top of page

Sự Xức Dầu

Hung Tran

May 10, 2023

Chủ đề của việc xức dầu có thể đặc biệt thích hợp cho một thời gian khi nhiều người đang vươn ra vì lợi ích của cuộc sống khác và sự tìm kiếm..."Vả, Đấng làm cho vững bền chúng tôi với anh em trong Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời; Ngài cũng đóng ấn cho chúng tôi, và ban Thánh Linh trong lòng chúng tôi để làm của đặt cọc" (2 Cor 1:21,22).

“Còn các con đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh, và đã biết mọi sự rồi… Ơn xức dầu mà các con đã nhận được nơi Ngài vẫn cứ ở trong các con, chẳng cần ai dạy các con; song ơn xức dầu của Ngài dạy các con mọi sự, mà ơn ấy là thật, không phải dối, và theo như ơn ấy đã dạy các con thể nào, thì hãy cứ ở trong Ngài thể ấy” (1 Giăng 2:20,27).

“Thể nào Đức Chúa Trời lấy Thánh Linh và quyền năng xức dầu cho Jêsus ở Na-xa-rét, rồi Ngài trải khắp nơi làm lành và chữa mọi kẻ bị ma quỉ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài” (Công-vụ 10:38).


Chủ...

...đề của việc xức dầu có thể đặc biệt thích hợp cho một thời gian khi nhiều người đang vươn ra vì lợi ích của cuộc sống khác và sự tìm kiếm, bằng cách này hay cách khác, để ảnh hưởng đến họ trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Nhưng vấn đề của việc xức dầu áp dụng cho toàn dân của Chúa. Tôi nghĩ rằng không cần dành nhiều thời gian trong việc chỉ ra hoặc nhấn mạnh sự cần thiết của việc xức dầu bằng Đức Thánh Linh. Điều đó sẽ được hiểu đầy đủ và rõ rằng không có một nhân vật vĩnh cửu nào có thể không có sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Không có nỗ lực của chúng ta, cho dù, chân thành và tha thiết và cũng đều không có ý nghĩa- không bao giờ thực hiện được điều gì đó vì lợi ích đời đời của người khác, nếu ở bên ngoài các hoạt động nhất định của việc xức dầu của Đức Thánh Linh. Trong thế giới này, trong thời kỳ phân phát này, Chúa đã đóng cửa tất cả mọi thứ đối với Đức Thánh Linh. Nhưng, ở phía bên kia, sự xức dầu có thể làm những điều lớn lao.


Ý nghĩa của sự xức dầu


Vì vậy, chúng tôi sẽ không dành nhiều thời gian nói về sự cần thiết. Chúng ta hãy coi điều đó như giải quyết rồi, và dành một vài phút về ý nghĩa của việc xức dầu. Dưới đây là một cái gì đó mà tất cả chúng ta cần sáng tỏ. Có sự khác biệt giữa việc có Đức Thánh Linh bên trong chúng ta, và việc biết Ngài là sự xức dầu.

Sự xức dầu là khía cạnh tác động của sự hiện diện của Đức Thánh Linh với chúng ta và trong chúng ta. Tất nhiên, đây không phải là hai điều khác nhau. Đây là một Đức Thánh Linh. Nhưng có hai khía cạnh đối với sự việc nầy. Hãy để chúng tôi diễn tả như thế này: Đức Thánh Linh đã đến và đang ở đây với mục đích xác định, rõ ràng và tích cực. Ngài là Đức Linh của mục đích; tình trạng có mục đích là tính cách của Đức Thánh Linh. Ngài luôn luôn đại diện như là đang hoạt động, tràn đầy năng lượng, trong cách làm một cái gì đó. Đó là bản chất của Ngài, đó là tính cách của Ngài. Đức Thánh Linh đã không đến chỉ để được ở đây, và Ngài đã không đi vào chúng ta là chỉ để ở suông trong chúng ta mà thôi. Ngài đã đến với mục đích, làm trọn mục đích- không chỉ trong chúng ta, nhưng qua chúng ta nữa. Nhưng có thể chúng ta có Đức Thánh Linh cư trú ở bên trong, nhưng Ngài sống tiềm ẩn. Trong nhiều con cái của Đức Chúa Trời, mặc dù Đức Thánh Linh đang hiện hữu, nhưng tiềm ẩn: đó là, Ngài không hoạt động.

Trong nhiều Cơ-đốc nhân, có rất ít, nếu không nói là không có bất cứ dấu hiệu nào của Đức Thánh Linh, các dấu hiệu của năng lực của Đức Thánh Linh, hoặc các nét đặc sắc trong hoạt động của Đức Thánh Linh, mặc dù họ đã tiếp nhận Ngài và được sinh ra một lần nữa rồi. Thật là lạ, khi không có ai như một người có Đức Thánh Linh có thể có mặt bên trong, nhưng Ngài lại bị thụ động?

Bây giờ đó là khía cạnh chỉ có Đức Thánh Linh. Nhưng khi bạn xem xét qua Kinh Thánh- có rất nhiều điều này trong cả Cựu và Tân ước- bạn sẽ thấy rằng từ ngữ "sự xức dầu" (anointing) luôn luôn liên quan đến sự hoạt động, đối với một số giai đoạn hoặc khía cạnh của hành động- cho chức vụ, cho phụng sự, với tình trạng chiến tranh.

Các thầy tế lễ đã được xức dầu để phục vụ, các vị vua được xức dầu để cai trị, các tiên tri được xức dầu để công bố, và như vậy. Chúa Giê-xu đã được xức dầu để rao giảng tin lành (Lu-ca 4:18), và để đi khắp nơi làm việc tốt lành, chữa lành mọi người bị Ma quỷ áp bức (Công.10:38). Đức Chúa Trời đã xức dầu Ngài.

Bạn thấy đấy, khi bạn chạm vào điểm chính của sự xức dầu, bạn chạm vào khía cạnh rất tích cực của Đức Thánh Linh. Điều này hoạt động trong hai cách. Đức Thánh Linh có ở đó, Ngài được sắp xếp có ở đó. Nhưng Ngài không trở nên chủ động và tích cực cho đến khi bạn mời Ngài, cho đến khi bạn làm mình phù hợp với Đức Thánh Linh trong mục đích, Ngài không thể hiện chính mình như việc xức dầu. Thật rất quan trọng để nhận ra điều này. Đức Linh nên được hoạt động, tràn đầy năng lượng, sẽ làm việc, nhưng Ngài sẽ không làm như vậy bên ngoài chúng ta. Đó là khi chúng ta bắt đầu được năng động hầu chúng ta khám phá ra năng lực của Đức Thánh Linh.

Một số người đã thực sự là Cơ-đốc nhân, đã thực sự thuộc về Chúa, trong nhiều năm, nhưng trong khi Đức Linh đã ở trong chúng ta qua sự tân sinh, Ngài lại tiềm ẩn- cho đến ngày kia, khi chúng ta bắt đầu công khai làm chứng, và sau đó chúng ta nhảy lên cách vui mừng ngay lúc bước vào một trải nghiệm hoàn toàn mới của Đức Thánh Linh. Chúng tôi nhận thấy rằng Chúa đã ở cùng chúng ta, và chúng ta đã bắt đầu kinh nghiệm Chúa. Đó không phải tại thời điểm Chúa đi vào lòng chúng ta, cũng không phải là thời điểm đó mà đời sống Cơ-đốc của chúng ta bắt đầu. Nhưng đã có loại đời sống Cơ-đốc tiềm ẩn nầy, cho đến khi- những gì đúng phải bắt đầu- chúng ta di chuyển tới với Chúa, và chúng ta phát hiện ra rằng Đức Thánh Linh có ý nghĩa nhiều hơn so với những chúng ta từng biết Ngài có ý nghĩa. Ngài đã có ở đó, nhưng Ngài không thể nảy sinh thành hành động cho đến khi chúng ta đã làm điều gì; khẳng định điều này, rằng việc xức dầu liên quan đến hành động. Đây là khía cạnh hoạt động của Đức Thánh Linh.

Có thể là bạn đang ở trong trạng thái tiềm ẩn này. Không có gì đang xảy ra. Bạn đang cầu nguyện hầu Đức Thánh Linh sẽ làm điều này trong bạn và qua bạn, bạn đang cầu nguyện hầu bạn có thể được sử dụng, nhưng bạn đang chờ đợi, bạn chỉ là chờ đợi cho một cái gì đó xảy ra, chờ đợi cho đến khi Đức Thánh Linh chuyển động bạn. Nhưng tất cả các thời gian đó Ngài lại đang chờ bạn. Ngài đang có ở đó, chờ đợi cho đến khi bạn làm điều gì đó. Khi bạn chuyển động, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng không phải là bạn làm việc đó gì cả. Bằng cách nầy hoặc cách khác, bạn trở thành một với Đức Thánh Linh, và các năng lượng của Ngài chuyển động bên trong và chịu trách nhiệm. Hãy cảnh giác với những mất mát, thua lỗ kéo dài, khi có thể đi đến khía cạnh không hoạt động đó.

Tôi đã từng biết một người đàn ông thân yêu trong Hải quân, một Cơ-đốc nhân ưa thích đi ra hoạt động không ngửng. Ông đã đến thăm nhiều bến cảng trên thế giới, và có lần, ông đã đến một hải cảng nào đó vào Ngày của Chúa. Ông đã không có nhiều thời gian để tìm một nơi mà ông có thể gặp gỡ những người dân của Chúa, nhưng cuối cùng ông đã tìm thấy chính mình trong một cuộc nhóm họp của phái Quaker (phái Kiền Thành). Bây giờ bạn biết, ông nói, tín đồ Quakers luôn luôn ngồi im lặng và chờ đợi Đức Thánh Linh chuyển động, nhưng, lạ lùng là, Đức Thánh Linh luôn luôn chuyển động tôi- và tôi đã không thể giữ im lặng “Ông ấy là một sợi dây truyền dẫn sống động!” Nhưng tôi nghĩ rằng bạn nhìn thấy điểm chính rồi. Đức Thánh Linh là Linh năng động, tràn đầy năng lượng, nhưng Ngài chờ đợi chúng ta. Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi chúng ta “thắt lưng cho tâm trí chúng ta”- cho đến khi chúng ta chuyển động và giao thác chính mình cho Ngài. Điều này đơn giản và sơ đẳng, tôi biết vậy, nhưng rất có thể có cuộc sống thụ động nầy và không thoả mãn nhu cầu này khi chúng ta có thể biết nhiều hơn nữa về niềm vui và sự hài lòng. Nếu chúng ta chỉ khởi động ra ngoài, trong nơi sâu thẳm của lòng mình, giao thác chính mình, chúng ta sẽ khám phá rằng Đức Thánh Linh đã không tới. Ngài đã có ở đó rồi, chỉ cần chờ đợi.


Cơ sở của sự xức dầu


Cơ sở của việc xức dầu là gì? Hãy nhớ rằng cơ sở của việc xức dầu là sự phân rẽ sâu xa ở bên trong. Đó là sự tách biệt bên trong đối với vương quốc của Sa-tan, với tất cả những điều mà vương quốc đó có ngụ ý. Bây giờ Sa-tan được nhắc đến trong Kinh Thánh, về vị trí mà hắn đã nắm giữ trước khi hắn sa ngã, là “thiên thần được xức dầu để che phủ” (Êxê. 28:14. Hắn đã được xức dầu, ở đâu đó, trong trách nhiệm cao cả và thánh thiện; hắn ở trong chức vụ có trách nhiệm thuộc thiên bằng cách được xức dầu. Đó là một điều rất sâu sắc và là điều hoàn toàn không thể hiểu nổi. Sự xức dầu này có trước khi thế giới bắt đầu, nhưng Linh của Đức Chúa Trời hoạt động tích cực, như chúng ta biết, trước khi trật tự thế giới này ra đời. Nhưng ở đây có một vị được xức dầu cho chức vụ. Hắn đã mất sự xức dầu của Ngài, hắn đã mất địa vị của mình, và hắn làm mất chức vụ của mình, qua sự kiêu ngạo- sự kiêu ngạo phát ra thành sự ghen tị. Hắn đã mất tất cả.

Cơ sở của việc xức dầu là tách biệt cách sâu xa khỏi bất cứ điều gì mà trong bản chất của nó thuộc về vương quốc của Sa-tan, đặc biệt là sự kiêu ngạo. “Giê-xu Na-xa-rét (đó là tên của sự thấp hèn), “Đức Chúa Trời lấy Thánh Linh và quyền năng xức dầu Ngài”. Ở đây có một Đấng trống không, một Đấng tự làm mình trống không, Ngài nói: Vì Ta có lòng nhu mì, khiêm ti”. Đức Chúa Trời đã xức dầu Ngài. Đó là cách chúng ta phải tiếp cận phụng vụ của Chúa, hoặc bất kỳ mục vụ nào: trong sự tự làm mình trống không cách sâu xa, trong sự khiêm nhường và nhu mì sâu sắc, trong sự phụ thuộc sâu sắc có ý thức vào Chúa, được phân rẽ ở bên trong đối với bất kỳ lập trường nào mà Sa-tan đã có thể nắm giữ, đó là tài sản của hắn. Đó là lập trường, là cơ sở, của việc xức dầu. Nhu mì là điều cần thiết nhất trong hoạt động của Đức Thánh Linh.

“Chớ dập tắt Thánh Linh” (1Tês 5:19). Điều đó chắc chắn liên quan đến hoạt động của Đức Thánh Linh, không để cho Đức Thánh Linh như thụ động. Bạn không cần phải dập tắt một ngọn lửa nếu nó đang tiềm ẩn; bạn chỉ dập tắt nó khi nó đang bốc ngọn lửa. Đức Thánh Linh đang hoạt động. Chúng ta cần phải rất tỉnh thức, trong mọi lúc, chống lại việc dập tắt Thánh Linh. Tôi cảm thấy rằng đây là một từ ngữ mà cần phải được ghi khắc trong lòng.

Có rất nhiều cách dập tắt Thánh Linh; tôi có thể chỉ ra hai điểm. Chúng ta có thể dập tắt công việc hoạt động của Đức Thánh Linh bằng cách, về một bên, là phù phiếm, tật nói nhiều, thiếu thận trọng. Đức Thánh Linh đã bị dập tắt thường xuyên biết bao và một cơ hội lớn bị mất vì tình trạng dễ bị xúc động, đa ngôn, phù phiếm, sự khinh suất bất khiết trong cách nói chuyện và hành vi, nói năng dài dòng trống rỗng. Đức Thánh Linh thường bị làm buồn vì những điều đó. “Chớ dập tắt Thánh Linh”. Ở phía bên kia, có thể dập tắt Thánh Linh theo cách như vậy bởi một sự tỉnh táo nhân tạo, tình trạng tối tăm, nặng nề. Một số con dân thân yêu của Đức Chúa Trời dường như nghĩ rằng bất cứ điều gì trong bản chất của niềm vui đều là nguy hiểm cho Đức Thánh Linh, cho đời sống thuộc linh.

Bây giờ bạn thấy, giữa hai điều nầy phải có một sự cân bằng: có nghĩa là Đức Thánh Linh là Linh của sự tự kiểm chế, hoặc, nếu bạn muốn sử dụng từ ngữ nầy, Thánh Linh của sự cân bằng. Đó là vấn đề giữ sự cân bằng: niềm vui và sự nghiêm trọng được giữ trong mức độ bằng nhau. Điều gì có nghĩa là cảnh giác, nó có nghĩa là nhạy cảm với Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh không tiến lên với công việc của Ngài nếu có cái gì đó làm Ngài đau buồn.

Do đó, cách phụng sự hiệu quả và kết quả dưới sự xức dầu là phải nhạy cảm với Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể quá nhạy cảm với Đức Thánh Linh. Có rất nhiều điều làm cắt bỏ tình trạng nhạy cảm. Và chúng ta sẽ cần điều đó, nếu trong bất cứ lúc nào chúng ta tìm cách giúp người khác, hoặc cho Chúa, hoặc trong đời sống thuộc linh của họ. Chúng ta sẽ cần có một thái độ dựa vào Đức Linh, không vì sự hiểu biết của chúng ta, nhưng cho Đức Linh, một sự cầu nguyện im lặng nhưng nhiệt thành diễn ra trong tấm lòng của chúng ta trong tất cả thời gian, theo cách thức ảnh hưởng của chúng ta, sự khôn ngoan của lời chúng ta nói; là rất nhạy cảm với Đức Thánh Linh.

Chúng ta chỉ cần nhớ lại gương mẫu của Chúa Giê-xu, Đấng được xức dầu- thế nào, trong khi Ngài không ảm đạm và nặng nề, hoặc nghiêm trọng nhân tạo, nhưng rất tự nhiên, rất cân bằng, đôi khi có khả năng thực sự hài hước, trong tất cả các thời gian ấy, Ngài nhạy cảm với Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Có khả năng biết bao và phù hợp biết dường nào, khôn ngoan biết mấy, là tất cả những gì Ngài nói và đã làm! Đoạn văn của chúng tôi là trong 2 Cor 1:21 ngụ ý rằng cùng Đức Linh mà đã ở trên Ngài, đang ở trên chúng ta. Cùng Linh ở với chúng ta để làm việc, nếu Ngài có các công nhân mà đã được điều chỉnh đối với Ngài. Xin Chúa cho chúng ta biết việc xức dầu trong một cách rất thực tế, nơi mà tất cả các công việc Đức Thánh Linh đều hoạt động qua chúng ta.


T. Austin-Sparks

Minh Khai dịch thuật--5-3-2014bottom of page