top of page

LÀM THẾ NÀO ĐÁNH BẠI SA-TAN?
Tác giả: Mục sư Truyền Giáo Theodore H. Epp

Jul 25, 2023

LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ

Làm Thế Nào Đánh Bại Sa-tan?
Tác giả: Mục sư Truyền Giáo Theodore H. Epp

LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ

Jul 24, 2023

CHƯƠNG MỘT: CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN

Phản ứng của các Cơ-đốc nhân đối với chiến trận thuộc linh luôn luôn khác biệt...

CHƯƠNG MỘT: CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ-ĐỐC NHÂN

Jul 23, 2023

CHƯƠNG HAI: NHẬN DIỆN SA-TAN

Trong trận chiến nầy Sa-tan là kẻ thù của Đấng Christ, nó không phải là nhân vật huyền thoại,...

CHƯƠNG HAI: NHẬN DIỆN SA-TAN

Jul 22, 2023

CHƯƠNG BA: VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN

Có nhiều bằng chứng hiển nhiên để chúng ta tin Kinh Thánh và kinh nghiệm rằng phần lớn những mâu thuẫn trong đời sống thuộc linh và tinh thần mà một Cơ-đốc nhân thường phải gặp khi họ phục vụ Chúa,..

CHƯƠNG BA: VƯƠNG QUỐC CỦA SA-TAN
bottom of page