đến từ Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển cho Ngài. Thứ hai, hãy dùng công việc của bạn để đáp ứng nhu cầu của những người khác và chia sẻ niềm tin của bạn với những người chưa tin. Thứ ba, hãy dâng phần mười (10 phần trăm) lợi nhuận cho Đức Chúa Trời như một hành động thờ phượng. Cuối cùng, hãy đặt mục tiêu cho bạn là trở thành Người Xây Dựng Vương Quốc chứ không phải Người Làm Giàu. Tôi sẽ giải thích việc này trong chương 33.

Điều tôi có thể làm là điều Chúa muốn tôi làm. Bạn là người duy nhất trên thế gian này có thể sử dụng các khả năng của mình. Không một ai khác có thể thay thế vai trò của bạn vì họ không có những đặc tính độc nhất mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời trang bị cho bạn “mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài” (HeDt 13:21). Để khám phá mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn, bạn nên cẩn thận tra xét xem mình thạo và không thạo công việc gì.


Nếu Đức Chúa Trời không ban cho bạn có giọng hát thật tốt, thì hẳn Ngài không muốn bạn làm một ca sĩ opera. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đòi hỏi bạn dấn thân vào một nhiệm vụ nào đó mà bạn không có khả năng làm. Mặt khác, những khả năng bạn có là một dấu hiệu cho thấy điều Đức Chúa Trời muốn bạn làm trong cuộc đời mình. Chúng là những gợi ý để bạn tìm biết ý muốn Ngài. Nếu bạn giỏi thiết kế, tuyển người, vẽ hoặc tổ chức, thì có thể lắm kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn sẽ liên hệ tới các kỹ năng đó. Đức Chúa Trời không lãng phí những khả năng; Ngài kết hợp sự kêu gọi và những khả năng của chúng ta lại.

Những khả năng của bạn được ban cho không chỉ để kiếm sống; Đức Chúa Trời ban chúng cho bạn để phục vụ. Phi-e-rơ nói, “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” (IPhi 1Pr 4:10).


Khi tôi đang viết quyển sách này, gần 6,000 người đang sử dụng những khả năng của họ trong chức vụ tại Hội thánh Saddleback, gồm đủ các loại mục vụ: sửa những chiếc xe được dâng để tặng cho những người có cần; mua đồ cho Hội thánh với giá phải chăng nhất; làm đẹp phong cảnh; quản lý tư liệu; thiết kế nghệ thuật, các chương trình và các tòa nhà; chăm sóc sức khỏe; chuẩn bị các bữa ăn; sáng tác nhạc; dạy nhạc; đưa ra những dự kiến; huấn luyện các nhóm; làm nghiên cứu về các bài giảng hoặc thông dịch chúng; và hàng trăm công việc chuyên môn khác. Các thành viên mới được khích lệ, “Anh em giỏi việc gì thì cứ làm việc đó trong Hội thánh!”


*SHAPE: Sử Dụng Cá Tính Của Bạn


Chúng ta thường không nhận ra mình đặc biệt như thế nào. Có vô số cách để các phân tử DNA kết hợp với nhau. Con số đó là 10 lũy thừa 2,400,000,000. Con số đó chứng tỏ rằng bạn không bao giờ có thể tìm được một người nào giống hệt mình. Nếu bạn viết con số đó ra, và mỗi chữ số 0 có độ rộng 1 inch, thì dãy số đó sẽ dài 37,000 dặm!

Để dễ hình dung hơn, các khoa học gia đã ước tính rằng có khoảng 10 lũy thừa 76 hạt trong vũ trụ, con số đó vẫn còn ít hơn nhiều khi so với khả năng kết hợp các phân tử DNA của bạn. Sự độc nhất là một sự thật khoa học trong cuộc sống của bạn. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng bạn, Ngài đã đập vỡ cái khuôn. Chưa hề có và cũng sẽ không bao giờ có một ai khác hoàn toàn giống bạn.

Rõ ràng Đức Chúa Trời yêu thích sự đa dạng-bạn hãy nhìn xung quanh xem! Ngài tạo dựng mỗi chúng ta với một khuynh hướng cá tính hoàn toàn khác. Đức Chúa Trời tạo nên những người hướng nội và những người hướng ngoại. Ngài tạo nên những người thích lệ thường và những người thích sự đổi mới. Ngài tạo dựng một số người là “tư tưởng gia” và những người khác là “người nhạy cảm.” Một số người làm việc tốt nhất khi được giao nhiệm vụ độc lập, trong khi những người khác thì làm tốt hơn trong nhóm. Kinh Thánh chép, “Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” (ICo1Cr 12:6).

Kinh Thánh có nhiều bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời dùng mọi loại nhân cách khác nhau. Phi-e-rơ là một người lạc quan. Phao-lô là người nóng tính. Giê-rê-mi là người sầu muộn. Khi bạn tìm hiểu sự khác biệt trong nhân cách của các môn đồ, thì bạn sẽ hiểu được tại sao đôi lúc họ xung đột với nhau.

Không hề có một tính khí nào là “đúng” hay “sai” trong chức vụ. Chúng ta cần mọi loại nhân cách để quân bình Hội thánh và tạo ra một hương vị. Thế gian sẽ chán biết bao nếu tất cả chúng ta đều tỏa ra mùi va-ni. Thật may mắn, con người có hơn ba mươi mốt mùi vị khác nhau.


Nhân cách của bạn tác động đến phương cách và nơi chốn bạn dùng những ân tứ thuộc linh cũng như các khả năng của mình. Chẳng hạn, hai người đều có ơn truyền giáo, nhưng nếu một người hướng nội, và người kia hướng ngoại, thì ân tứ đó sẽ được thể hiện cách khác nhau.


Thợ cưa biết rằng cưa dọc theo thớ gỗ thì dễ hơn là cưa ngang. Cũng vậy, khi bạn buộc phải phục vụ cách “không phù hợp” với tính khí của mình, thì bạn sẽ thấy căng thẳng và không thoải mái, phải tiêu tốn thêm nhiều nỗ lực và sức lực, đồng thời kết quả cũng không được tốt nhất. Đó là lý do tại sao một chức vụ bắt chước của người khác sẽ không kết quả. Bạn không có cá tính của họ. Ngoài ra, Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để là chính bạn! Bạn có thể học hỏi từ những tấm gương của người khác, nhưng bạn cần chọn lọc những gì bạn học được thông qua định dạng của mình. Ngày nay, có nhiều cuốn sách và công cụ có thể giúp bạn hiểu về cá tính của mình để có thể quyết định cách sử dụng nó cho Đức Chúa Trời.

Giống như kính màu, cá tính khác biệt của chúng ta phản chiếu ánh sáng của Đức Chúa Trời theo nhiều màu sắc khác nhau. Điều này khiến gia đình của Đức Chúa Trời được sâu sắc và đa dạng. Nó cũng đem lại phước hạnh cho cá nhân chúng ta nữa. Làm đúng điều mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn để làm thật tốt biết bao. Khi bạn phục vụ theo cách phù hợp với cá tính mà Đức Chúa Trời ban cho bạn, bạn sẽ kinh nghiệm được sự đầy trọn, thỏa lòng và kết quả.


*SHAPE: Sử Dụng Các Kinh Nghiệm Của Bạn


Bạn được định hình bởi những kinh nghiệm trong cuộc sống mà đa số là nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Đức Chúa Trời cho phép chúng xảy ra vì Ngài muốn nhào nặn bạn. Trong khi tìm hiểu định dạng của mình để phục vụ Đức Chúa Trời, bạn cần xem xét ít nhất là sáu loại kinh nghiệm trong quá khứ của bạn:

· Kinh nghiệm gia đình: Bạn học được điều gì khi lớn lên trong gia đình?

· Kinh nghiệm giáo dục: Các môn học bạn thích nhất ở trường là gì?

· Kinh nghiệm nghề nghiệp: Bạn làm tốt và yêu thích những công việc nào nhất?

· Kinh nghiệm thuộc linh: Những thời điểm có ý nghĩa nhất giữa bạn với Đức Chúa Trời là gì?

· Kinh nghiệm chức vụ: Trong quá khứ, bạn đã phục vụ Chúa như thế nào?

· Kinh nghiệm đau thương: Bạn đã học hỏi được gì từ những nan đề, nỗi đau, khó khăn và thử thách của mình?


Chính nhóm cuối cùng, những kinh nghiệm đau thương, là điều Chúa dùng nhiều nhất để chuẩn bị bạn cho chức vụ. Đức Chúa Trời không hề lãng phí một nỗi đau nào! Trên thực tế, chức vụ tốt nhất của bạn phần lớn bắt nguồn từ nỗi đau lớn nhất bạn đã trải qua.

- Ai có thể phục vụ những phụ huynh có con bị bại não tốt hơn những phụ huynh khác có cùng hoàn cảnh đó?

- Ai có thể giúp một người nghiện rượu cai nghiện tốt hơn là người đã từng chiến đấu với con quỷ đó và được tự do?

- Ai có thể giúp cho một người vợ bị chồng ruồng bỏ vì có một người đàn bà khác tốt hơn là người cũng đã từng trải qua nỗi đau kia?


Đức Chúa Trời cho phép bạn trải qua những kinh nghiệm đau thương cách có chủ đích là để trang bị bạn cho sự phục vụ những người khác. Kinh Thánh nói, “Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp.” (IICo 2Cr 1:4).


Nếu bạn thực sự khao khát được Đức Chúa Trời sử dụng, bạn phải hiểu lẽ thật này: Chính những từng trải mà bạn cảm thấy phẫn nộ và hối tiếc nhất trong cuộc đời-những điều mà bạn muốn che giấu và quên đi-lại là điều Đức Chúa Trời muốn bạn dùng để giúp đỡ những người khác. Chúng là chức vụ của bạn!

Để Chúa có thể sử dụng những kinh nghiệm đau thương của bạn, bạn cần phải sẵn lòng chia sẻ. Bạn đừng che giấu nó nữa, và cần phải chân thật thừa nhận những sai lầm, thất bại và sợ hãi của mình. Việc này có lẽ là chức vụ hiệu quả nhất của bạn. Người khác luôn được khích lệ nhiều hơn khi chúng ta chia sẻ cách ân điển của Đức Chúa Trời đã giúp chúng ta trong sự yếu đuối của mình thay vì chúng ta khoe khoang về sức lực mình có.


Phao-lô hiểu lẽ thật này, nên ông đã thành thật nói đến những chiến đấu trong sự chán nản của mình. Ông thừa nhận, “Vả, hỡi anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa.” (IICo 2Cr 1:8-10).

Nếu Phao-lô cứ giữ kín sự nghi ngờ và chán nản của mình, hàng triệu người sẽ không bao giờ nhận được lợi ích từ đó. Chỉ có những kinh nghiệm được chia sẻ mới giúp ích cho người khác. Aldous Huxley đã nói, “Kinh nghiệm không phải là điều đã xảy đến cho bạn. Nó là điều bạn làm với những gì xảy ra cho mình.”

Bạn sẽ làm gì với những điều mà bạn đã trải qua? Đừng lãng phí nỗi đau của bạn; hãy dùng nó để giúp đỡ những người khác.

Khi chúng ta lưu ý đến năm cách mà Đức Chúa Trời sẽ dùng để định dạng bạn cho chức vụ, tôi hy vọng rằng bạn sẽ có được một nhận thức sâu sắc hơn về sự tể trị của Đức Chúa Trời, và hiểu rõ hơn về cách Ngài đã chuẩn bị bạn để phục vụ Ngài. Sử dụng định dạng của bạn chính là chìa khóa dẫn đến kết quả và trọn vẹn trong chức vụ. Bạn làm việc có hiệu quả nhất khi sử dụng những ân tứ thuộc linh và các khả năng trong một lĩnh vực mà lòng bạn khao khát, và theo cách phù hợp với cá tính cũng như các kinh nghiệm của bạn. Càng phù hợp bao nhiêu, càng thành công bấy nhiêu.


Suy Nghĩ Về Mục Đích Của Tôi: Ngày 31


Vấn Đề Suy Nghĩ: Không một ai khác có thể thay thế tôi.


Câu Gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” IPhi 1Pr 4:10


Câu Hỏi Suy Gẫm: Đức Chúa Trời đã ban cho tôi khả năng hay kinh nghiệm cá nhân nào mà tôi có thể góp phần vào Hội thánh?bottom of page