top of page

Bài 18 : PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH VIÊN TRƯỞNG THÀNH

Hung Tran

Jun 18, 2023

Đời sống thuộc linh tự động phát triển: Nhiều Hội Thánh không có một kế hoạch gây dựng tân tín hữu hay chiến lược phát triển các thành viên trở nên trưởng thành...Bài 18: PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH VIÊN TRƯỞNG THÀNH


Câu gốc: “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.” Eph Ep 4: 14

Đức Chúa Trời muốn mỗi tín hữu phải trưởng thành thuộc linh và mục tiêu cuối cùng của sự trưởng thành là trở nên giống Đấng Christ (RoRm 8: 29).


I. NHỮNG SUY NGHĨ SAI LẦM VỀ TRƯỞNG THÀNH


1. Sai lầm 1:

Đời sống thuộc linh tự động phát triển: Nhiều Hội Thánh không có một kế hoạch gây dựng tân tín hữu hay chiến lược phát triển các thành viên trở nên trưởng thành, vì cho rằng Cơ-đốc nhân sẽ tự động lớn lên. Điều duy nhất họ cần làm là khích lệ tín hữu đi nhà thờ, nhưng kết quả là Hội thánh chứa đầy những người đi nhà thờ trọn cả đời, nhưng vẫn là những con đỏ thuộc linh!

Chân lý là đây: Sự tăng trưởng tâm linh cần phải có cam kết và nỗ lực. Sự môn đồ hóa phải đến từ một quyết định và nhờ Chúa, họ sẽ vừa muốn, vừa làm theo ý chỉ Ngài (Phi Pl 2: 12-13).

Chúng ta sẽ trở thành chính những gì mình đã cam kết: Sự cam kết với Điều răn lớn và Đại mạng lệnh sẽ khiến Cơ Đốc nhân tăng trưởng.


2. Sai lầm 2:

Tăng trưởng tâm linh là điều huyền bí: Nhiều người xem trưởng thành thuộc linh chỉ dành cho những người đặc biệt có mối tương giao huyền bí với Chúa và họ phải tự thỏa lòng với loại Cơ-đốc nhân hạng hai!

Chân lý là đây: Sự tăng trưởng tâm linh rất thực tế, bất cứ tín hữu nào cũng có thể trưởng thành nếu biết phát triển các thói quen thuộc linh cần thiết (I. Tim 4: 7), giống như thân thể khỏe mạnh cần tập thể dục và các thói quen tốt. Hãy nhớ rằng cá tính được hình thành qua thói quen của chúng ta.


3. Sai lầm 3:

Trưởng thành tâm linh xảy ra ngay lập tức: Đây là một sai lầm khá phổ biến được cổ súy bằng những tác phẩm “bốn bước đơn giản để trưởng thành” hay “bí quyết trở thành thánh nhân”... sau một đêm!

Chân lý là đây: Tăng trưởng tâm linh là một tiến trình cần thời gian. Chúng ta có cà phê uống liền, mì ăn liền. . . nhưng không thể trưởng thành thuộc linh cấp tốc. Đó phải là tiến trình cả đời, cũng như Giô-suê phải “lần lần” chiếm xứ (PhuDnl 7: 22). Tiến trình phát triển đời sống thuộc linh tại HT Saddle back được mô tả theo một hình thoi theo dạng sân bóng chày với 4 trạm. Không ai được miễn trừ một trạm nào: Tư cách thành viên - Trưởng thành Phục vụ-Sứ mạng. Các mục sư sẽ giúp họ từ trạm nầy sang trạm khác.


4. Sai lầm 4:

Trưởng thành được đo lường bằng kiến thức: Nhiều Hội Thánh đánh giá sự trưởng thành thuộc linh dựa vào tri thức Kinh Thánh và thần học hay khả năng tranh luận vể giáo lý...

Chân lý là đây: Sự trưởng thành thuộc linh được bày tỏ qua thái độ, hành vi hơn là qua niềm tin và tri thức. Đời sống Cơ-đốc bao gồm cả hình vi và nhân cách. Chúng ta phải “bước đi” như những con cái sáng láng (Eph Ep 5: 8). Chính hành động, chứ không phải kiến thức, thể hiện sự trưởng thành của chúng ta (Mat Mt 7: 16, 24-27).

Tri thức Kinh Thánh chỉ là một trong 5 yếu tố trưởng thành (tri thức - cách nhìn - sự tin quyết - các kỹ năng - nhân cách). Tri thức mà không có 4 điều kia sẽ trở nên kiêu ngạo (ICo1Cr 8: 1). Hơn nữa, tri thức sẽ làm gia tăng trách nhiệm dẫn đến sự phán xét nghiêm minh hơn (Gia Gc 4: 17).


5. Sai lầm 5:

Tăng trưởng tâm linh là việc riêng tư: Chủ nghĩa cá nhân đã khiến con người tự cho mình là trung tâm mà không quan tâm gì đến người khác. Điều nầy cũng đã ảnh hưởng đến Cơ-đốc nhân!

Chân lý là đây: Cơ-đốc nhân cần các mối quan hệ để tăng trưởng (HeDt 10: 24;-25;). Các mối quan hệ vừa là chất keo gắn kết mọi người trong Hội thánh, vừa đóng vai trò quan trọng trong việc đưa mỗi người vào sự trưởng thành. Mối thông công thật với những mạng lệnh “lẫn nhau” mang tính bắt buộc, là bằng cớ chứng tỏ chúng ta đi trong sự sáng (IGi1Ga 1: 7), vượt khỏi sự chết (3: 14), xác định tình yêu đối với Chúa (4: 20). . .

Một lý do khiến nhiều người không làm chứng là vì họ không biết cách quan hệ với người khác, thậm chí với các anh chị em tín hữu!


6. Sai lầm 6:

Chỉ cần học Kinh Thánh là trưởng thành: Nhiều Hội thánh được gọi là “Hội Thánh phòng học”. Họ chỉ sử dụng bán cầu não trái và hay dựa vào sự hiểu biết, ít nhấn mạnh đến sự phát triển tình cảm, kinh nghiệm và các mối quan hệ giữa các tín hữu.

Chân lý là đây: Cần phải từng trải nhiều kinh nghiệm thuộc linh mới có thể trưởng thành. Bất cứ một chiến lược trưởng thành hóa nào cũng cần phải có tất cả các kinh nghiệm sau: Thờ phượng - thông công - nghiên cứu Kinh Thánh - chứng đạo - phục vụ.

Kinh nghiệm là một giáo sư vĩ đại và trên thực tế, có những bài học mà chúng ta chỉ có thể học qua kinh nghiệm. Đôi khi kinh nghiệm đau đớn mới có thể khiến chúng ta thay đổi đường lối mình (ChCn 20: 30).

Học tập mà không phục vụ sẽ tạo nên những Cơ-đốc nhân kiêu ngạo thuộc linh, thích đoán xét người khác (Gia Gc 1: 22). Nhưng hãy nhớ rằng Cơ Đốc giáo là một mối quan hệ và là một sự sống.


II. NÂNG CAO MỨC CAM KẾT


Hãy tập trung nâng cao mức độ cam kết của nhóm lãnh đạo, mức độ cam kết của hội chúng sẽ được nâng cao. Làm thế nào để dân sự cam kết?


1. Phải kêu gọi tín hữu cam kết:

Vấn đề không phải là tín hữu có chịu cam kết hay không, mà họ sẽ cam kết với Ai. Nếu Hội thánh không yêu cầu họ cam kết, họ sẽ kết luận rằng Hội thánh không quan trọng bằng các hoạt động khác của họ là nơi họ phải có cam kết mới được gia nhập.

Hãy giúp tín hữu gạn lọc điều gì cần cam kết vì có quá nhiều Cơ-đốc nhân yếu đuối chỉ vì họ cam kết nửa vời với nhiều việc thay vì cam kết hoàn toàn với việc quan trọng nhất.


2. Hãy tự tin kêu gọi cam kết lớn:

Chúa Jesus luôn kêu gọi cam kết cách rõ ràng và tự tin (LuLc 14: 33). Thường thì sự đòi hỏi cam kết càng lớn sẽ được đáp ứng càng nhiều và mọi người đều muốn cam kết với điều gì có thể đem lại ý nghĩa cho đời sống họ. Họ không bao giờ bực bội khi được kêu gọi vào sự cam kết lớn nếu chúng ta có một mục đích lớn, nghĩa là họ sẽ đáp ứng tích cực với một khải tượng đầy nhiệt huyết, chứ không phải với nhu cầu.


3. Hãy đòi hỏi một cam kết cụ thể:

Một bí quyết để nâng cao mức độ cam kết là phải cụ thể. Thay vì nói “hãy cam kết với Đấng Christ”, hãy cho họ biết họ phải cam kết những gì với Chúa (học KinhThánh, dâng phần mười).


4. Hãy giải thích những ích lợi của việc cam kết:

Rất nhiều mạng lệnh trong KThánh có kèm theo lời hứa. Hãy giải thích những lợi ích cá nhân, gia đình, Hội thánh và xã hội khi tín hữu cam kết vâng theo Lời Chúa.


5. Kêu gọi tăng trưởng trong sự cam kết:

Tách những cam kết lớn thành các bước nhỏ và dẫn dắt tín hữu đi lên là một điều tốt. Hãy thách thức họ cam kết và rồi tăng trưởng trong sự cam kết. Hãy tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu sự tăng trưởng của họ để thúc đẩy họ tiếp tục đi tới.


III. GIÚP PHÁT TRIỂN THÓI QUEN TĂNG TRƯỞNG


1. Thói quen hay kỷ luật:

Dù đời sống thuộc linh cần những kỷ luật nhưng hãy gọi chúng là những thói quen thuộc linh thúc đẩy sự trưởng thành để họ sẽ cảm thấy vui thỏa hơn là phải chịu đựng. Pascal đã nói: “Sức mạnh đạo đức của một người được đo lường bởi chính những thói quen của người ấy.” Hãy giúp tín hữu thói quen về thời gian, tiền bạc và các mối quan hệ.


2. Giao ước trưởng thành:

Lớp 201 “khám phá sự trưởng thành thuộc linh” tập trung vào cách hình thành bốn thói quen cơ bản: Học Lời Chúa (GiGa 8: 31-32)-Cầu nguyện (Mac Mc 1: 35)-Dâng phần mười (LuLc 14: 33;. ICo1Cr 16: 2) - Thông công (GiGa 13: 34-35). Cuối khóa hãy cho họ ký giao ước trưởng thành và tái cam kết hằng năm (ép nhựa thẻ giao ước và trả lại cho họ giữ).


IV. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUÂN BÌNH


1. Tri thức về Lời Chúa:

Đối với tân tín hữu, chúng ta cần thường xuyên giúp họ nghiên cứu xuyên suốt Cựu ước và Tân ước. Tài liệu “Bộ hành qua Kinh Thánh” có thể giúp ích cho việc nầy. Chúng ta cũng cần giúp dân sự tự nghiên cứu Lời Chúa bằng bốn bước: Đặt câu hỏi (W) - Quan sát (O) - Phản hồi (R) - Áp dụng (D). Năm sách nòng cốt cần nghiên cứu trước là Sáng thế ký, Giăng, Rô-ma, Ê-phê-sô và Gia-cơ.


2. Thấu thị:

Thấu thị là hiểu biết rõ một điều nhờ nhìn nó từ một góc độ rộng hơn. Điều nầy chỉ có được khi chúng ta nhìn sự sống từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Theo Thi Tv 103: 7, dân sự phải thấy điều Chúa làm, nhưng Môi-se phải hiểu tại sao Chúa làm điều đó. Đây chính là điểm khác biệt giữa tri thức và tầm nhìn. Thiếu tầm nhìn là bằng chứng của sự chưa trưởng thành thuộc linh (HeDt 5: 14). Tầm nhìn đúng đem lại nhiều lợi ích:

Khiến ta yêu Chúa hơn khi hiểu được bản chất và đường lối Ngài.

Giúp ta chống lại cám dỗ khi hiểu được hậu quả lâu dài của tội lỗi.

Giúp ta vượt qua thử thách khi biết mọi sự hiệp lại sẽ ích lợi (RoRm 8: 28).

Bảo vệ ta khỏi sai lầm trong một xã hội phủ nhận lẽ thật tuyệt đối.

Vì thế, chúng ta cần giúp dân sự có tầm nhìn đúng đắn về Đức Chúa Trời, Chúa Jesus, Đức Thánh Linh, sự mặc khải, sự sáng tạo, sự cứu rỗi...


3. Sự tin quyết:

“Một niềm tin là điều bạn sẽ tranh cãi để bảo vệ, nhưng sự tin quyết là điều bạn sẽ sống chết với nó.”

Sự tin quyết là điều vô cùng quan trọng thúc đẩy chúng ta hành động. Người có quyết tâm mạnh nhất sẽ tạo được ảnh hưởng lớn nhất. Sự tin quyết có tính chất thu hút và dễ lan truyền. Đáng buồn là dân sự thường tin quyết vào những điều thứ yếu và đặt lòng tin yếu ớt vào điều chính yếu! Không có sự tin quyết đúng, chúng ta sẽ phó mặc cho hoàn cảnh, rồi mù quáng chạy theo đám đông.


4. Kỹ năng:

Kỹ năng là khả năng làm một điều gì đó dễ dàng và chính xác. Kỹ năng được phát triển thông qua thực hành và kinh nghiệm (Gia Gc 1: 22). Muốn Hội thánh có nhiều Cơ-đốc nhân hiệu quả, chúng ta phải dạy họ những kỹ năng cần thiết của đời sống Cơ-đốc và phục vụ (TrGv 10: 10): Nghiên cứu Kinh Thánh, cầu nguyện, vượt cám dỗ, sống hòa thuận...


5. Nhân cách:

Nhân cách giống Đấng Christ là mục đích cuối cùng của giáo dục Cơ-đốc (Eph Ep 4: 13). Vì thế mục tiêu mọi sự giảng dạy phải nhắm vào biến đổi đời sống, chứ không chỉ cung cấp thông tin. Tuy nhiên, nhân cách không được xây dựng trong phòng họp mà trong các hoàn cảnh. Sự phát triển nhân cách luôn gắn liền với sự chọn lựa. Khi chọn lựa đúng, nhân cách của chúng ta sẽ phát triển giống Đấng Christ hơn.bottom of page