top of page

Bài 10 : BIẾT RÕ NGƯỜI BẠN TIẾP CẬN

Hung Tran

Jun 18, 2023

Thánh Kinh Tân ước cho thấy Phúc Âm được lan truyền chủ yếu qua các mối quan hệ: Anh-rê & Si-môn, Philíp & Na-tha-ni-ên...Bài 10: BIẾT RÕ NGƯỜI BẠN TIẾP CẬN


Câu gốc: “Vả, đang khi Đức Chúa Jêsus ngồi ăn tại nhà Ma-thi-ơ, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài.” Mat Mt 9: 10


I. TỔNG QUÁT


1. Qua các mối quan hệ:

Thánh Kinh Tân ước cho thấy Phúc-âm được lan truyền chủ yếu qua các mối quan hệ: Anh-rê & Si-môn, Philíp & Na-tha-ni-ên. . .


2. Chiến lược hữu hiệu nhất:

Chiến lược truyền giáo hữu hiệu nhất là tiếp cận những người đã có một điểm chung với chúng ta từ trước.


3. Những rào cản:

Có nhiều điều khiến người ta không gia nhập Hội thánh: Rào cản thần học, quan hệ, tình cảm, lối sống và văn hóa...


II. RÀO CẢN VĂN HÓA


1. Ai sẵn sàng gia nhập Hội thánh chúng ta?

Dĩ nhiên chúng ta phải vui mừng chào đón mọi người gia nhập, nhưng hạng người có trong Hội Thánh chúng ta chính là hạng người thích hợp nhất. Khi những người khách bước vào nhà thờ, câu hỏi đầu tiên không phải là vấn đề tôn giáo, mà là vấn đề văn hóa: Họ sẽ vô thức hỏi rằng: “Có ai giống tôi không?”.


2. Người lãnh đạo thuộc loại nào?

Cá tính và nền tảng văn hóa của nhóm lãnh đạo và nhân sự có tác động rất lớn đến chức vụ của Hội thánh. Họ là nguyên nhân chính khiến các người khách có trở lại hay không. Chúa chuẩn bị mỗi chúng ta khác nhau để có thể tiếp cận nhiều hạng người khác nhau. Đó là lý do Thân Thể Đấng Christ cần có nhiều chi thể.

a. Hai nguyên tắc cần nhớ: Chúng ta sẽ tiếp cận tốt nhất với những người chúng ta quan hệ và người lãnh đạo sẽ thu hút những người giống mình.

- Sự tăng trưởng bùng nổ chỉ diễn ra khi hạng người trong cộng đồng phù hợp với hạng người có sẵn trong Hội Thánh chúng ta.

- Nếu thành viên và lãnh đạo không phù hợp nhau thì sẽ có bùng nổ nhưng không phải để tăng trưởng! Vì thế, lãnh đạo phải có nơi thích hợp!

b. Ơn giáo sĩ: Ơn giáo sĩ là ngoại lệ cho các nguyên tắc trên. Đây là khả năng phục vụ xuyên văn hóa, một ân tứ từ chính Đức Thánh Linh để có thể giao tiếp với nhiều người từ nhiều nguồn gốc khác nhau và khác với chính người đó nữa !

- Rõ ràng sứ đồ Phao-lô đã có ơn giáo sĩ: Ông là một người Hê-bơ-rơ, con của một người Hê-bơ-rơ, nhưng lại được Chúa kêu gọi để thành lập các Hội thánh dân ngoại.


III. KHI HỘI THÁNH KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CỘNG ĐỒNG


1. Hãy xây dựng những điểm mạnh:

Đừng cố trở thành một cái gì đó không phải là chính mình, nhưng hãy củng cố điều chúng ta đang làm và đừng lo lắng về điều chúng ta không thể làm.

. Thí dụ: Nếu Hội thánh chúng ta chủ yếu là người lớn tuổi, hãy quyết định thực hiện một chức vụ hiệu quả cho những cư dân lớn tuổi. . .


2. Tái sắp đặt lại hội chúng:

Tái sắp đặt lại hội chúng là chủ động thay đổi thành phần của Hội Thánh cho phù hợp với một đối tượng mới: Thay đổi hoàn toàn mọi chương trình, cơ cấu, phong cách thờ phượng cũ và thực hiện những điều mới. Điều nầy chỉ được thực hiện trong một Hội thánh nhỏ (dưới 100 người) và nên nhớ sẽ gây ra nhiều xung đột. Người lãnh đạo cần phải có tình yêu, nhẫn nại và ân tứ.


3. Hãy bắt đầu những hội chúng mới:

Có lẽ đây là cách tốt nhất: Hãy tổ chức thêm một chương trình thờ phượng mới với một phong cách thờ phượng khác để tiếp cận với những người không thích hợp với cách cũ.

• Có thể mở thêm một Hội thánh mới để góp phần hoàn thành Đại Mạng lệnh và đây là dấu hiệu của một Hội thánh trưởng thành. Cần lưu ý không cần phải là Hội thánh lớn mới mở Hội thánh mới: Saddleback khi 1 tuổi đã mở Hội thánh mới và cứ mỗi năm đều mở Hội thánh mới, nên sau 15 năm đã mở được 25 Hội thánh mới.


IV. NHẬN BIẾT TÍNH TIẾP THU THUỘC LINH


Nền tảng: Qua câu chuyện người gieo giống, Chúa Jê-sus dạy rằng tính tiếp thu thuộc linh mỗi người rất khác nhau như bốn loại đất.

- Ngay cả trong nhóm đối tượng cũng có những mức độ tiếp nhận thuộc linh khác nhau, vào những thời điểm khác nhau.

- Để truyền giáo kết quả tốt, chúng ta phải gieo hạt giống nơi đất tốt vì sứ điệp Phúc-âm không thể bị lãng phí, mà phải được gieo vào đúng nơi.

- Có hai nhóm lớn dễ tiếp cận nhất. Đó là:

1. Nhóm những người đang thay đổi: Bất cứ ai đang gặp sự thay đổi lớn, dù tiêu cực hay tích cực, đều khao khát một sự ổn định tâm linh: Hôn nhân mới, đứa con mới, công việc mới, ngôi trường mới... . Những thay đổi hàng loạt trên thế giới đang khiến con người sợ hãi và không ổn định. Đây chính là “làn sóng” mà Hội thánh cần lướt trên.

2. Nhóm những người ở dưới áp lực: Mọi loại tổn thương tình cảm đều có thể đưa con người hướng về tâm linh: Nỗi đau ly dị, mất người thân, thất nghiệp, nan đề tài chánh, rắc rối gia đình, nỗi cô đơn...bottom of page